Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 695 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná škola, Odborárska ulica, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola Juraja Kréna, BEA English Studio, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Beluša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Andreja Kmeťa, ZŠ Námestie SUT, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Kubranská, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná odborná škola technická, Stredná zdravotná škola, Odborné učilište internátne, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola, Saratovská ul. 85, Obchodná akadémia, Materská škola, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Školská 14, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, základná škola, Základná škola Štúrovo, Súkromná základná škola BESST, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Základná škola Jána Hollého, Základná škola - Báb

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Reedukačné centrum, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Stredná odborná škola Vrbové, Spojená škola sv. Jána Bosca, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Sídlisko SNP, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola, Štefánikova, Spojená škola, Krátka 11, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Gymnázium Angely Merici, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola obchodu a služieb, 2. základná škola, Spojená škola, Nivy 2, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola sv. Augustína, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Spojená škola internátna, UKF - Katedra hudby, SOŠ Elektrotechnická, základná škola, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, ZŠ Viestova Myjava, Základná umelecká škola Senica, Základná umelecká škola, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, Základná škola Diakovce, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, ZŠ Miloslavov, Stredná priemyselná škola strojnícka, Gymnázium Považská Bystrica, ZŠ s MŠ Častá, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola stavebná, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola, Lehota 144, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Sídl.Rozkvet

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Sukromne skoly Ziveny, Základná škola, Školská, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola SNP 5, Základná škola, Nemocničná, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Základná škola, Sídl.Stred, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Slovanská, ZŠ J. Amosa Komenského, ZUŠ, Stredná odborná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná Škola, ZŠ Banka, Gymnázium Nové Zámky, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola, Špeciálna základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola 1. - 4. ročník, Gymnázium Vrbové, Základná škola, sídl.SNP, Základná škola Opatovce nad Nitrou, základná škola, Základná škola Novomeského, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, Základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Gymnázium Janka Jesenského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, Praktická škola, Základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, SOŠ Technická

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

ZŠ Pribinova, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Základná škola M. Korvína, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, CVČ KAMaRÁD Kúty, Cirkevná základná škola, základná škola, Základná Škola, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Základná škola Bezručova, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, SOŠ Zdravotná, základná škola, ZŠ Kubranská, Spojaná škola S.A.Jedlíka, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola svätého Dominika Savia, ZŠ Partizánska, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, Základná škola Mojmírova, Základná škola Malinovského, základná škola, ZŠ Gorazdova, základná škola, ZŠ Školská, Základná škola Robotnícka, Špeciálna základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola, SOŠ Polytechnická, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

Športové gymnázium, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, 2. základná škola, základná škola, základná škola, Piaristická spojená škola F. Hanáka, e-Škola, základná škola, cirkevná ZŠ, SOŠ, Zákldaná škola s materskou školou, Základná Škola, Gymnazium F.V. Sasinka, ZŠ Duklianska, základná škola, základná škola, 6. ZS v Hlohovci, základná škola, základná škola, ZŠ Spartakovská, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, ZŠ Školská, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, Tanečná škola Viva, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, SOŠ stavebná, Materská škola, základná škola, Stredná umelecká škola, Základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Spojená škola, základná škola, Základná škola Devínska, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Súkromná špeciálna základná ško, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Športové gymnázium Jozefa Herdu, , Základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

základná škola, Základná škola Jána Bottu, Dopravná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Gorkého, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, Základná škola Východná, , základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Základná Škola, základná škola, , základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, Gymnázium, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola Bátorove Kosihy, Základná škola na Hradnej ulici, Základná škola Devínska 2, základná škola, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, 5. ZŠ Piešťany, Základná škola v Hurbanove, ZŠ s MŠ Horná Ves, základná škola, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, základná škola, Základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ Obchodu a služieb, Základná škola Brestovec, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Atómová, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

Základná umelecká škola, Gymnázium, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná škola, Tribečská, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, základná škola, ZŠ Fatranská, ZŠ s MŠ, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, ZŠ Bernolákova 35, Základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Gymnázium Šurany, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, Základná škola, Kamenná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Materská škola Báhoň, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, Základná škola, základná škola, VII. Základná škola Brezová, základná škola, , ZŠ Horné Orešany, I. ZŠ v Hlohovci, pomocná škola+jedáleň, ZŠ Dolný Lieskov, II. Základná Škola Vrbové, Základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, SOŠ Nitra, Turá Lúka, Základná škola Jána Majku, Gymnázium Janka Kráľa

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

Základná umelecká škola Púchov, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, Základná škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra, základná škola, Špeciálna základná škola Nováky, Základná škola Tulipánová 1, základná škola, Základná škola Nováky, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Stredná združená škola, ZŠ Škultétyho, Školský areál, Špeciálna základná škola, Základná škola Juraja Fándlyho, ZŠ Resetku, základná škola, základná škola, Základná škoda, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola - Báb, Základná škola, základná škola, Základná škola Václava Mitúcha, 4. ZŠ Senica, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, základná škola, I. Základná škola Vrbové, Základná škola Mallého, Súkromné gymnázium, základná škola, Základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola internátna Prievidza, Materská škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Alekšince, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

ZŠ Malženice, základná škola, Základná škola, ZŠ Benkova, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola Mojzesovo - Černík, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, , MŠ Kátlovce, Základná škola, Rišňovce, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Kátlovce, Spojená katolícka škola, základná škola, Základná škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, Základná škola, , Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, Základná škola, Základná škola, Materská škola, Gymnázium, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola Visolaje, Základná škola Kocurany, Základná škola Brodzany, základná škola, základná škola, Základná škola Tuchyňa, Arany János iskola, Základná škola, Materská škola Dulovce, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

Katolícka spojená škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Velčice, Základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné, ZŠ Štefana Závodníka, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, Základná Škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola v Beckove, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Štefana Senčíka, Stredná odborná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Endrődi János, základná škola, Spojená škola a Materská škola, Materská Škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Michala Tareka, Materská škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Topoľčianky, Základná škola, základná škola, ZŠ Hrušov, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola,

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

základná škola, základná škola, Základná škola Slopná, Základná škola Lúka, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola, základná škola, ZŠ Ladce, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, Základná škola Dulov, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Základná škola M.Korvína, ZŠ Komenského, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, základná škola, Gymnázium Šahy, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Slovanská, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, ZŠ Gorazdova, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

ZŠ a MŠ Gbely, Základná škola Dulovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ J. Holčeka, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná Škola SNP Chtelnica, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, základná škola, základná škola, ZŠ Mládežnícka, Základná škola s materskou školou Radimov, MŠ jedáleň, , Materská škola, 3. ZŠ Senica, Základná škola Andreja Radlinského, Zafféry Károly Szalézi Középiskola, Ált. iskola

základná škola inde

Trenčiansky kraj (241x), Trnavský kraj (237x), Nitriansky kraj (219x), okres Nové Zámky (53x), okres Trenčín (52x), okres Trnava (52x), okres Prievidza (51x), okres Galanta (49x), okres Nitra (48x), okres Dunajská Streda (40x), okres Levice (37x), okres Považská Bystrica (34x), okres Ilava (32x), Trnava (32x), okres Topoľčany (31x), Nitra (31x), okres Komárno (31x), Trenčín (30x), okres Piešťany (28x), okres Nové Mesto nad Váhom (27x), okres Zlaté Moravce (26x), okres Púchov (23x), okres Senica (22x), okres Skalica (21x), Považská Bystrica (21x), Nové Zámky (20x), okres Hlohovec (19x), okres Šaľa (18x), Prievidza (18x), Zlaté Moravce (16x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Trnavský kraj
základná škola v Nitriansky kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1170x vzdelavanie, 695x základná škola, 345x skôlka, 71x stredná škola, 37x univerzita, 22x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.