Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Západné Slovensko

Pitná voda v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 690 kusov pitná voda.

Pitná voda, Západné Slovensko:, 1 z 12

prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, Pitný prameň Ifigénia, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Turnianska kyselka, Lasce, prameň, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Ilona, Prameň na Martinskej, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Podzemný hydrant, Prameň v dome č. 79, studnička, prameň, Za bufetom, prameň, Prameň Šťavica, Prameň vedľa brány, Buganka, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, Vrt KB - 1, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Prameň u A. Vrábaka, Mitická, Vrt PK - 36, Kadlub v Španej doline, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, Dastinská kyselka, prameň, Prameň v hone Kopaná, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, prameň, Artézsky prameň, prameň, rúra, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste

Pitná voda, Západné Slovensko:, 2 z 12

prameň, prameň, Maralov, Židova voda, prameň, Prameň Šindolka, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, Hoštečná studnička, prameň, prameň, Hlávka, Vrt BHS-2, Žliabok, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 3 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, Kadúbek, Studnička U Vodníka, Kúpeľný bazén ll., prameň, Horný prameň, Kúpeľný bazén l., Katarínkin prameň, prameň, Dolný výver, studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, Vrt C-10, Železitý, Patrik, Ivanka, Vrt BR 3, Matúš, prameň, Prameň na Pivonkovej, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička Sklepité, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, Pitný pavilón, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, Fontánka s pitnou vodou

Pitná voda, Západné Slovensko:, 4 z 12

Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, Dolňanská kyselka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jastrabská, Záblatská kyselka, Burkova Studnička, Fontánka s pitnou vodou, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, Prameň Zlatničky horný, Prameň v jarku, Prameň dolná kyslá, pitná voda, pitná voda, Prameň v potôčku, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v kadlube, Prameň kyslá, pitná voda, Kyselka, Mazáčka, Betónova skruž pod Tlstou horou, Záluská kyselka, Kyselka pod Bôrom, pitná voda, Prameň vajcovka, Kyselka na pasienku, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyselka v Brezinách, Vrt ŠHT - 47, pitná voda, pitná voda, Prameň pri Lohotu, Slatina I, Prameň za Predpolomou, pitná voda, Slatina II, Santovka, pitná voda, Vidlicový potok, Prameň pred Hlbokým, Prameň S-8, prameň, prameň, Jazierko, Studienka v Potekoch, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 5 z 12

Studnička Nová Ves nad Žitavou, prameň, prameň, prameň, Prameň kyslá voda, Dolná Chocholanská kyselka, prameň, prameň, Prameň pod Prieľačinou, prameň, Prameň Kubina, prameň, prameň, prameň, Krasový prameň Ignác, Kyselka na Huku I, Prameň na lúkach, Horná Chocholanská kyselka, Prameň v olšine, Slatina na Hôrke I, Prameň Prevrat, Kyselka Okšov mlyn, prameň, prameň, Margita, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka v lese II, prameň, Pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Sirková voda, prameň, Kyselka v lese I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Jánova studánka, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 6 z 12

prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, Pod Vresom, prameň, Brtíška, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Madvova studnička, prameň, artézska studňa, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň pri Šiance, Prameň pri JRD, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Husí stok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Studnička U Kráľov, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 7 z 12

prameň, prameň, prameň, Prameň Bebravy, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramen, pitná voda, studnička Poždol, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 8 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Hradná studnička, prameň, Studnička Ľahký kameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, Pod bukom, prameň, prameň, prameň, Reťazová studnička, prameň, Tri studničky, prameň, Trasľavý prameň, prameň, prameň, Prameň pod skalou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 9 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Belejvo Grúň, studnička pod Dubovým, prameň, prameň, pitná voda, Medvedia studnička, Červenica, Svätého Janka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, Prameň Kálnického potoka, prameň, prameň, prameň, Bohušova studnička, pramen, prameň, prameň, Pustovníkova studnička, Mechovička, Lužbetka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt Z-2, prameň, U Kalichvo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 10 z 12

prameň, prameň, prameň, pitná voda, Žanova studnička, Lazarova studnička, Jesenius, Krále laz, prameň, prameň, prameň, Javorka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Staroprameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vrt pri Výčome, Jaskyniarska studnička, prameň, Čertova studňa, prameň, Huk, prameň, prameň, prameň, Studnička Očanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zacharov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Barborka pod jaseňom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 11 z 12

prameň, Pri obrázku, Sekerka, pitná voda, prameň, Stubláky, prameň, Studánka, prameň, prameň, prameň, Stoky, Obycký prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svoradov prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Strúčková, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Javorovým Vrchom, prameň, Pavlovský jarok, Dedkov prameň, prameň, prameň, pitná voda, Holubinka, Studnička pod lomom, prameň, prameň, prameň, Janikovská studnička, Štefanovský potok, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Pitná voda, Západné Slovensko:, 12 z 12

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Voda, pitná voda, pitná voda, Bílá studna, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Koborno, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Siky, Artézska studňa, pitná voda, pitná voda, Sirková voda

pitná voda inde

Trenčiansky kraj (521x), okres Trenčín (172x), okres Považská Bystrica (127x), Nitriansky kraj (95x), Trnavský kraj (76x), Papradno (66x), okres Prievidza (61x), okres Púchov (48x), okres Nové Mesto nad Váhom (47x), okres Ilava (42x), Chocholná-Velčice (38x), Beluša (33x), Drietoma (27x), Malé Lednice (25x), Trenčín (24x), okres Trnava (22x), Nová Bošáca (22x), Súča (21x), Mníchova Lehota (20x), okres Piešťany (20x), okres Topoľčany (19x), Hloža-Podhorie (18x), Horná Súča (17x), okres Zlaté Moravce (17x), Horná Mariková (16x), okres Nitra (16x), okres Nové Zámky (16x), Považská Bystrica (14x), Pružina (14x), Trenčianske Teplice (13x)
pitná voda v Trenčiansky kraj
pitná voda v okres Trenčín
pitná voda v okres Považská Bystrica

Podobné, Západné Slovensko:

4399x stravovanie, 1397x pohostinstvo, 1016x reštaurácia, 690x pitná voda, 379x kaviareň, 339x rýchle občerstvenie, 196x bar, 142x pizzéria, 48x donáška, 45x kebab, 30x ázijská reštaurácia, 24x hamburger, 23x talianska reštaurácia, 17x čína, 14x automat na mlieko, 13x verejný gril, 11x pivovar, 6x pálenica, 4x sushi, 4x vegetariánska, 1x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.