Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » duchovno » kostol

Kostol, Západné Slovensko

Kostol v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy kostol.

Kostol, Západné Slovensko:, 1 z 17

svätého Ladislava, Farnosť sv. Lukáša, Evanjelický a.v. kostol svätého ducha, Mestské Múzeum Šurany - Synagóga, svätého Emeráma, svätého Juraja, Kostol sv. Jakuba, Benediktínsky kláštor, Románsky kostolík, Kaplnka Svätej Anny, Sedembolestnej Panny Márie, Sv. Michala, Navštívenia Panny Márie, Svätého Urbana, svätého Michala Archanjela, Narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Ondreja, Dom Srdca Ježišovho, kostol, Zborový dom Evanjelickej A. V. cirkvi, svätého Martina, Františkánsky kostol Všetkých svätých a kláštor, Evanjelický kostol, Kostol Ducha svätého, svätého Michala, atrakcia, Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Abraháma, patriarchu, Kaplnka sv. Andreja Svorada, kostol, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, svätého Ondreja, Kaplnka sv. Bernadety, svätých Petra a Pavla, Zoslania Ducha Svätého, Kostol svätého Antona Pustovníka, svätého Juraja, svätého Františka Xaverského, svätého Mikuláša, atrakcia, svätého Martina z Tours, atrakcia, svätého Gorazda, Exercičný dom - Spoločnosť Ježišova, Sv. Jozefa, kostol, Všetkých svätých, Sv. Anny, Narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej, kostol, Sv. Karola Boromejského, Židovská synagóga, Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily, kostol, jaskyňa, svätého Michala, Synagóga, Sv. Jána Nepomuckého, Všetkých svätých

Kostol, Západné Slovensko:, 2 z 17

Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätých Medarda a bl. P.P. Gojdiča, kostol, svätej Heleny, svätého Urbana, Rotunda Sv. Juraja, svätého Štefana, kostol, kostol, kostol, kostol, Nový, kostol, svätého Františka Saleského, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Cirkvi bratskej, kostol, svätých Petra a Pavla, Nanebovzatia Panny Márie, Kaplnka, kostol, svätých Cyrila a Metoda, Ducha Svätého, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice, Kaplnka Panny Márie Matky Spasiteľa, Pamätník Svätej Trojice, kostol, Sála kráľovstva Jehovových svedkov, kostol, kostol, kostol, Prícestná kaplnka Svätého Vendelína, Kaplnka Božieho milosrdenstva, Kostol svätého Ondreja, Evanjelický kostol, svätého Kríža, svätého Ondreja, Božského Srdca Ježišovho, kostol, Panny Márie, Kostol svätého Juraja, socha, svätého Ignáca z Loyoly, Kalvínsky kostol, kostol, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Františkánsky kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 3 z 17

svätého Imricha, Sála kráľovstva, sv. Petra a Pavla, svätého Jakuba, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana, svätého Martina, Najsvätejšej Trojice, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, svätého Antona, Kostol svätého Imricha, Dom smútku, svätej Anny, svätého Imricha, kostol, kostol, kostol, svätých Heleny a Krista Kráľa, kostol, kostol, kostol, svätej Trojice, kostol, svätého Štefana, kostol, Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi, kostol, kostol, kostol, Reformovaný kostol, svätého Egídia, svätého Ladislava, kostol, kostol, nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Svätej Margity, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Šaštínska synagóga, Božského Srdca Ježišovho, Kostol Svätého Gorazda, Kaplnka sv. Vendelína, Kaplnka sv. Anny, svätého Gorazda, svätej Anny, svätého Mikuláša, svätého Juraja, kostol, povýšenia Svätého kríža, Katolícky kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 4 z 17

Kostol svätého Jakuba, svätého Juraja, kostol, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, Františkánsky kláštor, Evanielický kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, Panny Márie Kráľovnej anjelov, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Fatimskej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Židovská synagóga, Bazilika sv. Mikuláša, svätého Don Bosca, kostol, kostol, Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, Svätej Rozálie, svätých Cyrila a Metoda, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostolík sv. Márie Goretti, svätého Štefana Kráľa, svätého Jozefa, robotníka, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, svätého Štefana, kostol, svätej Anny, Katedrála svätého Jána Krstiteľa, svätého Michala, Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Premenenia Pána

Kostol, Západné Slovensko:, 5 z 17

Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, svätej Kataríny, svätého Michala, Kostol povýšenia sv. kríža, kostol, Sedembolestnej panny Márie, kostol, kostol, svätého Michala Archanjela, Svätého kríža, Kaplnka Ružencovej Panny Márie, Cirkev adventistov siedmeho dňa, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Pieta, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, svätého Jozefa, kostol, Kaplnka Emauzských učeníkov, Kostol sv. Michala Archanjela, svätého Michala Archanjela, svätého Mikuláša, Obrátenia svätého Pavla, Povýšenia svätého kríža, svätého Michala Archanjela, kostol, Božského srdca Ježišovho, svätého Andreja Svorada a Benedikta, kostol, svätého Ondreja, apoštola, Panny Márie, Páduai Szent Antal-templom, kostol, svätej Terézie z Lisieux, kostol, Kostol svätého Lukáša, kostol, Kaplnka povýšenia Svätého kríža, Rotonda, kostol, kostol, Sv. Margity, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, kostol, Karner sv. Anny, svätého Gorazda

Kostol, Západné Slovensko:, 6 z 17

Sedembolestnej Panny Márie, Kalvária, kostol, kostol, kostol, Kostol sv. Františka Xaverského, Kaplnka svätého hrobu, Ukrižovaný Kristus, Kostol sv. Michala, kostol, Kaplnka, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie, Mena Panny Márie, svätého Jána Nepomuckého, svätého Michala archanjela, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol Krista Kráľa, Božieho milosrdenstva, kostol, kostol, Jaskynka (Grota) Panny Márie Lurdskej, Kostol svätého Martina z Tours, Všetkých svätých, kostol, kostol, Evanjelický kostol, Kostol sv. Štefana, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, Kostol Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, svätého Štefana, svätého Michala Archanjela, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, kostol, svätého Martina, Rochova kaplnka, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Krstiteľa, Povýšenia Svätého Kríža, kostol, svätého Juraja, Husitský chrám, Najsvätejšej Trojice

Kostol, Západné Slovensko:, 7 z 17

kostol, Kalvária, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, kostol, Jaskynka Panny Márie, Kostol svätého Michala archanjela, kostol, Ružencovej Panny Márie, Zrúcanina renesančného kostola, Farský úrad Janíkovce, kostol, svätého Jána Krstiteľa (Pominovec), Navštívenia Panny Márie, svätého Imricha, Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka, kostol, kostol, Kaplnka, kostol, svätého Martina, biskupa, kostol, svätého Martina z Tours, svätého Jána Nepomuckého, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, kostol, svätého Kríža, kostol, Szent Márton r.k. templom, svätého Františka, Ježiš dobrý pastier, kostol, kostol, kostol, Ružencovej Panny Márie, svätého Jozefa, kostol, Kostol Panny Márie Nanebovzatej, Morová kaplnka, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 8 z 17

kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, Božského Srdca Ježišovho, svätého Michala Archanjela, Kostol svätého Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Všetkých svätých, kostol, Farský kostol sv. Michala Archanjela, kostol, Kalvínsky kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, Narodenia Panny Márie, Božieho milosrdenstva, svätej Anny, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Svätého Bartolomeja, svätého Juraja, kostol, Ružencovej Panny Márie, zvonica, kostol, kostol, Kaplnka, Kaplnka sv. Jána, kostol, Evanjelický kostol, kostol, svätého Mikuláša, Preblahoslavenej Panny Márie, kostol, Povýšenia Svätého Kríža, Katolícky kostol, kostol, Kostol reformovanej cirkvi, kostol, svätých Cyrila a Metoda

Kostol, Západné Slovensko:, 9 z 17

Misijná Kongregácia Služobníc Ducha Svätého, kostol, kostol, svätého Štefana, Kostol Sv. Mikuláša, svätého Imricha, kostol, kostol, Kostol svätej Trojice, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Bartolomeja, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Petra, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Jána Nepomuckého, Univerzitné pastoračné centrum Pavla Straussa, kostol, Kaplnka sv. Urbana, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol sv. Martina, kostol, kostol, Najsvätejšej trojice, svätého Jozefa, Kostol svätej Margity Antiochijskej, kostol, kostol, Všetkých svätých, Božieho milosrdenstva, svätých Petra a Pavla, svätého Jána evanjelistu, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, svätého Pavla, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Preblahoslavenej Panny Márie, Kaplnka sv. Anny, kostol, kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 10 z 17

kostol, svätého Martina, kostol, Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv.Imricha, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Evanjelický kostol, kostol, ECAV, kostol, sv. Barbory, kaplnka Svätej Juliany, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, kostol, farnosť najsvätejšieho srdca Ježišovho, svätého Michala, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, svätého Michala Archanjela, Kostol sv. Štefana, kostol, kostol, Kalvínsky kostol, Sv. Urbana, Kresťanské spoločenstvo Milosť, Kostol sv. Urbana, kostol, kostol, kostol, Najsvätejšej Trojice, Narodenia Panny Márie, sedembolestnej Panny Márie, Kaplnka sv. Alžbety, Kaplnka svätej Anny, kostol, kostol, kostol, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Evanjelický kostol, Povýšenie svätého kríža, kostol, Všetkých svätých, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 11 z 17

kostol, kostol, kostol, Premenenie Pána, kostol, Sv. Štefana, Kostol Narodenia Panny Márie, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Farský kostol Panny Márie Snežnej, Kostol sv. Bystríka., kostol, kostol, svätých Petra a Pavla, kostol, svätého Jozefa, kostol, kostol, Kostol Božského Srdca Ježišovho, Kostol, Hruboňovo Výčapky, I, kostol, kostol, Božského srdca, kostol, kostol, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, Farské pastoračné centrum Božieho milosrdenstva, svätých Anjelov strážcov, Kaplnka svätého Antona, Kostol sv. Pavla, svätého Štefana Kráľa, kostol, sv. Cyrila a Metoda, svätého Jakuba, kostol, kostol, kostol, kostol, Kláštorný kostol Notre Dame, Kostol Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, Dom smútku, svätej Kataríny Alexandrijskej, Kostol sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, kostol, Kostol sv. Michala archanjela, kostol, kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 12 z 17

Najsvätejšej trojice, svätého Mikuláša, Kostol Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša biskupa, kostol, kostol, svätej Márie Magdaléna, Svätého Matúša, kostol, Ružencovej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, svätej Alžbety Uhorskej, kostol, Kostol sv. Martina, svätej Anny, kostol, kostol, Apsida Kostola Márie kráľovnej anjelov, Bazilika Narodenia Panny Márie, kostol, Starý kostol narodenia Panny Márie, Kaplnka, Kostol sv. Františka Xaverského, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, Kaplnka panny Márie Lurdskej, Church of St. Andreas, Sv. Imricha, kostol, Evanjelický kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, zvonica, kostol, fara, kostol, kostol, Mausoleum, svätého Vavrinca, Kaplnka sv. Pia z Pietrelciny, svätého Kríža, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 13 z 17

kostol, Sv. Štefana kráľa, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, Panny Márie Kráľovnej, svätého Jána Krstiteľa, kostol, kostol, kostol, Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostol sv. Michala, Kaplnka Božského srdca Ježišovho, kostol, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Kaplnka Božského Srdca Ježišovho, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol svätého Jozefa Pestúna, kostol, kostol, cross of jesus, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, kostol, kostol, Cintorínska kaplnka, kostol, Kostol Navštívenia Panny Márie, Svätého Martina, svätého Lukáša, Božieho Srdca Ježišovho, kostol, Zborský kostol, Kostol Povýšenia svätého Kríža, svätej Alžbety Uhorskej, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa, kostol, Všetkých svätých, kostol, evanjelický kostol, II, kostol, kostol, svätého Ladislava, kostol, Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kostol, Západné Slovensko:, 14 z 17

kostol, V, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, kostol, VI, IV, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, kostol, III, sv. Alžbety Uhorskej, svätého Františka z Assisi, kostol, svätého Víta, kostol, Navštívenia Panny Márie, kostol, kostol, svätého Štefana, kostol, Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Narodenia Panny Márie, kostol, svätej Anny, Povýšenia svätého Kríža, kostol, Obetovania Panny Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Nanebovzatia Panny Marie, Sv. Urban, Socha sv.Vendelína, kostol, kostol, Socha sv. Cyrila a Metoda, kostol, Narodenia Panny Márie, svätých Svorada a Benedikta, kostol, Socha Panny Márie, svätých Filipa a Jakuba, kostol, Panny Márie Snežnej, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Povýšenia svätého Kríža, Povýšenia svätého Kríža, svätej Kataríny

Kostol, Západné Slovensko:, 15 z 17

kostol, svätého Ondreja, kostol, Church, Panny Márie Pomocnice kresťanov, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Panny Márie Snežnej, Kaplnka Panny Márie, kostol, svätého Prokopa, Cintorínska kaplnka, Socha sv. Trojice, kostol, svätého Ducha, Evanjelický zborový dom, Najsvätejšej Trojice, kostol, sv. Ladislava, Povýšenia svätého Kríža, svätého Jána Nepomuckého, kostol, Kostol Panny Márie Ružencovej, kostol, kostol, kostol, kostol, Kostol františkánov, kostol, kostol, svätej Anny, kostol, Súsošie štyroch archanjelov, svätého Michala, Farský kostol sv. Margity, svätej Panny Márie, kostol, svätého Martina, kostol, kostol, kostol, kostol, Kaplnka Panny Márie, povýšenia svätého Kríža, Božškého srdca, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, svätého Jakuba, kostol, Všetkých Svätých, Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol, Západné Slovensko:, 16 z 17

kostol, kostol, Kaplnka Sedembol. P. Márie, Povýšenia svätého kríža, kostol, kostol, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol sv. Martina, Sedembolestnej Panny Márie, Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, kostol, svätého Štefana Uhorského, kostol, Sv. Juraja, Narodenia Panny Márie, Kaplnka sv. Michala archanjela, kostol, kostol, kostol, Všetkých svätých, svätej Alžbety, kostol, kostol, kostol, kostol, svätého Mikuláša, kostol, kostol, svätého Gála, Umučenia svätého Jána Krstiteľa, kostol, Povýšenia svätého Kríža, kostol, kostol, svätého Jána, kostol, svätého Martina, svätého Jána Krstiteľa, Najsvätejšej Trojice, kostol, kostol, kostol, kostol, Zvonica, Sedembolestnej Panny Márie, kostol, svätého Michala Archanjela, kostol, Všetkých svätých, kostol, sv. Kataríny Alexandrijskej, svätých Kozmu a Damiána, kostol, kostol, kap.P.Márie, kostol, kostol, kostol, kostol, kostol

Kostol, Západné Slovensko:, 17 z 17

kostol, svätého Floriána, svätého Gála, kostol, Farský kostol sv. Jozefa, kostol, svätých Cyrila a Metoda, kostol, kostol, svätého Ducha, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Povýšenia svätého kríža, kostol, Povýšenia svätého kríža, Ducha svätého, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, kostol, Rózsafüzér királynője-kápolna, Panny Márie Nanebovzatej, Socha sv. Floriána, kostol, Navštívenia Panny Márie, svätého Ondreja apoštola, Nanebovzatia Panny Márie, kostol, kostol, kostol, svätého Martina, kostol, Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Kostol svätého Štefana kráľa Uhorska, sv. Ladislava, Panny Márie, svätého Jána Boska, kostol, kostol, kostol, Narodenia Panny Márie, Najsvätejšej Trojice, kostol

kostol inde

Trenčiansky kraj (545x), Nitriansky kraj (543x), Trnavský kraj (462x), okres Levice (151x), okres Prievidza (134x), okres Nitra (134x), okres Nové Zámky (130x), okres Trnava (106x), okres Topoľčany (85x), okres Ilava (76x), okres Považská Bystrica (76x), okres Dunajská Streda (75x), okres Skalica (75x), okres Púchov (70x), okres Komárno (70x), okres Senica (69x), okres Trenčín (64x), okres Zlaté Moravce (63x), okres Partizánske (61x), Nitra (57x), okres Galanta (56x), okres Nové Mesto nad Váhom (55x), okres Bánovce nad Bebravou (54x), okres Piešťany (54x), okres Hlohovec (44x), Nitrianske Pravno (37x), Skalica (31x), Nové Zámky (30x), okres Šaľa (26x), Považská Bystrica (25x)
kostol v Trenčiansky kraj
kostol v Nitriansky kraj
kostol v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

4448x duchovno, 1630x cintorín, 1581x kostol, 813x kríž, 422x kaplnka, 2x krížová cesta
Hľadáme kostol, OSM tagy: amenity = 'place_of_worship'.
ilustračný obrázok k Kostol, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zapadne-slovensko.oma.sk/duchovno/kostol

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.