Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » pamiatky » pamätník

Pamätník, Západné Slovensko

Pamätník v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 768 kusov pamätník.

Pamätník, Západné Slovensko:, 1 z 13

Mestská veža, Trojičný stĺp, Súsošie Najsvätejšej Trojice, Morový stĺp Najsvätejšej Trojice, Pamätník oslobodenia - húfnica, Dominik Štubňa - Zámostský, Pomník pamiatke vojakov padlých vo svetovej vojne, pamätník Milana Rastislava Štefánika, Ľudovít Vladimír Rizner, Žitavský mier, Ján Jiskra z Brandejsa na hradnej skale, Laugaricio, Mariánsky stĺp s Madonou, pamätník, Trojičný stĺp, János Bihari, Pamiatka na najničivejšiu povodeň na Dunaji v roku 1965, Beňovského svet, Socha sv. Hieronyma, Stĺp sv. Jozefa, Socha sv. Mikuláša, Socha sv. Petra, Súsošie Pieta, Mariánske súsošie, Protitankový kanón ZIS-2, Obetiam 1. svetovej vojny, sv. Jan Nepomucký, socha, Jozefovi Laššovi, Pomník Mikuláša Schneidera Trnavského, Mariánsky stĺp, Pamätných padlých v boji za slobodu v rokoch 1848-1849, Ján Pavol II., Knieža Pribina, Pamätník obetiam II.svetovej vojny., prof. Ján Haranta, Lurdska jaskynka, Sv. Gorazd, Socha generála Klapku, M. R. Štefánik, Alžbeta Bavorská (Sissi), socha, Pomník padlých v 1. svetovej vojne, Mariánska socha, Ladislav Škultéty-Gábriš, Pomník SNP, Pamätník obetiam svetových vojen a holokaustu, Ukončenie druhé svetové vojny, Štefan Senčík S.J., Osloboditeľom, Ján Palárik Beskydov, Pomník padlých v I. sv. vojne, Ferdinand Silberstein-Silvan, Pomník osloboditeľov, Pomník Milana Rastislava Štefánika, Socha sv. Jána Nepomuckého, Pomník padlým v SNP, pamätník, pamätník, Jozef Roháček

Pamätník, Západné Slovensko:, 2 z 13

Socha sv. Floriána, pamätník, 1914-1918, Socha svätého Floriána, Socha Tomáša Baťu, Busta kráľa Mateja, Súsošie svätého Jána Nepomuckého, RNDr. Július Gábriš, Pomník 122 vojakov 4. Rumunskej armády, Mariánsky stĺp, pamätník, Želmíra Duchajová Švehlová, Pamätník zjednotenia obce, Pomník obetiam SNP, Judita Wernerová, Erika Wernerová, Hedviga Wertheimerová, pamätník, Janka Wertheimerová, Koloman Wertheimer, Ignác Wertheimer, Jozef Werner, Margita Wernerová, Malvína Braunová, Pomník popravy partizánov, Trinity, Jozef Steiner, Šarlota Steinerová, Berta Rosenthalová, Félix Rosenthal, Evanjelickým martýrom, Miriam Steinerová, Pamätník bitky s Turkami, Alexander Steiner, Izidor Steiner, Pamätník SNP, Žigmund Steiner, Berta Steinerová, Róbert Steiner, Aurélia Steinerová, Jolana Steinerová, Beethowen, pamätník, svätý Cyril a svätý Metod, pamätník, Pomník padlým v II. svetovej vojne, Pavol Országh Hviezdoslav, Štefan Banič - rodný dom, Pamätník Tőnye, Socha sv. Štefana, Izák Hellmann, Socha svätého Štefana, Matilda Hellmannová, pamätník, Samo Chalupka, Pamätník obetiam komunizmu, Ján Repta a jeho partizáni, Ján Hus, pamätník, Socha Ľ. Štúra

Pamätník, Západné Slovensko:, 3 z 13

pamätník, Pamätník padlých v SNP 1945, Sv. Cyril a Metod, Andrej Hlinka, Vyrezávaný pamätník, Alexander Dubček, Selye, Alfonz Bednár, Padlým protifašistickým bojovníkom, Štefan Fajnor, Tomáš Tvarožek, pamätník, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Oslobodenie partizánmi a Červenou armádou, Povstalecký rok 1848, Tvorcom filmu Jánošík, pamätník, Padlým antifašistom, Pamätník SNP, Pomník padlých, Pomník padlých, Piliere družobných miest, Janko Kráľ, pamätník, pamätník, Pamätník Pechotnej divízie svätého Ladislava, pamätník, Bartók Béla, Jozef Branecký, prof. MUDr. Ján Alojz Chura, Nádvorie, pamätník, Bývalý župný dom, Ferdiš Juriga, pamätník, Ján Juriga, Pomník padlých hrdinov, PhMr. Ján Halaša, Štefan Banič, Pamätník milénia - Proglas, Jozef Branecký, Pamätník Andreja Radlinského, Pamätník padlých, Béla Bartók, pamätník, Padlým červenoarmejcom, Mariánsky stĺp, Pomník padlých Veľká Lehôtka, pamätník, pamätník, Ghyczy Kalman, Andrej Radlinský, Hrdinom, Ján Pavol II, Dom Janka Kráľa, Pamiatka umučených martýrov 1944-1945, Jókai, Zločiny spáchané v 2. sv. vojne, Milan Rastislav Štefánik, Milan Rastislav Štefánik

Pamätník, Západné Slovensko:, 4 z 13

pamätník, Socha Najsvätejšej Trojice, Súsošie Korunovanie Panny Márie, pamätník, Socha Svätého Vendelína, pamätník, pamätník, 120 rokov trate Trnava - Kúty, Štefan Konečný, pamätník, 100 rokov trate Kúty - Břeclav, pamätník, Jozef Agnelli Baránek, Pavel Groebl, pamätník, Památník Ľudovíta Štúra, Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Tatra 8x8, svätý Ján Nepomucký, pamätník, Gyorgy Szechenyi, pamätník, pamätník, Konstantin Kuzmič Sizikov, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník sv. Floriána, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Pomník padlým v 1.svetovej vojne, pamätník, Anna družstevníčka, pamätník, Martin Kollár, Pomník padlých hrdinov SNP, Pieta, Sv. Florián, Pamätník oslobodenia Skalice, Ľudovít Štúr, pamätník, pamätník, Pamätné miesto vyzbrojovania povstalcov, pamätník, Žofie Bosniaková, Pamätník obetí 1. svetovej vojny, pamätník, Pamätník padlým v 1. sv. vojne, pamätník, Výročie založenia obce 1229 - 1979, Gyurcsó István, pamätník, Pamätník padlým v 1. sv. vojne, pamätník, pamätník, Jozef Čársky, Pamätník SNP, Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník

Pamätník, Západné Slovensko:, 5 z 13

Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, Milénium, Milan Rastislav Štefánik, pamätník, Vavro Šrobár, pamätník, Ambrózy-Migazzi, Jozef Mikuš, pamätník, Z povďačnosti, Mathias Rex, pamätník, pamätník, Obetiam 2. svetovej vojny, 1914-1918, Pamätník vojakom z 1. svetovej vojny, Ondrej Rebro, Mičurin, pamätník, Karol Duchoň, Pomník obetiam 2. svetovej vojny, Nevinne popravení komunistickým režimom, Pamätník národného oslobodenia, pamätník, pamätník, pamätník, Memoriál obetiam 2. svetovej vojny, pamätník, pamätník, pamätník, Pomník padlých, Milan Rastislav Štefánik, pamätník, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou, Pamätník výstavby ČOV, Morový stĺp so sochou Panny Márie, pamätník, Pamätník obetiam I. a II. sv. vojny a SNP, pamätník, Ján Medlen, Kaplnka Svätého Vincenta, Na pamiatku bojov pri Hrone, Památník padlých Topoľčianky, Pomník padlých, pamätník, Pamätník SNP, Immaculata, Socha sv. Jána Nepomuckého, Janko Jesenský, Pamätník obetiam II. svetovej vojny, Pomník padlých v 2. sv. vojne, Sv. Ján Nepomucký, pamätník, Socha partizána, Pamätník padlých ruských vojakov, Partizánom v SNP, pamätník, pamätník, Železničný tunel generála Štefánika

Pamätník, Západné Slovensko:, 6 z 13

pamätník, Zvonica, Karol Halmos, Pamätník pretrhnutia hrádze v roku 1965, Padlým v 1. svetovej vojne, pamätník, Uzákonenie spisovnej slovenčiny, pamätník, Vznik Československa, pamätník, pamätník, Jan III Sobieski, Hladový pochod robotníkov, Jozef Agnelli Baránek, pamätník, Pomník obetiam 1.svetovej vojny, Padlým červenoarmejcom, Pamätník SNP, Pamätník vysťahovaných obyvateľov, Monument piatich prstov, Pamätník padlým v 1.sv.vojne, Pamätná tabuľa Malinovského, Ján Jaromír Boor, Svätozár Hurban Vajanský - rodný dom, Popravení partizáni, Hrdinom 2. svetovej vojny, Daniel Rapant, Mirko Nešpor, Oslobodenie Červenou armádou, Gen. Dr. Milan Rastislav Štefánik, Památník sovětské armádě, Pamätník osloboditeľov, Pamätník padlých kuruckých vojakov, Pamätník holokaustu, pamätník, M.R.Štefánik, Memorial, Pomník Viliama Šuleka a Karola Holubyho, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník druhej svetovej vojny, Jozef Schreiber, pamätník, Norbert Kreidl, pamätník, pamätník, Anton Malatinský, Dr. Dušan Fajnor, pamätník, Zvonica, A. B. Svojsík, pamätník, Pomník umučeným v II. sv. vojne, Na večnú slávu padlým v SNP 1944-45, Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník, pamätník, Sedembolestná Panna Mária, pamätník

Pamätník, Západné Slovensko:, 7 z 13

pamätník, pamätník, Zvonica, Svätá Trojica, Pamätník obetiam II. Svetovej vojny a vypálenia osady Ritka, Sv. Florián, Zvonica, Štefánikova mohyla, Pamiatke hrdinov padlých v prvej svetovej vojne, Michel Bourel, Lehár Ferenc, Kodály Zoltán, Umučených v koncentračnom tábore, Pomník padlým v I. svetovej vojne, pamätník, Kodály Zoltán, pamätník, Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Rodný dom Dušana Samuela Jurkoviča, pamätník, Pomník padlým v II. svetovej vojne, Pomník padlých, pamätník, Zvonica, V. S. Pljušč, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Juraj Fándly, pamätník, pamätník, sv. Gorazd, pamätník, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Socha Sv. Vendelína, socha, Pomník SNP, pamätník, Ján Stašek, Rodny dom Jozefa Ignáca Bajzu, pamätník, Kamenný Huslový Kľúč, pamätník, pamätník, Obetiam I. a II. svetovej vojny, Pomník Slobody s bustou J. M. Hurbana, Andrej Radlinský, Skýcov, 1848-as emlékmű, Ján Pravoslav Leška, Jozef Pálffy, Památník sovetskej armády, Štefan Osuský, pamätník, Ján Papánek, Pomník nespravodlivo prenasledovaných v rokoch 1948 – 1989, Sv.Vendelín, pamätník vojakom padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Chceme trvalý mier!, pamätník, pamätník, János Esterházy

Pamätník, Západné Slovensko:, 8 z 13

Pamätník obetiam prvej svetovej vojny, Slovenské povstanie 1848, pamätník, Strom života, Alapy Gyula, Samuel Jurkovič, Prenasledovaným evanjelikom, Pamätník sovietskej armáde, pamätník, pamätník, Dejinný pamätník, Taksony, pamätník, Corgoň, Pomník padlým, Busta sv. Ladislava, Pomník padlých, Szent István emlékoszlop, Zvonica, pamätník, pamätník, Milan Rastislav Štefánik a padlým v 1. a 2. svetovej vojne, I. svetová vojna, II. svetová vojna, 100 rokov železničnej trate Trnava - Kúty, Oslobodenie Červenou armádou, Daniel Gonda, Pomník padlým, pamätník, Pamätník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník, Tobiaš Masník, Ján Hollý, Milan Rastislav Štefánik – pozorovanie zatmenia slnka, pamätník, Zvonica, Milan Rastislav Štefánik, Pamiatka na lesnú železnicu, pamätník, Sv. Trojica, Obetiam fašizmu, Milan Rastislav Štefánik, Zvonica, Zvonica, Ján Trokan a Alexander Trokan, pamätník, pamätník, Egressy Béni, pamätník, pamätník, Povstanie v roku 1848, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, pomník SNP, Zvonica, Michal Kuzma, Obetiam prvej svetovej vojny, Milan Rastislav Štefánik – škola, Samo, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou

Pamätník, Západné Slovensko:, 9 z 13

pamätník, 1944-12-22 airplane memorial, pamätník, pamätník, Stĺp Najsvätejšej Trojice, Na večnú slávu padlým v SNP 1944-45, pamätník, Pamätník obetí I. svetove vojny, Zvonica, pamätník, pamätník, Pomnik hrdinov, Pamätník Amerických letcov, Zvonica, Pamätník obetiam druhej svetovej vojny, Jozef Brunovský, pamätník, Michal Kútka, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou, Pamätník SNP, Pamiatke našich obetí vo vojne 1914-1918, Obetiam 2. sv vojny, Zvonica, Pomník padlým vojakom, Zvonica, Rodný dom Michala Matunáka, pamätník, Július Bodnár, Vladimír Roy, pamätník, Karol Duchoň, MUDr. Jozef Vajda, Ľudovít Štúr, Pomník revolúcie 1848, Obetiam 1. sv vojny, Pamätník 1.svetové vojny, pamätník, pamätník, pamätník, Zvonica z 19. storocia - replika, pamätník, Stali sa obeťou Dunaja 18.VI.1961, Kapitán Miloš Uher, Pamatnik Revolucie 1956 v Madarsku, Evanjelickým kňazom - literátom, pamätník, pamätník, Gen. Dr. Milana R. Štefánika, padlým vojakom, pamätník, pamätník, pamätník, SNP, pamätník, Zvonica, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, pamätník

Pamätník, Západné Slovensko:, 10 z 13

Zvonica, pamätník, Ruskí kozáci, Tarabovec, Pamätník Padlým hrdinom, pamätník, Padlým v 2. sv. vojne, Sv. Florián, pamätník, pamätník, Pamätník vojakom padlým v I. svetovej vojne, 1914-1918, pamätník, Zsidó Emlékmű Pozba 2007, pamätník, Padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Pamätník padlým sovietskym vojakom, Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník, Zvonica, Pamätná tabuľa J.I. Bajza, pamätník, Pamätník padlým hrdinom 1. a 2. sv. vojny, pamätník, pamätník, Vladimir Andrianov, Obetiam I. svetovej vojny, Kúpeľný most, Obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Pomoc cudzích miest po povodni, SNP, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, F. Schubert, I. és II. világháború emlékműve, pamätník, Hősi emlékmű, pamätník, Pamätník obetiam II. svetovej vojny, pamätník, pamätník, Starý železničný most, pamätník, pamätník, Kalvária, pamätník, Ereč, pamätník, pamätník, Pomník padlým vojakom, pamätník, pamätník, Jaroslav Gucman, Virgin Mary, Stampay János, pamätník, Dom rodičov T. G. Masaryka

Pamätník, Západné Slovensko:, 11 z 13

Ján Damborský, pamätník, Fischer-Colbrie Agoston, pamätník, M. R. Štefánik, Jozef Čabelka, Sv. Florián, Laco Novomeský, pamätník, Pamätník II obetiam svätovej vojny, Mať volá, pamätník, Kríž - 2. svetová vojna, pamätník, pamätník, pamätník, Stred sveta a vesmiru, Ladislav Pohrobok, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Csokonai Vitéz Mihály, pamätník, Jozef Miloslav Hurban, Jozef Miloslav Hurban, Pamätník padlým v 1. sv. vojne, L. Novomeský, pamätník, Svätý Florián, Pomník Červenej armády, pamätník, Dušova Dolina, Pamätník II. svetová Kaťuša, Emanuel Koubek, pamätník, Odboj počas SNP, Pomník prísahy v Partizánskom, Kríž na pamiatku Turkami zavraždených detí v roku 1530, Svätý Jan Nepomucký, Hrob partizánky, pamätník, odboj SNP, odboj SNP, Obetiam svetovej vojny, Ján Michalička, Pomník padlých, Ján Rak, Jozef Čížek a Hubert Suchánek, Pamätník SNP zvolenia Miloša Uhera za veliteľa oddielu Hurban 10.9.1944, Giuliana Benzoni, Pamätník SNP oddielu Jána Reptu, lord Baden Powell, Pamätník SNP fašistami zabitámu neznámemu partizánovi 5.10.1944, Pamätník Hurbanovských bojov 22. IX. 1848, Pomník padlých, pamätník, pamätník, pamätník, Sv. Hubert

Pamätník, Západné Slovensko:, 12 z 13

pamätník, Hroby rumunských vojakov, Jaroslav Mojžišík, Ján Pacanovský, Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Rudolf Zemaník, pamätník, Štefan Polák, Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Helena Gašpar, na počesť prechodu Červenej armády, Partizánske bunkre Zemľanky, Pamätník maršála Malinovského, Pomník Zuzany Thonetovej, Pamätník SNP, Potok Zichy 1933, Obelisk, pamätník, Rákózciho pomnik, Ján Hollý, Pustý kostolík pri Veľkom Grobe, Pamätník SNP, Oslobodenie Červenou armádou, Pamätník SNP, pamätník, stará cesta Hlohovec - Báb, František Beer, Banska, Pomník padlých, Jan Bystřický, Hruboňovský Kaštieľ, Tichomír Milkin, sv. Urban, Anton Juriga, U Klasovitých, Socha Immaculaty, Pomník Albína Grznára, Oslobodenie obce Červenou armádou, Židovský cintorín, Pamätník padlých, Seržant Archie M. LaFond, pamätník, PZ Havran Radošina, Mariška, Padlým červenoarmejcom, Pamätník SNP, pamätník, Tri kríže, Erik Sitár, pamätník, Pamatnik pádu bombardéra B-24 Liberator, pamätník, Obelisk Čupy, pamätník, Jozef Šefranik, Pamätník SNP, Simonics Ferenc, pamätník, pamätník, pamätník

Pamätník, Západné Slovensko:, 13 z 13

pamätník, Klenbový most, Oslobodenie Červenou armádou, Imrich Kotvan, Hrob neznamého vojaka, Pomník úmrtie československých letcov, pamätník, Pomník padlých, T.G.Masaryk, Pomník SNP, sv. Šebastián, Mária Magdaléna a sv. Roch, Andrej Žarnov, Evanjelickým martýrom, Pamätník povstania 1848-1849, Pietny trampský totem, Pamätník leteckej nehody Avia B-33 13. 6. 1954, Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, pamätník SNP, Vladimír Plulík, Emanuel Lehocký, Oslobodenie Červenou armádou, Ľudovít Holuby, Ivanko Sický, Juraj Papánek, Hrob neznámeho rumunského vojaka, Dvanásta tabla, Obetiam 1. svetovej vojny, Pamätná tabuľa Boeing B-17G (14.02.1945), Pamätník svätého Jána Pavla II., Pamätník Panny Márie, Pamätník Zbehy, Jan Mec, pamätník, Výsadkári ZINC, Holokaust židovských rodín, Rozviedčíci partizánskeho oddielu Plameň, Cyril a Metod, Pamätník SNP, Pomník padlým v 1. svetovej vojne, Pavol Ralbovský, Cintorín, pamätník, Eduard Kolník, pamätník, Pamätník umučených na Brezine, pamätník, Vodné dielo Adrián, pomník faráře z Nedašova

pamätník inde

Trenčiansky kraj (289x), Nitriansky kraj (243x), Trnavský kraj (239x), okres Senica (59x), okres Prievidza (56x), okres Trenčín (55x), okres Myjava (53x), okres Komárno (52x), okres Nové Zámky (49x), okres Trnava (44x), okres Nové Mesto nad Váhom (40x), Komárno (39x), okres Galanta (38x), okres Dunajská Streda (38x), Prievidza (37x), okres Nitra (35x), okres Zlaté Moravce (34x), okres Levice (34x), okres Skalica (32x), Brezová pod Bradlom (29x), okres Topoľčany (24x), okres Partizánske (20x), Trenčín (19x), Trnava (19x), okres Piešťany (18x), Nitra (18x), okres Púchov (18x), Holíč (17x), okres Považská Bystrica (17x), okres Bánovce nad Bebravou (15x)
pamätník v Trenčiansky kraj
pamätník v Nitriansky kraj
pamätník v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

768x pamätník, 433x socha, 172x hrad, 162x fontána, 59x vojenský bunker, 47x hraničný kameň, 35x zrúcanina, 13x kaštieľ, 6x banícka šachta, 5x architekt, 1x veterný mlyn
Hľadáme pamatnik, OSM tagy: historic = 'memorial' or historic = 'monument'.
ilustračný obrázok k Pamätník, Západné Slovensko

Viac o násPodpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zapadne-slovensko.oma.sk pamiatka pamatnik

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.