Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » pamiatky » pamätník

Pamätník, Západné Slovensko

Pamätník v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 894 kusov pamätník.

pamätník inde

Trenčiansky kraj (321x), Nitriansky kraj (293x), Trnavský kraj (283x), okres Senica (70x), okres Trenčín (65x), okres Prievidza (62x), okres Nitra (62x), okres Nové Zámky (58x), okres Komárno (57x), okres Myjava (53x), okres Galanta (49x), okres Nové Mesto nad Váhom (48x), okres Trnava (45x), okres Dunajská Streda (42x), okres Skalica (39x), Komárno (38x), Prievidza (37x), okres Zlaté Moravce (37x), okres Levice (36x), Nitra (31x), Brezová pod Bradlom (29x), okres Piešťany (27x), okres Topoľčany (26x), okres Partizánske (22x), okres Púchov (21x), Trenčín (19x), okres Bánovce nad Bebravou (18x), okres Považská Bystrica (18x), okres Šaľa (17x), Holíč (17x)

Pamätník, Západné Slovensko:, 1 z 15

Trojičný stĺp, Pamätník obetiam banskej činnosti, Dominik Štubňa - Zámostský, Pomník pamiatke vojakov padlých vo svetovej vojne, Žitavský mier, Morový stĺp Najsvätejšej Trojice, Pamätník oslobodenia - húfnica, Ján Jiskra z Brandejsa na hradnej skale, Laugaricio, Trojičný stĺp, pamätník Milana Rastislava Štefánika, Ľudovít Vladimír Rizner, Mariánsky stĺp s Madonou, Štefan Banič - rodný dom, pamätník, Ján Hollý, Pamätník Oslobodenia obce, Pomník padlých v 1. svetovej vojne, Beňovského svet, János Bihari, Pamiatka na najničivejšiu povodeň na Dunaji v roku 1965, Pamätník správcov farnosti, Protitankový kanón ZIS-2, Výbuch v bani, Mariánske súsošie, sv. Jan Nepomucký, socha, Morový stĺp, Obetiam 1. svetovej vojny, Súsošie Pieta, Jozefovi Laššovi, Pamätník padlých v 1. svetovej vojne, Ján Pavol II., Pamätných padlých v boji za slobodu v rokoch 1848-1849, Knieža Pribina, socha, Pamätník obetiam II.svetovej vojny., Lurdska jaskynka, Ján Palárik Beskydov, Štefan Senčík S.J., prof. Ján Haranta, Sv. Gorazd, M. R. Štefánik, Socha generála Klapku, Ladislav Škultéty-Gábriš, Socha kráľa svätého Štefana, Pomník padlých v 1. svetovej vojne, Pomník SNP, Pamätník obetiam svetových vojen a holokaustu, Alžbeta Bavorská (Sissi), pamätník, Tomáš Tvarožek, Štefan Osuský, Tvorcom filmu Jánošík, Štefan Fajnor, Ján Papánek, Povstalecký rok 1848, Osloboditeľom, Padlým protifašistickým bojovníkom, Oslobodenie partizánmi a Červenou armádou

Pamätník, Západné Slovensko:, 2 z 15

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Ferdinand Silberstein-Silvan, Pomník padlým v SNP, Socha sv. Štefana, pamätník, Socha svätého Floriána, pamätník, pamätník, Socha sv. Floriána, 1914-1918, Busta kráľa Mateja, Socha Tomáša Baťu, Pamätník SNP, RNDr. Július Gábriš, pamätník, Pamätník bitky s Turkami, pamätník, Mariánsky stĺp, Pomník 122 vojakov 4. Rumunskej armády, Pamätník zjednotenia obce, Berlínsky múr (fragment), Želmíra Duchajová Švehlová, Pomník obetiam SNP, Daniel Gonda, Pomník padlých, Erika Wernerová, Hedviga Wertheimerová, Koloman Wertheimer, Margita Wernerová, Ignác Wertheimer, Judita Wernerová, Jozef Werner, Malvína Braunová, Janka Wertheimerová, pamätník, Socha Ľ. Štúra, Jozef Steiner, Evanjelickým martýrom, Aurélia Steinerová, Berta Steinerová, Félix Rosenthal, Jolana Steinerová, Pomník osloboditeľov, Berta Rosenthalová, Pamiatka umučených martýrov 1944-1945, Pomník Milana Rastislava Štefánika, Šarlota Steinerová, Róbert Steiner, Miriam Steinerová, Žigmund Steiner, Izidor Steiner, Pomník padlých v I. sv. vojne, Alexander Steiner, Beethowen, Pomník padlým v II. svetovej vojne, pamätník, pamätník, Partizánom v SNP, pamätník, Pamätník holokaustu

Pamätník, Západné Slovensko:, 3 z 15

pamätník, Matilda Hellmannová, Pamätník povstania v roku 1848, Socha svätého Štefana, Pamätník Tőnye, Izák Hellmann, Janko Kráľ, Pamätník Pechotnej divízie svätého Ladislava, Bartók Béla, Vavro Šrobár, Fischer-Colbrie Agoston, Pamätník vysťahovaných obyvateľov, Sv. Cyril a Metod, Pamätník padlým hrdinom 1. a 2. sv. vojny, Busta sv. Ladislava, pamätník, pamätník, pamätník, Pavol Országh Hviezdoslav, Pamätná tabuľa Malinovského, Ján Repta a jeho partizáni, Tatra 8x8, pamätník, Socha sv. Jána Nepomuckého, Sv.Vendelín, Pomník popravy partizánov, Pamätník padlých v SNP 1945, Panna Mária, Sv. Ján Nepomucký, Samo Chalupka, Turecký kúpeľ Hammam, Alexander Dubček, Výročie založenia obce, Miléniový pamätník, pamätník, Pamätné miesto vyzbrojovania povstalcov, Vyrezávaný pamätník, Pomník Slobody s bustou J. M. Hurbana, Giuliana Benzoni, Busta J. Selyeho, Hrdinom, Alfonz Bednár, pamätník, Gen. Dr. Milan Rastislav Štefánik, pamätník, pamätník, Milan Rastislav Štefánik, Milan Rastislav Štefánik, Pamätník druhej svetovej vojny, Ing. Miroslav Nerád, svätý Cyril a svätý Metod, Ukončenie druhé svetové vojny, Slovenské povstanie 1848, Mihály Csokonai Vitéz, Samuel Jurkovič, pamätník, Ján Pravoslav Leška, Pamätník SNP, Piliere družobných miest, Pomník padlých

Pamätník, Západné Slovensko:, 4 z 15

pamätník, Pamätník obetiam komunizmu, Pamätník padlých hrdinov, Obetiam Slovenského národného povstania, Pamätník SNP, Bývalý župný dom, Obetiam 1. svetovej vojny, Jozef Branecký, prof. MUDr. Ján Alojz Chura, pamätník, Pomník padlých, Pamätník obetiam 2. svetovej vojny, Padlým antifašistom, pamätník, Ján Hus, Ferdiš Juriga, PhMr. Ján Halaša, Pamätník milénia - Proglas, Jaroslav Gucman, pamätník, Jozef Branecký, Pomník Viliama Šuleka a Karola Holubyho, Jozef Čársky, Ondrej Rebro, Pamätník osloboditeľov, Mariánsky stĺp, pamätník, Béla Bartók, Ghyczy Kalman, Pamätník výmeny obyvateľstva po 2. svetovej vojne, Pamätník Andreja Radlinského, Pomník padlých Veľká Lehôtka, pamätník, Rímskokatolícky kostol, Dom Janka Kráľa, Zločiny spáchané v 2. sv. vojne, Milan Rastislav Štefánik, pamätník, Pomník padlým rumunským vojakom, Ján Pavol II, pamätník, Emil Tatárik – pamätník, pamätník, Jókai, pamätník, pamätník, Steel - Oldřich Dvořák 9.7.1942, pamätník, sv. Gorazd, pamätník, pamätník, Socha Najsvätejšej Trojice, Trinity, Comenius, pamätník, Andrej Radlinský, Socha Svätého Vendelína, Padlým v 2. sv. vojne, Súsošie Korunovanie Panny Márie, Franz Lehár

Pamätník, Západné Slovensko:, 5 z 15

Jozef Agnelli Baránek, Konstantin Kuzmič Sizikov, Pamätník obetiam holokaustu, pamätník, pamätník, Památník Ľudovíta Štúra, pamätník, Padlým červenoarmejcom, Pamätník obetiam I. a II. sv. vojny a SNP, pamätník, pamätník, Andrej Radlinský, pamätník, pamätník, Gyorgy Szechenyi, Sv. Florián, Sv. Ján Nepomucký, pamätník, Pamätník padlých v roku 1948, pamätník, Pomník padlých hrdinov SNP, Pieta, Pomník padlým v 1.svetovej vojne, pamätník, pamätník, pamätník, SNP, Obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Československá republika, Gabriel Paulik, pamätník, Anna družstevníčka, Alois Károlyi, Ladislav Pohrobok, Pamätník sv. Floriána, pamätník, Vladimír Roy, pamätník, pamätník, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, pamätník, Maria Theresia Regina, pamätník, Ján Rak, pamätník, Sv. Florián, I. svetová vojna, pamätník, Ľudovít Štúr, pamätník, pamätník, pamätník, Gyurcsó István, Pamätník obetí 1. svetovej vojny, 1914-1918, pamätník, pamätník, pamätník, Mariánska socha, Pamätník padlým v 1. sv. vojne

Pamätník, Západné Slovensko:, 6 z 15

Pamätník obetiam diktatúr, Ján Michalička, pamätník, Milan Rastislav Štefánik, Pamätník padlým v 1. sv. vojne, Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, pamätník, Milénium, pamätník, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Žofie Bosniaková, pamätník, Pamätník padlým v 1. sv. vojne, Dejinný pamätník, Pomník padlých, Nepomuki Szent János-szobor, Výročie založenia obce 1229 - 1979, pamätník, pamätník, F. Schubert, pamätník, pamätník, pamätník, Ambrózy-Migazzi, pamätník, Pomník obetiam 2. svetovej vojny, Pamätník vojakom z 1. svetovej vojny, Karol Duchoň, Obetiam 2. svetovej vojny, Mičurin, pamätník, Z povďačnosti, Pomník padlým, pamätník, Yisachar Schlomo Teichtal, pamätník, Nevinne popravení komunistickým režimom, pamätník, pamätník, Pomník padlých, Pamätník národného oslobodenia, Pomník pri príležitosti 250. výročia oslobodenia mesta od tureckej nadvlády, pamätník, pamätník, Ján Stašek, M.R.Štefánik, Pomník padlých, Oslobodenie Červenou armádou, sv. Cyril a Metod, pamätník, pamätník, Hrdinom 2. svetovej vojny, Anton Vaculka, Padlým červenoarmejcom, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou

Pamätník, Západné Slovensko:, 7 z 15

Martin Kollár, pamätník, Morový stĺp so sochou Panny Márie, pamätník, Memoriál obetiam 2. svetovej vojny, Ján Šajdík - Amalák, Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, pamätník, Pamätník výstavby ČOV, Andrej Hlinka, Pomník ďakujúcich, pamätník, pamätník, 100 rokov železničnej trate Trnava - Kúty, Ján Juriga, Pamätník obetiam II. svetovej vojny, Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Pamätník SNP, Immaculata, Pomník padlých, Oslobodenie Červenou armádou, Janko Jesenský, Pomník padlým v 1. svetovej vojne, Pietny trampský totem, Kaplnka Svätého Vincenta, pamätník, sv. Ján Nepomucký, pamätník, Titus Zeman, Socha partizána, Pomník I. D. Dibrov, pamätník, Pamätník padlých ruských vojakov, Na pamiatku bojov pri Hrone, Pomník padlých v 2. sv. vojne, Pamätník železničiarov, pamätník, Sv. Ján Nepomucký, Pamiatke Ludwiga van Beethovena, Památník padlých Topoľčianky, pamätník, Zvonica, pamätník, Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Pamätník kanonika Nitrianskej kapituly, svätý Ján Nepomucký, Stolperstein, Mária Schulzová, Štefan Konečný, 120 rokov trate Trnava - Kúty, Ján Jaromír Boor, Pamätník SNP, Pamätník obetiam 2. svetovej vojny, Laco Novomeský, Alapy Gyula, Laco Novomeský, Karol Halmos, 100 rokov trate Kúty - Břeclav, Dom rodičov T. G. Masaryka, pamätník, Monument piatich prstov

Pamätník, Západné Slovensko:, 8 z 15

pamätník, Daniel Rapant, Pomník obetiam 1.svetovej vojny, pamätník, pamätník, Popravení partizáni, Ján Damborský, Jan III Sobieski, Památník sovětské armádě, pamätník, Pamätník padlých kuruckých vojakov, Stampay János, Osada Šindolka, pamätník, Jozef Schreiber, pamätník, pamätník, Jozef Čabelka, Jozef Mikuš, pamätník, pamätník, Hladový pochod robotníkov, Norbert Kreidl, Štefan Polák, Anton Grasalkovič, Memorial, Anton Malatinský, Oslobodenie Červenou armádou, Pamätná tabuľa vzbury v Kragujevaci, Pamätník padlým v 1.sv.vojne, pamätník, Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Dr. Dušan Fajnor, Sv. Cyril a Metod, Pomník Poľnohospodárom, Zvonica, A. B. Svojsík, Pamätník venovaný ženistom, pamätník, pamätník, Oslobodenie sovietskou armádou, Na večnú slávu padlým v SNP 1944-45, Pavel Groebl, Pamätník padlých v 1. svetovej vojne, pamätník, Andrej Ľudovít Radlinský, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Sedembolestná Panna Mária, Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník, Pamätník obetí 1. a 2. svetovej vojny, Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník, pamätník, pamätník, Béni Egressy, Pomník umučeným v II. sv. vojne, pamätník, Svätá Trojica, Pamätník obetiam II. Svetovej vojny a vypálenia osady Ritka

Pamätník, Západné Slovensko:, 9 z 15

Zvonica, Protitankové delo Jánovce, Sv. Florián, pamätník, pamätník, Michel Bourel, Kodály Zoltán, Sv. Florián, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Socha Anjel - Engel, Pomník padlých hrdinov, 800. výročie obce Dolné Saliby, Rodný dom Dušana Samuela Jurkoviča, Štefan I. Koháry, Pamiatke hrdinov padlých v prvej svetovej vojne, Kodály Zoltán, Pomník padlým v I. svetovej vojne, Mirko Nešpor, Miléniový pamätník, pamätník, Umučených v koncentračnom tábore, Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, pamätník, Vznik Československa, pamätník, Juraj Fándly, Jozef Agnelli Baránek, pamätník, Zvonica, pamätník, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, pamätník, Pomník SNP, Pomník padlým v II. svetovej vojne, Jozef Roháček, V. S. Pljušč, pamätník, pamätník, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Mathias Rex, Rodny dom Jozefa Ignáca Bajzu, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník oslobodenia Skalice, Pamätník Svätej rodiny, pamätník, Pamätník svätej rodiny, Pamätník obetiam I. a II. sv. vojny, Ján Hollý, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Památník sovetskej armády, II. svetová vojna, Obetiam I. a II. svetovej vojny

Pamätník, Západné Slovensko:, 10 z 15

Chceme trvalý mier!, M. R. Štefánik, Andrej Radlinský, Padlým v 1. svetovej vojne, Székely kapu, pamätník, pamätník vojakom padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Skýcov, pamätník, L. Novomeský, Pomník nespravodlivo prenasledovaných v rokoch 1948 – 1989, Pamätník vyhostených 1947, Mgr. Jozef Bábik, Bombardovanie Nitry, Pomník padlých, Pomník padlých, Oslobodenie Červenou armádou, pamätník, pamätník, Anton Juriga, Prenasledovaným evanjelikom, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník Obetiam 2. svetovej vojny, János Esterházy, Corgoň, Pamätník sovietskej armáde, pamätník, Tichomír Milkin, Milan Rastislav Štefánik a padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Szent István emlékoszlop, Strom života, Ján Medlen, Zvonica, Oslobodenie Červenou armádou, Taksony, Pamätník obetiam prvej svetovej vojny, pamätník, Pomník obetiam 2. svetovej vojny, Milan Rastislav Štefánik, Pamätník padlým vojakom v 1. a 2. svetovej vojne, Ján Trokan a Alexander Trokan, pamätník, Miléniový pamätník, Obetiam fašizmu, Milan Rastislav Štefánik – pozorovanie zatmenia slnka, pamätník, Pomník vojakom padlým počas 1. svetovej vojny, Zvonica, Pamätník padlých, pamätník, Povstanie v roku 1848, Zvonica, Zvonica, Tobiaš Masník, Obetiam prvej svetovej vojny, pamätník, Pomník padlým, Samo

Pamätník, Západné Slovensko:, 11 z 15

Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Oslobodenie obce Červenou armádou, pamätník, pamätník, Zvonica, Milan Rastislav Štefánik, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou, 1944-12-22 airplane memorial, pamätník, Pamätník padlých, pamätník, Pamiatka na lesnú železnicu, Najjužnejší bod SR, pamätník, Milan Rastislav Štefánik – škola, Sv. Trojica, pomník SNP, pamätník, SNP, Michal Kuzma, J. M. Hurban, Stĺp Najsvätejšej Trojice, MUDr. Jozef Vajda, Pomník revolúcie 1848, Rodný dom Michala Matunáka, pamätník, pamätník, Michal Kútka, pamätník, Július Bodnár, Vladimír Roy, pamätník, Pamätník obetí I. svetove vojny, Pamätník Amerických letcov, Padlým červenoarmejcom, Ľudovít Štúr, pamätník, Obetiam 2. sv vojny, Pomnik hrdinov, Karol Duchoň, Zvonica, pamätník, Obetiam 1. sv vojny, pamätník, Zvonica, Pamiatke našich obetí vo vojne 1914-1918, pamätník, Pamätník obetiam 1. svetovej vojny, Pamätník 1.svetové vojny, Oslobodenie Červenou armádou, pamätník, Zvonica, Pamätník SNP, Na večnú slávu padlým v SNP 1944-45, Trojičný stĺp, Pomník padlým vojakom, Zvonica, Štefan Straka, Jozef Miloslav Hurban, pamätník

Pamätník, Západné Slovensko:, 12 z 15

pamätník, Ruskí kozáci, pamätník, Svätozár Hurban Vajanský - rodný dom, pamätník, Pamätník obetiam druhej svetovej vojny, pamätník, pamätník, Imrich Kotvan, Pamätník SNP, Zvonica, SNP, pamätník, pamätník, Pamatnik Revolucie 1956 v Madarsku, pamätník, Evanjelickým kňazom - literátom, Zvonica, Gen. Dr. Milana R. Štefánika, padlým vojakom, Kapitán Miloš Uher, pamätník, pamätník, sv. Šebastián, Mária Magdaléna a sv. Roch, Stali sa obeťou Dunaja 18.VI.1961, pamätník, Zvonica z 19. storocia - replika, Pomník padlých, Uzákonenie spisovnej slovenčiny, Pamätník padlých, Pomník padlým vojakom, Jozef Brunovský, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou, Tarabovec, Juraj Fándly, Pamätník padlým sovietskym vojakom, pamätník, pamätník, Pamätník Padlým hrdinom, Andrej Žarnov, Padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Emanuel Lehocký, pamätník, SNP, pamätník, Oslobodenie Červenou armádou, 1914-1918, pamätník, Pomník padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Zsidó Emlékmű Pozba 2007, Pamätník vojakom padlým v I. svetovej vojne, Obetiam 2. svetovej vojny a SNP, pamätník, pamätník, Juraj Papánek, Pomník padlým v 1. svetovej vojne, Pomník vojakom Červenej armády a Obetiam 2. svetovej vojny, pamätník, Jozef Miloslav Hurban, Obetiam 1. svetovej vojny

Pamätník, Západné Slovensko:, 13 z 15

pamätník, Obetiam I. svetovej vojny, pamätník, Pomník Obetiam 1. svetovej vojny, pamätník, Pamätná tabuľa J.I. Bajza, Vladimir Andrianov, Pomoc cudzích miest po povodni, Cintorín, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník I. a II. svetovej vojny, pamätník, Hősi emlékmű, pamätník, pamätník, Pamätník obetiam II. svetovej vojny, pamätník, Milan Zbranek, Pomník Červenej armády, pamätník, pamätník, Ereč, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Pamätník II obetiam svätovej vojny, Svátý Vendelín, Holokaust židovských rodín, Mať volá, Stred sveta a vesmiru, pamätník, Kríž - 2. svetová vojna, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, pamätník, Svätý Florián, Dušova Dolina, Pamätník umučených na Brezine, Pamätník II. svetová Kaťuša, Pamätník II. svetová, Emanuel Koubek, pamätník, Pomník prísahy v Partizánskom, Kríž na pamiatku Turkami zavraždených detí v roku 1530, Svätý Jan Nepomucký, Hrob partizánky, odboj SNP, odboj SNP, Obetiam svetovej vojny, pamätník, Pamätník SNP na rohu pod Javorinou, Jozef Čížek a Hubert Suchánek, pamätník, Pamätník SNP oddielu Jána Reptu, lord Baden Powell

Pamätník, Západné Slovensko:, 14 z 15

Pamätník Hurbanovských bojov 22. IX. 1848, Pamätník SNP zvolenia Miloša Uhera za veliteľa oddielu Hurban 10.9.1944, Eduard Kolník, Pamätník SNP fašistami zabitámu neznámemu partizánovi 5.10.1944, Železničný tunel generála Štefánika, pamätník, pamätník, pamätník, Jaroslav Mojžišík, Sv. Hubert, pamätník, Hroby rumunských vojakov, Ján Pacanovský, pamätník, Rudolf Zemaník, na počesť prechodu Červenej armády, Krištof Jurenka (1907 - 1972), Helena Gašpar, Pomník Zuzany Thonetovej, Pamätník SNP, Partizánske bunkre Zemľanky, Pamätník maršála Malinovského, Rastislav Martančík, Elektrifikácia, Potok Zichy 1933, pamätník, Obelisk, Dom Jána Mikulca, Pamätník obetiam SNP, Pamätník obetí fašizmu, Dom rodiny Jansových, Pustý kostolík pri Veľkom Grobe, Rákózciho pomnik, Dom rodiny Stachových, pamätník, Jan Bystřický, sv. Urban, Pamätník SNP, Hruboňovský Kaštieľ, stará cesta Hlohovec - Báb, Nemecké lietadlo, František Beer, Banska, Meteorit Rumanová, pamätník, PZ Havran Radošina, Pamätník rumunským letcom, Mariška, Pamätník pretrhnutia hrádze v roku 1965, Tri kríže, Seržant Archie M. LaFond, pamätník, Pomník Albína Grznára, U Klasovitých, pamätník, Jozef Hrutka, Pamätník SNP, Klenbový most, Hrob Emila Jensena, Pomník úmrtie československých letcov

Pamätník, Západné Slovensko:, 15 z 15

pamätník, pamätník, pamätník, Hrob neznamého vojaka, Erik Sitár, Pamätník SNP, pamätník, Obelisk Čupy, pamätník, pamätník, Jozef Šefranik, Pamatnik pádu bombardéra B-24 Liberator, Simonics Ferenc, Pamätník SNP, pamätník, pamätník, Nemecký vojak, Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, Pamätník leteckej nehody Avia B-33 13. 6. 1954, Vladimír Plulík, Pamätník padlým, T.G.Masaryk, Pomník SNP, Ľudovít Holuby, Pomník popravených 1848, pamätník, Hrob neznámeho vojaka, Hrob neznámeho rumunského vojaka, Dvanásta tabla, Ivan KOŠICKÝ, Šebastian Žák (1927-1967), Lenárt Sándor, Evanjelickým martýrom, pamätník SNP, Pamätník SNP, Pamätník Zbehy, Cyril a Metod, Jan Mec, Výsadkári ZINC, Rozviedčíci partizánskeho oddielu Plameň, Pamätník sv. Jána Pavla II., Kúpeľný most, Pamätník Panny Márie, Kultúrna pamiatka - Kostol sv. Michala archanjela, Pamätná tabuľa Boeing B-17G (14.02.1945), Pamätník sv. sestry Faustíny, Pavol Ralbovský, Starý železničný most, pamätník, pamätník, Tři kameny, Vodné dielo Adrián, pomník faráře z Nedašova, pamätník

pamätník inde

Trenčiansky kraj (321x), Nitriansky kraj (293x), Trnavský kraj (283x), okres Senica (70x), okres Trenčín (65x), okres Prievidza (62x), okres Nitra (62x), okres Nové Zámky (58x), okres Komárno (57x), okres Myjava (53x), okres Galanta (49x), okres Nové Mesto nad Váhom (48x), okres Trnava (45x), okres Dunajská Streda (42x), okres Skalica (39x), Komárno (38x), Prievidza (37x), okres Zlaté Moravce (37x), okres Levice (36x), Nitra (31x), Brezová pod Bradlom (29x), okres Piešťany (27x), okres Topoľčany (26x), okres Partizánske (22x), okres Púchov (21x), Trenčín (19x), okres Bánovce nad Bebravou (18x), okres Považská Bystrica (18x), okres Šaľa (17x), Holíč (17x)
pamätník v Trenčiansky kraj
pamätník v Nitriansky kraj
pamätník v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

894x pamätník, 693x socha, 181x fontána, 162x hrad, 99x hraničný kameň, 83x vojenský bunker, 37x zrúcanina, 33x kaštieľ, 16x architekt, 6x banícka šachta, 1x veterný mlyn
Hľadáme pamatnik, OSM tagy: historic = 'memorial' or historic = 'monument'.
Pamätník, Západné Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zapadne-slovensko.oma.sk pamiatka pamatnik

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.