Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Západné Slovensko

Vrch v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Západné Slovensko:, 1 z 17

Kalvária, Ostrá Malenica, Čierny Vrch, Vápenná, Velký Javornik, Veterník, Nad oborou, Veľký Lopeník, Krnčište, Vinská, Starý háj, Vysoka, Reváň, Čiernachov, Ostriež, Kopanica, Plešovica, Kohútka, Veľký Tribeč, Vtáčnik, Malá Vápenná, Záruby, Veľká Pec, Za lieštinkou, Terno, Ostrý Kameň, Skalka, Suchý vrch, Starý háj, Šianec, Holíš, Javorinka, Tlstá hora, Tlstý vrch, Inovec, Grúň, Zobor, Panská javorina, Zniev, Veľký vrch, Matiašov vrch, Veľký kopec, Strážov, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ihelník, Marhát, Malá Skalka, Dvojkríž, Jedĺové Kostolany, vrch, Vrabčia hora, Drienok, Veľká Javorina, Bozajvŕšok, Veľký Grič, Ošípaný vrch, Biela skala, Malý Tribeč, Svinia hora

Vrch, Západné Slovensko:, 2 z 17

Novinská, Zlatý vrch, Sokolia, Čierna hora, Kremenište, Tatiar, Vápnik, Vlčia, Klobučník, Čučoriednik, Veľký vŕšok, Peklo, Bralová skala, Dlhá lúka, Papajvŕšok, Batina, Turecký vrch, Havrania skala, Burdov, Ploská, Žilavého vŕšok, Mníšek, Priečny vŕšok, Drapliak, Bežnisko, Galovo, Vrátište, Makovište, Zadný diel, Strapatá skala, Čierny vrch, Mníchová, vrch, Kuní vrch, Vysoká skala, Jančekova skala, Plešivec, vrch, vrch, Čierny vrch, Remata, Svitana, Hladná, vrch, vrch, Bielený vrch, Malá Homôľka, Lúkovec, Chlieviská, Horné Bradlo, Ostrice, Dutá skala, vrch, Periská, Plešina, Klenová, Dolné Bradlo, Zlatnianska skalka, Klepáč, Kruh

Vrch, Západné Slovensko:, 3 z 17

V Háji, Sokol, Hradište, Lagin, Rusnák, Hornoveský Vtáčnik, Židovský vrch, Vŕšky, Veselá hora, Lukovský vrch, Mankov vrch, Kršlenica, Dúbravka, Opálený vrch, Čierna skala, Boháčovec, Ploštiny, Kobylí vŕšok, Kopalovo pole, Červenica, Drieňová, Šomoš, Pri Ámonovi, vrch, Za Rohatou, Eresléniho hora, Polámané, Pohanská, Chrasť, Javorinka, vrch, Brezový vrch, Starý plášť, Čvirigovec, Slimáková, Rovné lazy, Suchá hora, Šivarina, Malá Dubová, Ivaničkovec, vrch, Hradištný vŕšok, vrch, Zrkadlo, Stupičie, Holá stráž, Končival, Židovské, Holé vŕšky, Sokol, Javorinka, Jelenia hora, Ostrý vrch, Vreteno, Kliny, Šibeničný kopec, Vres, Končitý vŕšok, Žadovec, Bukovina

Vrch, Západné Slovensko:, 4 z 17

Malý Manín, Priesil, vrch, Stará hora, Tŕňová, Terešný vrch, Obrázok, Hôrky, vrch, Hrubá Zliezajňa, Oráčka, Slopský vrch, Smutný vŕšok, Bukovina, Báborská, Sokolí kameň, Oparovec, Stupovec, vrch, Humništia, Prašnice, Barbajky, Starý háj, Stráňový vrch, Červená hlina, Malý Rokoš, Veľký Bahorec, Slotné, Dubovec, Blatina, Sulina, Bačov kopec, Trávna, Rokoš, Vinište, Chmeľová, Skalický vrch, Málenie, Javorie, Zadný Brloh, Haranč, vrch, Baranie rožky, Dúžnik, Beňova skala, Veľké Kačky, Rakovec, Pliešky, Biely vrch, Horekončie, Ostrý vrch, vrch, Ižavky, Magura, Smolová hora, Veľký Manín, Mačičie, Javorník, Dielec, Vartička

Vrch, Západné Slovensko:, 5 z 17

Skalka, Predný Brloh, Stavná, vrch, Kostrín, Lopatina, Kečka, Úhrad, Suché, Bôčky, Čierny vrch, Zadný diel, Skalica, Hoľazne, Manínec, Myslíkov vrch, Prieľačina, Putikov vrch, Hrdovická, Čierny Vrch, Okrúhly vŕšok, Vinohrádky, Kozlica, Jarabský vrch, Holá hora, Novosady, Ruženica, Vyšehrad, Babiná, Malý Bahorec, Peťov vŕšok, Zlatá baňa, vrch, Sochoň, Hôrka, Chrapač, Stráň, Slávcové, Čierna skala, Dobrica, Barnov vrch, Zelená, Vysoká, Strčihlava, Krahulčie, Čierny diel, Chlm, Ďurkov, Dedkov, Humenica, Suchovrch, Adamkov, Račkovec, Žibrica, Podlazie, Plevňa, Javorové, Predný Rokoš, Malý Javornik, Hrebeň

Vrch, Západné Slovensko:, 6 z 17

Štefákovec, Veľká skala, vrch, Holubací vrch, Prevozné, Ráztoka, Hurtovec, Galkov, Jazarec, Všivavec, vrch, Jelení vrch, Krížnice, Chotuč, Klenie, Tablový vrch, vrch, Ostrá Kečka, Skalka, Ostrá hôrka, Ostrá skala, Bolehlav, Orgoňova Kýčera, Kŕč, vrch, Kerek, Volová, Nový Osláš, Hroblica, Závlačná, Kliča, Chrcholinec, Stavanský vrch, vrch, Markov vrch, Dlhý vrch, Na Širokom, Tisová, Maňovo, Marmanovec, Kútik, Skalka, Slepý vrch, Pečanský vrch, Potôčik, Humienec, Veľký Inovec, Štica, Mliečnica, Janková, Krivá, vrch, Bôn, Vraní vrch, Sopkov kameň, Dlhá lúka, Kosák, Rataj, Solírov, Skalica

Vrch, Západné Slovensko:, 7 z 17

Trstený vrch, Kopanica, Malá Slopňa, Rybná, Sedlačka, Železník, Kýčera, Veľká Suchá, Malá Suchá, Dubový vrch, Hôrka, Krivá Tuchyňa, Šachta, Oselný vrch, Ježovka, Oselná, Páleničky, Dielce, Čovia, Hrebeňová hora, Okrúhly vrch, Bukovinský vrch, vrch, Kuchyňa, Stankov, vrch, Bestinné, Šibeničný vrch, Kamenný vrch, Osný vrch, Harvanová, Žibrid, Bystrý vrch, Trstené, Hrčovec, Bujakov vrch, Záhradčie, Končina, Kamenný vrch, Kamenný vrech, Kukla, Kykula, Bedáky, Dubovec, Maleníček, Petrová, Kohútkové, Klin, Vígľaš, Tupá Malenica, Vysoká hora, Pliešky, Trasľavý vrch, Vlčinec, Na skalke, Pri altáne, Lieštie, Homôľka, Okršlisko, Veľká Slopňa

Vrch, Západné Slovensko:, 8 z 17

Dobrotín, Stráž, Drieňová, Soviná, Hlavatá, Veľký Cerok, Kostolný vrch, Dahatné, Jedľovina, Kozinec, Chabová, Zvonová hora, Kobyla, Adamíková, Javorinka, Predný vrch, Peršová, Vápeč, Tupý hrádok, Jurášová, Veľké Humné, Osikoviny, Žiar, Hrubý vrch, Prielohy, Čierne blato, Koziarsky vrch, Skalka, Veľké Zrazy, Vysoký háj, Grófovec, Suchá hora, Salášky, Drozdí vrch, Kamenné vráta, Benkovec, Vojšín, Misárske, Dlhý vrch, Babica, Pažite, Borošovec, Tisová, Cígerova skala, Trvalcov bán, Skaliny, Banské, Sokolec, Hoľazne, Holica, Čierna hora, Hromádková, Malá Ostrá, Malá Černatina, Necpalská hora, Podskálie, Šípok, Zadné Dúbravy, Veľká Ostrá, Borová

Vrch, Západné Slovensko:, 9 z 17

Fabián, Vysocko, Krasín, Zrazový vrch, Rajtok, Markovica, Lámaniny, Dubová, Baby, Šípka, Čierny hrad, Skalka, Živý vrch, Kolovrat, Kalná, Hrošov vrch, Stráž, Štrkovičky, Blaškov vrch, Sedlová skala, Veľká Vápenná, Žľab, Jabloňovský Roháč, Jaseňová skala, Michalov vrch, Kláštorská skala, Dubovec, Lesy, Olovenec, Krašorie, Mníša, Lach, Česaná hora, Konerad, Holík, Hajbov vrch, Kosatina, Háj, Drieňovište, Chropatinec, Langáč, Švibov, Výstrkov, Sebetiná, Dubník, Vysoká, Jedzina, Kražľov, Kopaná, Sanda, Rudná, Biela skala, Biezov vrch, Prieseka, Malý sádok, Krátky vŕšok, Šibač, Kolovratno, Lupenice, Kolíňanský vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 10 z 17

Ostrovica, Čausianska hora, Lomocký vrch, Keblie, Uchánok, Skala, Medzi skalami, Javorec, Černecký vrch, Hrachové, Za skálím, Lubín, Zadný vrch, Vrátno, Firceng, vrch, Kolianová, Mišov vrch, Bašta, Holubací vrch, Kňaží stôl, Zbojnička, Nad Hájom, Vrchbok, Bašov kopec, Veľká skala, Kaštieľska hora, Mačací vrch, Jahodná, Vysoká, Uhrícky vrch, Malá Kršľa, Kašnák, Jarabá skala, Veľké Hradište, Doktorovec, Fačkovská, Káčik, Brezina, Kováčová, Krivá, vrch, Driny, Stračinec, Čertov vrch, Bukovec, Janovo, Nad Lipovníkom, Košútova skala, Súdna, Jaseňové, Rajt, Dreviská, Pustá hora, Široké, Budina, Chotá hora, Pecková, vrch, Gaštan

Vrch, Západné Slovensko:, 11 z 17

Sádocký vrch, Brezová, Dlhé, Závlaka, Stredný rígeľ, Mladé háje, Hlboký vrch, Kňazov kopec, Ostrý vŕšok, Buckovo, Malý Grič, Malinné, Kohilovec, Markušová, Pálenice, Mestský vrch, Mely, Podvrch, Hrebienky, Havran, Hlaváč, Kusá hora, Valhiš, Žiar, Bernardov, Tri chotáre, Havranica, Chorvátsky vrch, Vinohrad, Skalicná hora, Kornačka, Priečna, Rovienka, Závlačná, Slivková, Varta, Koreňová, Hradište, Petrovská Kýčera, Bôrová, Žliabok, Vrchhora, Uholné, Lomnický vrch, Kykula, Orlí kameň, Dúbravka, Hladový vŕšok, Tarabová, Prosný vŕštek, Jedľovec, Kudľajov vrch, Barvienok, Javorina, Jurkovka, Malá Pec, Malá Magura, Úbočka, Kopcovské, Starý vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 12 z 17

Verestvín, Žiar, Válovy, Miklovské, Hluché, Nad Vinohradmi, Tlstý vrch, Babia hora, Pieskovec, Hrubý Kamenec, Hrubá Kečka, Urbanová, Rakšáňova hora, Ustrígeľ, Machnáč, Hradisko, Bukovina, Kubriansky háj, Roháčová, Čierny vrch, Kypík, Plesk, Kopánka, Ostrý vrch, Machnáč, Veľký Plešivec, Ivanov vŕštek, Radochová, Hrubý vrch, Bolovica, Mäsiarová, Chvojka, Kavčí vrch, Mazáková, Strážovce, Lípie, Babiarsky vrch, Kamenné vráta, Pisárová, Trtavka, Zadné kruhy, Homôľka, Vŕšky, Holý vŕšok, Bučník, Opálený vrch, Kotliny, Hrabiny, Klokoč, Juríkov vrch, Ostrý vrch, Noviny, Stráž, Hrádok, vrch, Kalinka, Kamenné vráta, Červená, Šerený vrch, Mankov vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 13 z 17

Kaniakova skala, Panský háj, Grnica, Vaďovská borina, Okrúhle, Diel, Capárka, Kamence, Malinovec, Člnok, Vápenica, Botkov, Kavčia, Paškov vŕšok, Grosmanov kopec, Barina, Suchý vrch, Hodulov vrch, Čierne, Dva vrchy, Chotoma, Plešivá, Veľká hlava, Vajanok, Nad potokmi, Ovčí vrch, Veľký Gregor, Rozložná, Kramársky vrch, Kraví vrch, Svinec, Závozy, Kolo, Malinovská, Šalovina, Bohunický Roháč, Ostrý vrch, Benát, Sudkové, Polámaný vrch, Zelenovec, Blatá, Roháč, Na Záhradke, vrch, Vinohrádky, Horný lom, Záborie, Trubárka, Trudovač, Veľký Veterník, Lipka, Žiar, Čierny les, Osúšie, Botkov, Kýčerka, Žalostiná, Drieňov, Kňazová

Vrch, Západné Slovensko:, 14 z 17

Dunajský vrch, Malý Jelenec, Jazvečie, Šimonov, Vlčí hrb, Kohútky, Zadná hora, Za bôrom, Hraničný vrch, Kupáč, Havrania skala, vrch, vrch, Michalov vrch, Vojtková, Močiarna, Ostrý vŕšok, Janov vrch, Kolkové, Podsklie, Veľká Kršľa, Sokolie, Vysoký lán, Priepasť, Vtáčí vŕštek, Rudica, Baské, Vtáčnik, Žilín, Hlohová, Vysoká, Hôrka, Vápenec, Osečný vrch, Polámané, Svinský vrch, Abov, Kľučno, Diel, Omšenská baba, Boškovie Laz, Stráne, Nad Osičím, Háj, Veľký Gregor, Drieňovka, Dúň, Mlačovec, Dubičie, Bezovec, Háj, Vŕšky, Suchý Vrch, Dúbrava, Požežská hlava, Brezina, Kozí hrebeň, Suchá Bukovina, Pohariská, Bukovina

Vrch, Západné Slovensko:, 15 z 17

Žihľavník, Kozol, Bukovec, Košiarka, Ploský, Žeravica, Kraje, Šariansky vrch, Pleš, Lípie, Ihriská, Čížové, Stratenec, Stráža, Gábrišské vrchy, Veľký Vracov, Partizán, Krátke, Vodičná, Biela hora, Husárka, Kľúč, Šrenkov vŕšok, Koniarka, Medvedí vrch, Priehyby, Kočina hora, Jankov vŕšok, Bukovina, Nadskálie, Guľatý vrch, Siroň, vrch, Kukučková, Lipovie, Nad Veľkými prielohmi, Šedivý vrch, Šúšov dol, Zajačí vrch, Chlmok, Gýmeš, Richtárka, Ostrý vrch, Končitov vrch, Skálie, Repiny, Hradište, Agraš, vrch, Levený vrch, Bartová, Kozie chrbty, Hrubý Rink, Zrubenec, Lysica, Veľká Kurňa, Javorový vrch, Jazvečia skala, Sklený vrch, Horná polianka

Vrch, Západné Slovensko:, 16 z 17

Norovica, Veľké Vápenné, Trstená, Svitava, Landríky, Nad Vyhorencom, Orlie skaly, Farárov vrch, Mesačná, Podhoreň, Javorinka, Postriežka, Šementlov, Kováčova skala, vrch, Egreš, Splazy, Jahodník, Širiakovo, Klokočová, Dubický vrch, Polom, Maďaloš, vrch, Drieňový vrch, Čierny vrch, Drahlov vrch, Bartošová, Veľký Lysec, Bukovina, Skalka, Starý Háj, Malý Vracov, Zigov, Končité, Javorinka, Baran, vrch, Vrania skala, Ostrý Vrch, Kozlišov, Somarica, Čaprštán, Malý Kľak, Havran, Holý vrch, Rovence, Salaše, Tŕnie, Široké, vrch, Vápenný vrch, vrch, Javorina, Malý Rink, Čupy, vrch, Soľnisko, Mlynský vrch, Vápenné

Vrch, Západné Slovensko:, 17 z 17

Vápenková skala, Vesný vrch, Hrabový vrch, Geldek, Vrchy, Šibenica, Lažteky, Jelenec, Zrkadlisko, Lipový vrch, Koláč, Hrebeň, Drieňová, Veterlín, Podlúčie, Jazvinská skala, Ostrenec, Veľký Žiar, Kľak, Hájnica, Kapitulská Kvokačka, Hrebienok, Majzíbeľ, Končiny, Adamov vrch, Melková, Nad Táľmi, Kováčov vrch, Osečník, Kržeľ, Janovec, Jankov háj, Vrchy, Grunty, Jurovo, Rohatá, Lašid, Močiare, Havraní vrch, vrch

vrch inde

Trenčiansky kraj (847x), okres Prievidza (197x), Nitriansky kraj (191x), okres Považská Bystrica (176x), okres Trenčín (155x), Trnavský kraj (145x), okres Púchov (125x), okres Levice (114x), okres Ilava (102x), okres Zlaté Moravce (82x), okres Nové Mesto nad Váhom (75x), okres Trnava (63x), okres Bánovce nad Bebravou (60x), okres Senica (53x), okres Partizánske (50x), Považská Bystrica (43x), okres Myjava (42x), okres Topoľčany (40x), Beluša (36x), Papradno (28x), Valaská Belá (26x), okres Piešťany (25x), Dubnica nad Váhom (22x), Handlová (20x), Trenčín (19x), Lazy pod Makytou (18x), okres Nitra (18x), Zliechov (18x), okres Skalica (17x), Pružina (17x)
vrch v Trenčiansky kraj
vrch v okres Prievidza
vrch v Nitriansky kraj

Podobné, Západné Slovensko:

2291x priroda, 1242x vrch, 533x prameň, 344x výhľad, 138x jaskyňa, 17x sedlo, 11x vodopád, 5x kameň, 1x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.