Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 688 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola, Odborárska ulica, Základná umelecká škola Juraja Kréna, BEA English Studio, ZŠ Topoľová, Základná umelecká škola, Základná škola Beluša, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, ZŠ Námestie SUT, Základná škola Andreja Kmeťa, Gymnázium Párovská ulica č.1, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Kubranská, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Stredná zdravotná škola, Stredná odborná škola technická, Odborné učilište internátne, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Materská škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola, Saratovská ul. 85, Obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná škola, Školská 14, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola Štúrovo, Súkromná základná škola BESST, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola - Báb, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Základná škola Jána Hollého, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Reedukačné centrum, Súkromné bilingválne gymnázium BESST

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

Stredná odborná škola Vrbové, Spojená škola internátna, základná škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Sídlisko SNP, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola, Štefánikova, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Gymnázium Angely Merici, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, SOŠ Elektrotechnická, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Spojená škola, Nivy 2, 2. základná škola, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Súkromná jazyková škola CM, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Gymnázium Juraja Fándlyho, UKF - Katedra hudby, základná škola, Základná škola Gejzu Dusíka, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, ZŠ Viestova Myjava, Základná umelecká škola Senica, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná umelecká škola, Základná škola sv. Augustína, Základná škola Ľudovíta Štúra, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola strojnícka, ZŠ Miloslavov, Stredná priemyselná škola strojnícka, Gymnázium Považská Bystrica, ZŠ s MŠ Častá, Základná umelecká škola, Obchodná akadémia, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola, Lehota 144, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola, Školská, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola SNP 5, Základná škola, Nemocničná, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Stredná zdravotnícka škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Mostná, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Sídl.Stred, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola, Slovanská, Základná škola, Slov.partizánov, ZŠ J. Amosa Komenského, ZUŠ, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná Škola, Základná škola, sídl.SNP, ZŠ Banka, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola, Špeciálna základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola 1. - 4. ročník, základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Gymnázium Vrbové, Základná škola Novomeského, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, Praktická škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Centrum voľného času, SOŠ Jesenského, základná škola, ZŠ Pribinova, SOŠ Technická, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, ZŠ Jána Lipského, Zákldaná škola s materskou školou, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Základná škola Bezručova, Cirkevná základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná Škola, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, Základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, ZŠ Kubranská, SOŠ Zdravotná, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, Obchodná akadémia, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, ZŠ Školská, Základná umelecká škola, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Gorazdova, Základná škola Malinovského, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, Základná škola Robotnícka, ZŠ Partizánska, základná škola, Základná škola Mojmírova, Špeciálna základná škola, ZŠ Dolné Kočkovce, Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, SOŠ Polytechnická, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, e-Škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

Piaristická spojená škola F. Hanáka, 2. základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Športové gymnázium, SOŠ, základná škola, základná škola, ZŠ Spartakovská, cirkevná ZŠ, základná škola, základná škola, ZŠ Duklianska, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Základná Škola, 6. ZS v Hlohovci, Základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, základná škola, ZŠ Školská, Základná Škola Dlhé Hony, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Tanečná škola Viva, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Stredná umelecká škola, SOŠ stavebná, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, Základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Základná škola Devínska, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Materská škola, základná škola, základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola, základná škola, , Základná škola Jána Bottu, Dopravná akadémia, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

základná škola, , Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, ZŠ Gorkého, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Základná škola Východná, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, základná škola, Základná Škola, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, Základná škola Devínska 2, základná škola, Základná škola Jána Amosa Komenského, ZŠ kniežaťa Pribinu, Gymnázium, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Základná škola na Hradnej ulici, ZŠ Beethovenova 1, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, ZŠ s MŠ Horná Ves, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, 5. ZŠ Piešťany, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Brestovec, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Fatranská, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Tribečská, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

ZŠ Atómová, Gymnázium Šurany, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, základná škola, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, ZŠ s MŠ, Základná škola, Turá Lúka, základná škola, Základná škola Eduarda Schreibera, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Kamenná škola, základná škola, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, pomocná škola+jedáleň, ZŠ Malinovo, Základná škola M. Korvína, VII. Základná škola Brezová, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, základná škola, II. Základná Škola Vrbové, , Základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, základná škola, základná škola, ZŠ Horné Orešany, základná škola, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, SOŠ Nitra, Základná škola Jána Majku, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Púchov, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, základná škola, Gymnázium Janka Kráľa, základná škola, Základná škola, Základná škola Tulipánová 1, Základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

základná škola, Špeciálna základná škola Nováky, Gymnázium Ľudovíta Štúra, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Škultétyho, Základná škola Nováky, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Stredná združená škola, Školský areál, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škoda, základná škola, ZŠ Resetku, Základná škola Juraja Fándlyho, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, I. Základná škola Vrbové, Súkromné gymnázium, 4. ZŠ Senica, Základná škola Mallého, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, základná škola, Základná škola Václava Mitúcha, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, Spojená škola internátna Prievidza, Základná umelecká škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Alekšince, Základná škola s materskou školou, Materská škola Báhoň, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Benkova, Materská škola - Báb, ZŠ Malženice, základná škola, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Mojzesovo - Černík, základná škola, MŠ Kátlovce, Základná škola, ZŠ Kátlovce, základná škola, základná škola, , základná škola, Základná škola, Základná škola, Rišňovce, Základná škola, Materská škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, ZŠ Moravany nad Váhom, , Základná škola, Gymnázium, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Spojená katolícka škola, Základná škola Visolaje, základná škola, základná škola, , Základná škola Kocurany, základná škola, Základná škola Tuchyňa, Základná škola Brodzany, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Dulovce, Arany János iskola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Katolícka spojená škola, základná škola, základná škola, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

ZŠ Velčice, Základná škola, ZŠ Štefana Závodníka, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, Základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Štefana Senčíka, základná škola, Základná škola, Základná škola v Beckove, Spojená škola a Materská škola, Základná škola, základná škola, Endrődi János, základná škola, základná škola, Materská Škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, základná škola, ZŠ Hrušov, ZŠ Topoľčianky, základná škola, základná škola, Základná škola Slopná, základná škola, Základná škola Lúka, Základná škola, základná škola, ZŠ Ladce, Materská škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Dulov, Spojená škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, Základná škola v Hurbanove, základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, ZŠ Komenského, Základná škola M.Korvína, Základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Gymnázium Šahy, Slovanská, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, ZŠ Gorazdova, Základná škola, ZŠ a MŠ Gbely, Základná škola Dulovce, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Janíkovce, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ J. Holčeka, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná umelecká škola, Základná Škola SNP Chtelnica, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, ZŠ Mládežnícka, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, , Materská škola, MŠ jedáleň, 3. ZŠ Senica, Základná škola Andreja Radlinského, Ált. iskola, Zafféry Károly Szalézi Középiskola

základná škola inde

Trenčiansky kraj (240x), Trnavský kraj (234x), Nitriansky kraj (213x), okres Trenčín (52x), okres Prievidza (51x), okres Trnava (51x), okres Nové Zámky (51x), okres Galanta (49x), okres Nitra (46x), okres Dunajská Streda (40x), okres Levice (37x), okres Považská Bystrica (34x), okres Ilava (32x), okres Topoľčany (31x), Trnava (31x), okres Komárno (31x), Nitra (30x), Trenčín (30x), okres Piešťany (28x), okres Nové Mesto nad Váhom (27x), okres Zlaté Moravce (26x), okres Púchov (23x), okres Senica (22x), okres Skalica (21x), Považská Bystrica (21x), okres Hlohovec (19x), Prievidza (18x), Nové Zámky (18x), Zlaté Moravce (16x), okres Bánovce nad Bebravou (16x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Trnavský kraj
základná škola v Nitriansky kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1158x vzdelavanie, 688x základná škola, 342x skôlka, 70x stredná škola, 37x univerzita, 21x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.