Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 705 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola, Odborárska ulica, Základná umelecká škola Juraja Kréna, BEA English Studio, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Beluša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola sv. Vincenta de Paul, ZŠ Námestie SUT, Základná škola Andreja Kmeťa, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Kubranská, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná zdravotná škola, Stredná odborná škola technická, Odborné učilište internátne, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Materská škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola, Saratovská ul. 85, Obchodná akadémia, Základná škola Čáry, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola, Školská 14, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, základná škola, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola Štúrovo, Súkromná základná škola BESST, Základná škola - Báb, Základná umelecká škola, Základná škola Andreja Radlinského

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

Základná umelecká škola, Základná škola Jána Hollého, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Reedukačné centrum, Spojená škola internátna, Spojená škola sv. Jána Bosca, IV. Základná škola Holubyho, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Špeciálna základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Gymnázium Angely Merici, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SOŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Spojená škola, Nivy 2, 2. základná škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná škola Sídlisko SNP, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Gymnázium Juraja Fándlyho, UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, základná škola, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, ZŠ Viestova Myjava, Základná umelecká škola Senica, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Augustína, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná škola Diakovce, Stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Stredná odborná škola strojnícka, ZŠ Miloslavov, Gymnázium Považská Bystrica, ZŠ s MŠ Častá, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, Špeciálna základná škola internátna, Stredná odborná škola stavebná, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Základná škola, Lehota 144, Základná škola, Slov.partizánov, Sukromne skoly Ziveny

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola SNP 5, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Špeciálna základná škola Veľký Meder, ZŠ Mostná, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Stredná priemyselná škola strojnícka, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola, Slovanská, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná škola, Školská, ZŠ J. Amosa Komenského, ZUŠ, Stredná odborná škola, Základná škola, Nemocničná, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná Škola, ZŠ Banka, Základná škola, sídl.SNP, Základná škola, Sídl.Stred, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Špeciálna základná škola, Základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola 1. - 4. ročník, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium Vrbové, základná škola, Základná škola Novomeského, Základná umelecká škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Základna Škola Vavrinca Benedikta, Gymnázium Janka Jesenského, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, Základná škola, Centrum voľného času, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Praktická škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, SOŠ Technická, Základná Škola Ivánka pri Nitre, ZŠ Pribinova, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, Základná škola M. Korvína, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Stredná odborná škola, Cirkevná základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, Základná Škola, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, ZŠ Kubranská, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, SOŠ Zdravotná, základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, ZŠ Gorazdova, Základná škola Robotnícka, základná škola, ZŠ Partizánska, ZŠ Školská, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Malinovského, Základná škola Mojmírova, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, SOŠ Polytechnická, ZŠ Dolné Kočkovce

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

Základná škola a Materská škola Soblahov, Špeciálna základná škola, Základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, e-Škola, základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, Športové gymnázium, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, Piaristická spojená škola F. Hanáka, 2. základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, základná škola, Základná Škola, cirkevná ZŠ, SOŠ, 6. ZS v Hlohovci, ZŠ Spartakovská, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, ZŠ Duklianska, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, Základná škola, ZŠ Školská, základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, Základná škola, základná škola, Tanečná škola Viva, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Stredná umelecká škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, SOŠ stavebná, Materská škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Základná škola Devínska, Spojená škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

Dopravná akadémia, Materská škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola Jána Bottu, , základná škola, základná škola, , základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, Základná škola Východná, základná škola, základná škola, ZŠ Gorkého, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, Základná Škola, základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, , základná škola, ZŠ Beethovenova 1, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, ZŠ kniežaťa Pribinu, základná škola, základná škola, Základná škola Devínska 2, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola na Hradnej ulici, Gymnázium, základná škola, Základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ Horná Ves, ZŠ Na hôrke 30, 5. ZŠ Piešťany, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Základná škola, Mariánska ulica, Základná škola v Hurbanove, Základná škola Brestovec, Základná škola, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola, Základná škola, Gymnázium, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

Materská škola, Základná škola, Základná škola, Tribečská, základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, ZŠ Atómová, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, ZŠ Fatranská, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Gymnázium Šurany, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ s MŠ, Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Jána Hollého, Kamenná škola, Materská škola Báhoň, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, VII. Základná škola Brezová, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, základná škola, základná škola, Základná škola, I. ZŠ v Hlohovci, pomocná škola+jedáleň, , ZŠ Horné Orešany, II. Základná Škola Vrbové

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná umelecká škola Púchov, Turá Lúka, Základná škola, Základná umelecká škola Púchov, SOŠ Nitra, Základná škola Jána Majku, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Janka Kráľa, Stredná združená škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná škola, základná škola, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, základná škola, ZŠ Škultétyho, Špeciálna základná škola Nováky, Základná umelecká škola, Základná škola Tulipánová 1, Základná škola Nováky, základná škola, Materská škola - Báb, základná škola, ZŠ Resetku, Základná škola Juraja Fándlyho, Základná škoda, Školský areál, Základná škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Václava Mitúcha, 4. ZŠ Senica, základná škola, základná škola, Základná škola Mallého, Súkromné gymnázium, základná škola, Základná škola, ZŠ Krčméryho 2, základná škola, I. Základná škola Vrbové, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Materská škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

Spojená škola internátna Prievidza, Základná škola, Základná škola, ZŠ Alekšince, Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, ZŠ Benkova, základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce, základná škola, ZŠ Malženice, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Kátlovce, základná škola, Základná škola Mojzesovo - Černík, ZŠ Kátlovce, Základná škola, Základná škola, Rišňovce, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, základná škola, Základná škola, , Základná škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola, Gymnázium, základná škola, Spojená katolícka škola, Základná škola, základná škola, , Základná škola Visolaje, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

Základná škola Kocurany, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, základná škola, Základná škola Tuchyňa, Arany János iskola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Dulovce, Základná škola Brodzany, Základná škola s materskou školou, základná škola, Katolícka spojená škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné, ZŠ Velčice, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, Základná škola, základná škola, ZŠ Štefana Závodníka, základná škola, základná škola, Základná škola Štefana Senčíka, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, Základná škola v Beckove, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, Materská Škola, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, Endrődi János, Základná škola, Spojená škola a Materská škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Topoľčianky, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Hrušov, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola Slopná, Základná škola Lúka, základná škola, Základná škola, ZŠ Ladce, Základná škola s materskou školou, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Dulov, Základná umelecká škola, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, základná škola, základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, Súkromná SOŠ, Základná škola v Hurbanove, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, ZŠ Komenského, Základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola M.Korvína, základná škola, základná škola, Gymnázium Šahy, základná škola, Základná škola J.A.Komenského

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

Základná škola P.O.Hviezdoslava, Špeciálna základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Slovanská, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, Základná škola J.A.Komenského, ZŠ Gorazdova, Základná škola, ZŠ a MŠ Gbely, Základná škola Dulovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ J. Holčeka, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná Škola SNP Chtelnica, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, Základná škola s materskou školou Radimov, ZŠ Mládežnícka, Materská škola, MŠ jedáleň, , 3. ZŠ Senica, Základná škola Andreja Radlinského, Ált. iskola, Zafféry Károly Szalézi Középiskola

základná škola inde

Trenčiansky kraj (245x), Trnavský kraj (243x), Nitriansky kraj (220x), okres Trenčín (55x), okres Trnava (54x), okres Nové Zámky (53x), okres Prievidza (51x), okres Galanta (50x), okres Nitra (48x), okres Dunajská Streda (42x), okres Levice (37x), okres Považská Bystrica (34x), Trenčín (33x), okres Ilava (32x), okres Topoľčany (32x), Trnava (32x), Nitra (31x), okres Komárno (31x), okres Piešťany (28x), okres Nové Mesto nad Váhom (27x), okres Zlaté Moravce (26x), okres Púchov (23x), okres Senica (23x), okres Skalica (21x), Považská Bystrica (21x), Nové Zámky (20x), okres Hlohovec (19x), okres Šaľa (18x), Prievidza (18x), okres Bánovce nad Bebravou (16x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Trnavský kraj
základná škola v Nitriansky kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1185x vzdelavanie, 705x základná škola, 350x skôlka, 71x stredná škola, 37x univerzita, 22x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.