Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Západné Slovensko

Pitná voda v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 795 kusov pitná voda.

Pitná voda, Západné Slovensko:, 1 z 14

Studienka Nad studňu, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, Pitný prameň Ifigénia, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Turnianska kyselka, prameň, prameň, Prameň vedľa brány, Lasce, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Za bufetom, Prameň na Martinskej, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, studnička, rúra, prameň, prameň, Ilona, Florijánko, prameň, Prameň Šťavica, Buganka, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, Prameň u A. Vrábaka, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, Mitická, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Kadlub v Španej doline, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, prameň, Dastinská kyselka, Prameň v hone Kopaná

Pitná voda, Západné Slovensko:, 2 z 14

prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Artézsky prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, prameň, Maralov, Židova voda, prameň, Prameň Šindolka, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlavina, prameň, prameň, prameň, prameň, Patrik, Vrt BHS-2, Jesenius, Hlávka, prameň, prameň, Vrt Z-2, prameň, prameň, prameň, Žliabok, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 3 z 14

prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, Kadúbek, Artézska studňa, prameň, Katarínkin prameň, prameň, prameň, Dolný výver, Kúpeľný bazén ll., Horný prameň, Kúpeľný bazén l., prameň, prameň, studňa, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou

Pitná voda, Západné Slovensko:, 4 z 14

prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, Železitý, Vrt C-10, Matúš, Vrt BR 3, Ivanka, prameň, Studnička, Prameň na Pivonkovej, prameň, pitná voda, pitná voda, Brezinská kyselka, pitná voda, Studnička Sklepité, Jastrabská kyselka, Pitný pavilón, pitná voda, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, Studnička, Dolňanská kyselka, pitná voda, pitná voda, Stoček, pitná voda, Záblatská kyselka, Jastrabská, pitná voda, Burkova Studnička, Fontánka s pitnou vodou, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Studnička, Studnička, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, Prameň v kadlube, Prameň dolná kyslá, Prameň v jarku, pitná voda, pitná voda, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v potôčku, Prameň Zlatničky horný, Prameň kyslá

Pitná voda, Západné Slovensko:, 5 z 14

Mazáčka, Kyselka, pitná voda, Betónova skruž pod Tlstou horou, Kyselka pod Bôrom, Záluská kyselka, pitná voda, Kyselka na pasienku, Prameň vajcovka, pitná voda, Kyselka v Brezinách, Vrt ŠHT - 47, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň pri Lohotu, Prameň za Predpolomou, pitná voda, Slatina I, Slatina II, prameň, pitná voda, Santovka, prameň, Prameň S-8, Vidlicový potok, Prameň pred Hlbokým, prameň, Studienka v Potekoch, Prameň kyslá voda, prameň, prameň, prameň, Prameň Suchánka, prameň, Jazierko, Studnička Nová Ves nad Žitavou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dolná Chocholanská kyselka, Slatina na Hôrke I, Sírny prameň, prameň, Prameň pod Prieľačinou, Kyselka na Huku I, prameň, prameň, prameň, Horná Chocholanská kyselka, Margita, Prameň Kubina, prameň, Kyselka Okšov mlyn, prameň, Prameň Prevrat, Prameň na lúkach, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 6 z 14

Krasový prameň Ignác, prameň, prameň, Prameň v olšine, Kyselka v lese II, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Zelenáček, prameň, Kyselka v lese I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sirková voda, prameň, prameň, Pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, Jánova studánka, prameň, prameň, Brtíška, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 7 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Madvova studnička, prameň, prameň, artézska studňa, prameň, Pod Vresom, prameň, prameň, Prameň pri JRD, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pri Šiance, prameň, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, Prameň Lásek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, Husí stok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, Prameň Bebravy, prameň, Studnička U Kráľov, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 8 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramen, prameň, studnička Poždol, prameň, prameň, Fontána na pitie, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 9 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Hradná studnička, prameň, prameň, Studnička Ľahký kameň, prameň, Pavlovská studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pod bukom, prameň, prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, prameň, Reťazová studnička, Železitý prameň, Prameň Anička, prameň, Studánka, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Merakusove lázne, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 10 z 14

prameň, prameň, prameň, Trasľavý prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička pod Dubovým, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Belejvo Grúň, prameň, Prameň Kulifajka, Prameň, pitná voda, prameň, Prameň pod skalou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 11 z 14

Svätého Janka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pustovníkova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Bohušova studnička, pitná voda, Medvedia studnička, prameň, pitná voda, prameň, pramen, prameň, Krále laz, prameň, Červenica, Mechovička, prameň, Lazarova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kálnického potoka, Lužbetka, U Kalichvo, prameň, Žanova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vrt pri Výčome, prameň, Čertova studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zacharov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 12 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Javorka, Barborka pod jaseňom, prameň, prameň, prameň, Huk, Staroprameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Jaskyniarska studnička, Studnička Ceriny 2014, prameň, Studnička Očanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Obycký prameň, prameň, Stubláky, Sekerka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri obrázku, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 13 z 14

prameň, Stoky, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, Pavlovský jarok, Dedkov prameň, Studnička pod lomom, prameň, prameň, Janikovská studnička, prameň, Prameň pod Javorovým Vrchom, Strúčková, prameň, pitná voda, Prameň Hučák, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Svoradov prameň, prameň, Holubinka, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Studnička sv. Urbana, pitná voda, Hoštečná studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Voda, pitná voda, pitná voda, Bílá studna, pitná voda, prameň, pitná voda

Pitná voda, Západné Slovensko:, 14 z 14

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Koborno, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Artézska studňa, Siky, pitná voda, pitná voda, Sirková voda

pitná voda inde

Trenčiansky kraj (608x), okres Trenčín (231x), okres Považská Bystrica (147x), Nitriansky kraj (100x), Trnavský kraj (89x), Papradno (86x), okres Prievidza (61x), okres Nové Mesto nad Váhom (50x), okres Púchov (48x), Súča (47x), okres Ilava (44x), Chocholná-Velčice (38x), Beluša (33x), Horná Súča (31x), Trenčín (27x), Drietoma (27x), Malé Lednice (25x), Dolná Súča (25x), okres Trnava (24x), Mníchova Lehota (22x), Nová Bošáca (22x), okres Piešťany (21x), okres Topoľčany (20x), okres Zlaté Moravce (19x), Hloža-Podhorie (18x), Trenčianske Teplice (18x), okres Senica (18x), Horná Mariková (17x), Soblahov (17x), okres Nitra (16x)
pitná voda v Trenčiansky kraj
pitná voda v okres Trenčín
pitná voda v okres Považská Bystrica

Podobné, Západné Slovensko:

4602x stravovanie, 1414x pohostinstvo, 1034x reštaurácia, 795x pitná voda, 395x kaviareň, 356x rýchle občerstvenie, 196x bar, 148x pizzéria, 57x donáška, 50x kebab, 32x ázijská reštaurácia, 27x hamburger, 25x talianska reštaurácia, 18x čína, 14x automat na mlieko, 13x verejný gril, 11x pivovar, 8x pálenica, 4x sushi, 4x vegetariánska, 1x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.