Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » stravovanie » pitná voda

Pitná voda, Západné Slovensko

Pitná voda v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 804 kusov pitná voda.

Pitná voda, Západné Slovensko:, 1 z 14

Studienka Nad studňu, prameň, pitná voda, pitná voda, prameň, Vrt TT-2, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Turnianska kyselka, Lasce, Prameň vedľa brány, prameň, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Prameň na Martinskej, prameň, Podzemný hydrant, Prameň v dome č. 79, prameň, studnička, rúra, Za bufetom, prameň, Ilona, Pitný prameň Ifigénia, Florijánko, prameň, Prameň Šťavica, Buganka, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, Kadlub v Španej doline, Mitická, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Vrt PK - 36, Vrt KB - 1, Prameň u A. Vrábaka, Veľké Bielice - záhradný bazénik, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, Dastinská kyselka, Prameň v hone Kopaná, Slatina v obci, prameň, Prameň Slatina na Zárieči

Pitná voda, Západné Slovensko:, 2 z 14

Artézsky prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň, Prameň v Podkeblí, prameň, prameň, prameň, Maralov, Židova voda, prameň, Prameň Šindolka, prameň, prameň, Žliabok, prameň, Studnička, prameň, prameň, Hlavina, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Patrik, Vrt Z-2, prameň, Jesenius, Hlávka, prameň, Vrt BHS-2, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 3 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kadúbek, prameň, Studnička U Vodníka, Artézska studňa, Kúpeľný bazén ll., prameň, Katarínkin prameň, Horný prameň, Dolný výver, Kúpeľný bazén l., prameň, Minerálny prameň Nimnica, prameň, prameň, prameň, prameň, Božia Studňa, studňa, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 4 z 14

prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, Vrt C-10, prameň, Železitý, Matúš, Vrt BR 3, Ivanka, prameň, Studnička, Prameň na Pivonkovej, prameň, pitná voda, pitná voda, Studnička Sklepité, Brezinská kyselka, Jastrabská kyselka, Pitný pavilón, pitná voda, Prameň pod Tlstou horou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Soblahovska Kyselka, Studnička, Drieňová studnička, Dolňanská kyselka, pitná voda, pitná voda, Stoček, pitná voda, pitná voda, Záblatská kyselka, Jastrabská, pitná voda, Fontánka s pitnou vodou, Burkova Studnička, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Studnička, Studnička, pitná voda, Sírový prameň, pitná voda, pitná voda, Kyselka v Krásnej doline, Prameň Zlatničky horný, Prameň dolná kyslá, Prameň v kadlube, Prameň v potôčku

Pitná voda, Západné Slovensko:, 5 z 14

Prameň v jarku, pitná voda, Prameň kyslá, Kyselka, pitná voda, Mazáčka, Betónova skruž pod Tlstou horou, Kyselka pod Bôrom, Záluská kyselka, Hoštečná studnička, pitná voda, pitná voda, Prameň vajcovka, Kyselka na pasienku, Kyselka v Brezinách, Vrt ŠHT - 47, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň pri Lohotu, pitná voda, Slatina II, Prameň za Predpolomou, Slatina I, prameň, pitná voda, Santovka, Prameň S-8, Prameň pred Hlbokým, prameň, Vidlicový potok, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Jazierko, prameň, Prameň Suchánka, prameň, Studienka v Potekoch, prameň, Studnička Nová Ves nad Žitavou, Prameň kyslá voda, Dolná Chocholanská kyselka, Prameň Kubina, prameň, Kyselka Okšov mlyn, Slatina na Hôrke I, Horná Chocholanská kyselka, prameň, prameň, prameň, prameň, Krasový prameň Ignác, Prameň na lúkach, Kyselka na Huku I, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 6 z 14

prameň, prameň, Sírny prameň, Prameň Prevrat, Margita, Prameň pod Prieľačinou, prameň, Prameň v olšine, prameň, prameň, Kyselka v lese II, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zelenáček, Sirková voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka v lese I, Jánova studánka, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, Pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Pod Vresom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 7 z 14

prameň, Madvova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Brtíška, prameň, prameň, artézska studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pri Šiance, Prameň pri JRD, prameň, prameň, pitná voda, Studánka u Fujeríků, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Lásek, pitná voda, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Husí stok, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Kráľov, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 8 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Bebravy, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička Poždol, Pramen, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Dubovo, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 9 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, Železitý prameň, prameň, prameň, prameň, Pod bukom, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Anička, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, Reťazová studnička, prameň, prameň, prameň, Studnička, Vyvieračka pod Bacharkou, Pavlovská studnička, prameň, prameň, Studnička Ľahký kameň, Hradná studnička, prameň, prameň, Trasľavý prameň, prameň, studnička pod Dubovým, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Belejvo Grúň, pitná voda, prameň, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 10 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Merakusove lázne, prameň, prameň, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod skalou, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kulifajka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Janka, pitná voda, Krále laz

Pitná voda, Západné Slovensko:, 11 z 14

prameň, prameň, prameň, prameň, Červenica, Žanova studnička, Lazarova studnička, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, Pustovníkova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Medvedia studnička, Mechovička, Bohušova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Kálnického potoka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, U Kalichvo, prameň, prameň, prameň, Lužbetka, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Ceriny 2014, Zacharov prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 12 z 14

Huk, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Javorka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Očanka, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Staroprameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Barborka pod jaseňom, prameň, prameň, prameň, Čertova studňa, prameň, vrt pri Výčome, prameň, prameň, prameň, Jaskyniarska studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Obycký prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sekerka, prameň, prameň

Pitná voda, Západné Slovensko:, 13 z 14

Pri obrázku, prameň, prameň, Stoky, prameň, prameň, Stubláky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pavlovský jarok, prameň, prameň, Svoradov prameň, pitná voda, prameň, Holubinka, prameň, Dedkov prameň, prameň, Strúčková, prameň, prameň, Prameň pod Javorovým Vrchom, Studnička pod lomom, Janikovská studnička, pitná voda, prameň, prameň, prameň, pitná voda, prameň, prameň, prameň, Prameň Hučák, prameň, prameň, prameň, pitná voda, Studnička sv. Urbana, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Pitná voda, Západné Slovensko:, 14 z 14

pitná voda, pitná voda, Voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Bílá studna, pitná voda, prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Artézska studňa, Siky, pitná voda, pitná voda, Sirková voda, pitná voda

pitná voda inde

Trenčiansky kraj (615x), okres Trenčín (232x), okres Považská Bystrica (147x), Nitriansky kraj (101x), Trnavský kraj (90x), Papradno (86x), okres Prievidza (61x), okres Púchov (52x), okres Nové Mesto nad Váhom (50x), Súča (49x), okres Ilava (45x), Chocholná-Velčice (38x), Beluša (33x), Horná Súča (32x), Drietoma (27x), Dolná Súča (27x), Trenčín (26x), Malé Lednice (25x), okres Trnava (24x), Mníchova Lehota (22x), Nová Bošáca (22x), okres Piešťany (21x), okres Topoľčany (20x), okres Zlaté Moravce (19x), Hloža-Podhorie (18x), Trenčianske Teplice (18x), okres Senica (18x), Horná Mariková (17x), Soblahov (16x), okres Nové Zámky (16x)
pitná voda v Trenčiansky kraj
pitná voda v okres Trenčín
pitná voda v okres Považská Bystrica

Podobné, Západné Slovensko:

4650x stravovanie, 1417x pohostinstvo, 1040x reštaurácia, 804x pitná voda, 397x kaviareň, 361x rýchle občerstvenie, 199x bar, 152x pizzéria, 67x donáška, 53x kebab, 33x ázijská reštaurácia, 29x hamburger, 25x talianska reštaurácia, 18x čína, 14x automat na mlieko, 13x verejný gril, 11x pivovar, 8x pálenica, 4x sushi, 4x vegetariánska, 1x palacinkáreň
Hľadáme pitna-voda, OSM tagy: amenity = 'drinking_water' or natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Pitná voda, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/stravovanie/voda

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.