Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Západné Slovensko

Miesto v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Západné Slovensko:, 1 z 17

Hospodárske budovy, správa, Záhradnícky trh, Národná kultúrna pamiatka Hradisko, Oddelenie dendrobiológie, Meteorologická stanica, Pevnôstka, škôlka (pestovanie rastlín), panské sídlo, Záhradkárska osada Kvitnúci ostrov, Veľká rožná, Pri nesvadskej ceste, Záhradkárska osada Krásne údolie, Záhradkárska osada Tekvičné pole, Záhradkárska osada Poľnohospodár, Záhradkárska osada Pod orechom, Záhradkárska osada Elektrosvit, Záhradkárska osada Modrá ryba, Bukrok, Záhradkárska osada Prútovisko, Záhradkárska osada Letomostie, Záhradkárska osada Zelený raj, Záhradkárska osada U rybníka, Záhradkárska osada U Splavu, Záhradkárska osada Winnetou, Záhradkárska osada Jánošík, Záhradkárska osada BUKROK, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada Púpava, Pri bajčianskej ceste, Záhradkárska osada Vodár, Záhradkárska osada Hliník, Záhradkárska osada SVIT, Sad Dukelských hrdinov, Veľké Košecké Podhradie, Záhradkárska osada AGRO, Horné záhumnie, Osada u Dorotkov, Prachár, Púčkovci, Suché lúky, Prostredný jarok, Pod Červeným, Ižop, Čierna dolina, Hoferské, Pod Lazinami, Malé Košecké podhradie, Tomanovci, Bošianska Neporadza, Sady Cyrila a Metoda, Dolné mesto, Podjelšie, Nad maštaľou, DolnáKulichovská, Malý Kolačín, Háj, Luhy pod stráňou, Vajka nad Žitavou, Prídavky a hony, Kopánky

Miesto, Západné Slovensko:, 2 z 17

Breziny, Klanečnica, Vinohrady parnofajty, Pálenica, Tesáre nad Žitavou, Podhorie, Pod hájom, Zemianske Lieskové, Lazy, Pod Strane, Dolná skalka, Dolné záhumnie, Horný majer, Nivky, Pod studenou stráňou, chatka, Dlhé štvrte, Konopnice, Nad hliníky, Predné nivy, Štvrte, Pri kostole, Mierové námestie, Drohy, Rúbanica, Rožňová Neporadza, Na Jarkoch, Záchodničie, V brehoch, Žmovisko, Paľove boky, Vinohrady Propaste, Kučovina, Dolné Turnice, Dolny Piritov, Za mlyny, Nad Zálužím, Dolné Chríby, Horné vinice, Sady kapitána Nálepku, Nad tehelňou, Hoblíkove záhrady, Za majerom, Vrchpotočie, Na Sládkovskej, Pod Jahodníkom, Zadné červené, Pod Stráne, Pri svätej studienke, Nové Zlatovce, Stotina, Za richtárskym, Stračinky, Vinohrady kamence, Dolné lánce, Pri andódskej ceste, Kopánky, Lánce, Dlhé lánce, Malé Chlievany

Miesto, Západné Slovensko:, 3 z 17

Nad lopatou, Juh, Na háji, Pažitie do Hája, Za lučkou, Pribinove sady, Pod Huštikom, Pod lánmi, Šafranica, Šafranice, Dolná Kopánka, Kolónia, Lažteky, Vinohrady Koziny, Do rovín, Do Hájnice, Hájik, Komenského sady, Dolné záhumnie, Zápotočie, Brezany, Stráničky, Mohar, Pod Stráňou, Za hornými humnami, Pod priečniky, Pažite, Záhrady, Opatová, Rieky, Záhradky, Dolné Jabloňovce, Na dráhach, Pod Drahošovou, Tomanov laz, Na priečnici, Medzi cestami, Jeluchovo, Hony, Lány, Hate, Na vinskej, Záhumnie, Dolné jutrá, Nad cintorínom, Horekončie, Belašska kopanica, Na vieskach, Horná Malanta, Nemcov járok, Galat háj, Medzi vodami, Hornie záhumnia, Chmeliny, Riadky, Brezina, Tomanovská kopanica, Tŕnie, Brezie, Dlhé diely

Miesto, Západné Slovensko:, 4 z 17

Uhliska, Pod židovským cintorínom, Mrazská jama, Nad pažiťou, Súhrada, Liškov laz, Matušsky lažtek, Trnov laz, Medzi Dráhami, Horná Dubková, Radiša, Pri komočskej ceste, Šachove lazy, Žinková, Stráň, Pod vodojemom, Dolné nižovsie, Pod chrobačím, Za Kalváriou, Hlavinka, Za Diely, Brezový háj, Dolný vrch, Kohútí vrch, Pežerňa, Štepnica, Záplotie, Kobyliny, Dolné vinice, Nad záhradou, Vyšovec, Dolné záhumnie, Žadovec, Predborie, Kamenová, Vinohrady žebráky dolné, Dlhý hon, Dúbravy, Pod skalou, Horné Zbrojníky, Hájnicka, Pod Zákopou, Gazare, Pri svinianskom potoku, Sihoť, Pod Úhovčie, Pod vinohradmi, Pod dedinou, Pred hoštáky-Kráčiny, Mlynský Sek, Vinohrady žebráky horné, Veľká Lúč, Karaska, Domovina, Dolina, Ladislavov dvor, Dedovec a Hrebienky, Klčovanky do Baráckeho jarku, Vyše dediny, Záhumnie

Miesto, Západné Slovensko:, 5 z 17

Zelená Žaba, Stanoviny, Prostredné diely, Baňa, Lodenica, Búr, Pieštiny, Krátka hora, Vykazky, Pažiť, Nad Libavou, Horné lúky, Vinice, Komárno, Úzke, Šurda, Pod brehom, Pri tehelni, Dolné Diely, cestný prepust, Tepličie, Trnie, Seklina, V kočovskej doline, Na kopánkach, Vieska, Cmarulová, Tatárske, Rakoľubské vľavo, Pod hájom, Na mlyny, Červené kopanice, Dolina zadná, Humenica, Zadné nádavky, Za parným mlynom, Pasienok pri salčianskej ceste, Homolky, Hon za Váhom, Ľanové polia, Vyše dediny, Za košiarom, Netričky, Dolné záhumenice, Vršová a Včelín, Dolné záhumnie, Pod Trnovcom, Za Váhom, Urban, Kvášovec, Mladoňov, Na Kosákovom, Svätá chrasť, Dlhé Hony, Pod kostolom, Hôrky, Blížne doliny, Kostolný Sek, Dolné Staré Levice, Záhumné

Miesto, Západné Slovensko:, 6 z 17

Baračka, Kolonky, Stočky, Vinice, Pred Kvášovcom, Stredné Staré Levice, Na Stráži, Pod Ďurihájom, Nad záhrady, Horné pole, Majer, Veľký vrch, Horné Sľažany, Dolný Vinodol, Predné Staré Levice, Zvernica Sochoň, Nový dvor, Horekončie, Haladejova Štepnica, Lamžovec, Za záhradami, Bocanka, Kračiny, Vrch Kopanice, Lukačovské kopanice, Dlžiny, Kulová, Kosmatina, Horné lúky, Pačkova Janovka, Pod Urbanmi, Lánce, Pod Kazimírom, Kamenný chodník, Pytlovec, Drevenica, Trebianka, Za Starým mlynom, Ontopa, Hôrka, Dolné pole, Na Rohu, Vinice, Sedlištia, Mahér, Klčoviská, Šuvarova, Medzi cestami, Pod Drieňovkou, Horné Lúčno, Štitare, Pancier, Dolné pasienky, Dlžaviny, Svatojánsky vrch, Humience, Potoky, Turniská, Šindolka, Doplnkový hon

Miesto, Západné Slovensko:, 7 z 17

Borisko štál, Kutik, Dolný Krížny vrch, Bošiakov štál, Dolina, Majerské, Kapustnica pri moste, Podvažie, Dedovec, Kriepopa, Kvetná, Vinohrady staré hory, Lúky, Pod Starým mlynom, Slaništa, Mašírovce, Nábrežné, Včelín, Uhliská, Janovy, Piesky, Hliníky, Belašský laz, Záhradky, Žlaby, cintorín, Sokolce-Turi, Stredný vrch, Škrobina, Za cintorínom, Javorová, Žobrák, Kamenie, Pod Chorkovom, Nadrečie, Okrajkovci, Trnavské vrchy, Jánoškovci, Pri Hrone, Pod krížom, Šustové, Nová štvrť, Zabité, Úpotočie, Kriačiny, U Hradnanských, Taluvanica, Lúčky, Fujaríkové, ZO Darmovise, Lazy, Veľká zem, Rieka, Urbánková, Blahovci, Vaškov laz, Úbočie, Na rovni, Nižovec, Kýčerka

Miesto, Západné Slovensko:, 8 z 17

Hliny, Hamala, Papaje, Nivy, Lipoviny, Rumanovec, Žriedlova dolina, Pri lipe, Hluchá jama, Sikenica, Blahy, U Palčekov, Medzihora a pasienky, Hlboké, Dečkovec, Mikluše, Skálie, Matúše, Dolné piesky, Luliakovci, Pri studni, Nad Hájikom, Baluchy, Podhájčie, Danče, U Hošmanov, Kršle, Skaličie, Veľký Pesek, Pod hájom, Matúšky-Galanovec, Horenice, Za jarky, Pacov, Dolné pole, Rezákovci, Kičera, U Pacholíkov, Trstinka, Horná Kresačka, Polônka, Vrchy, Karolínino údolie, Šestákovské, Záhumnice, Pánština, Dyčianska dolina, Sieklik, Za pasiečku, Závrškovci, Jedlisko, Valaské, Konopnice, Jančiny, Lieštinka, Breziny, Holcové, Dolné Devičany, Úvoz, Hrbotina

Miesto, Západné Slovensko:, 9 z 17

Géňa, Veľké záhrady, Šrajbrové, Drdakovský, Pri hruške, Dolný mlyn, Lazky, Drdákovci, Krátke, Kresačka, Babicová, U Strakov, Považské strojárne, Dunkovci, Rybárikovo, Ondríčkovci, Na kobelu, háj.Biela hlina, Nad Zákyčerím, Starý háj, Dolinky, Pri mlyne, Naklo, Humna, Skalky, Tisové, Soplička, Za slivášmi, Pod laz, Pod Chrasčou, Krhlové, Novomestská, Putalovci, Pustý Chotár, Lieštiny pod čifárskou cestou, Bednárová, Podlakša, Horná huta, Konopiská, Bodorky, Veľký močiar, Medzi Húšťavami, Pipíška, Rúbaná, Kľučina, Kňažské, Svätojánsky vrch, Pod sadmi, Riedka, Ondričkov, Dlhé hony, Španivy, Pod Tomanovou, Žofijská osada, Adolfov dvor, Dudok, Vrchy, Úvoz pri Trstenci, Kopúnová kopanica, Dolné Záhumnie

Miesto, Západné Slovensko:, 10 z 17

Nová Chrenová, Zadikovčie, Pánske zeme, Lučno, Predlužie, Dolnopetecká hora, Kopánky, Drahy, Od rieky, Vŕšky, Svatojansky vrch, Farské, Kopánka, Predné sedliská, Pažite, Duhlisko, Pusté, Pasienok, v Potočkách, Dužiny, Biele Hliny, Pod slameniská, Čanta, Bakalovci, Pri kostole, Lúky, Chochlovci, Solanovci, Kapustniská, Bracinovci, Pipošiarovci, Rudašov, Kubovci, Hapovci, Šulavovci, Ragulovci, Kohútovce, Kurejovci, Hehejovci, Borsenovci, Malý Pesek, Abovce, Kaniakovci, Richtárovci, Zigovci, Pupkovci, Vlčkovci, Lučanovci, Nad mlynom, Mikov dvor, Patákovci, Vinohrady Lištiny, Kapustniská, Pod Šomoďou, Packovci, Panákovci, Kondrkovci, Dolinky pod humnami, Konopiská, Juričkovci

Miesto, Západné Slovensko:, 11 z 17

Medvedinec, Zorenovci, Gálovo podlužie, Kolárovci, Záhumenice, Vlkovci, Závodnovci, Bobočkovci, Kľuchovci, Nad dubom, Koniakovce, Pri chate, Záhumnie, Papradňanovci, Černáček, Dubová nad Bahnom, Jantulovci, Holbovci, Za kostolom, Kostrbovci, Malenovci, Siahovci, Hrkotovci, Haškovci, Moravkovci, Modlatín-ústredie, Rarovci, Usudička, Horné lúky, Lamošovci, Šikovci, Gacovci, Pod Jarkami, Maleništia, Záhumnice, Kulincovci, Medvecké, Fuzovci, Údolie, Kališovci, Matejkovci, Marálovci, Končina, Kopcovci, Orgoňovci, Adamovci, Mladý háj, Kopincovci, Krapka, Haluškovci, Paseky, Repovci, Na medzi, Suchý dub, Brehy, Behno, Hrdinov, Urgošovci, Pavlovci, Pod Šípek

Miesto, Západné Slovensko:, 12 z 17

Jurekovci, Pobočkovci, Pusté, Zemanovci, Kuchtovci, Záhumenice, Vajdovce, Máčkovci, Zástepie, Hluškovci, Lak-Sokolce, Prieseky, Hamarovci, Hrad Beckov, Pánske pole, Ryliak, Viesky, Sedlište, Nad studničkou, Sliváš, Figľovce, Príhlavie, Riegler, Kopce, Kráčina, Tomašov vrch, Cez dolinku, Kurtin, Gašparovci, Cabajoci, Bradelné, Háj, Uhložie, Otoček, Pod vinohradmi, Dolné kopanice, Záhumnie, Kráčiny, Puchrovci, Pod stráňou, Kopišovci, Nová Hora, Bubenovci, Hoštakové záhumnie, Pod Kusou horou, Za prepasťou, Záhumenské, Levárske lúky, Za humnami, Hujkovci, Roľa za majerom, Kapitánovci, Bakalíkovci, Za kostolom, Za osadou, U Drevencov, Dráhy, Vajdovci, Kvášov, Biháre

Miesto, Západné Slovensko:, 13 z 17

Rybníky Parina, Kovacova, Končitkovci, Bukovec, Dolina, Do lužok, Lilovci, Morion, Pasienky, Mlyn, Bridovci, Pasienky, Sadová, Nad sadmi, Košítka, Záhradky, Ondrišovci, Kapustiská, Podbočie, Horny Urban, Dušnok, Holešová, Varov Šúr, Hlavy, Jalakšová, Suchý dol, Lúky za humnami, Dlhé diely, Malejov, Bodor, Nové pozemky, Nový majer, Skotná, Záriečie, Vidnarky, Malá Kesa, Lúčné pole, Myjavská dolina, Vinohrady kolébky, Konča humien, U Siváčkov, Čenkesfa, Longoš, Čierne blato, Pod mlynom, Dolné Záhumnie, Dolina, Vŕšky pasienok, Hôrka, Za mlynom, Prístav Skalica, Kopánka, Pusté vinice, Trúba, Želiarske, Výšovec, Panský hon, Pereš, Malé Kosihy, Medzi včelínmi

Miesto, Západné Slovensko:, 14 z 17

Panský les, Trnovec, Vŕšky, Titváň, Šariny, Kutina, Kopec, Horné lúky, Zavaleniny, Bezovec, Horné jutrá niže hradskej, ZO Hájky, Osminy, Priečne, Piadnik, Za vodou, Lomnica, Za Váhom, Opatovská pusta, Na chodníku, Kupáň, Čerteš, Teplý vrch, Hrebeň, Citrová osada, Lazy, Paseky, Podhrabie, Rybník, U Zemanov, Horné Funduše, Holikova, Niva, Pod záhradami, Močiarnice, Horné záhumenice, Nadlúčie, Švančarovo záhumnie, Malý Lég, Martišovci, U Martišov, Dolina, Od paňanského chotára po vinohrady, Štepnice, Na kopaniciach, Konopnice za mostom, Hurbanova dolina, Zácestie, Skálie, Panské zeme nad Barancom, Za humnami, Dolné mlynce, Račice, U Smrčkou, Zamurie, Pri mlyne, Kodreta, U Smrčkov, Horné lúky, Na Hlinách

Miesto, Západné Slovensko:, 15 z 17

Malý Stračovec, Nad veľkou zemou, Hajnikov vršok, Záhradky, Pod hraboviny, Stránie, Suľany, Kaplnská, Niže dediny, Mihalové kúty, Popelová, Kopanica pod Hájom, Horné pridunajské polia, Niže dediny, Taráň, Východný klin, Vyše dediny, Blatná, Dolná dolinka, Nixbrod, Kamenec, Prielohy, Močolov les, Mešťáci, U Hankov, pod Hájom, sv. Vavrinec, Konopniská, Trhyňa, Zástranie, Lazy, Záhumenice, Háj, Chrastie, Pred stanicou, Mladiny, Pri šarfickom moste, Stehlíkovci, Dolné lúky, Lúky nad dedinou, Na žriedle, Lúčky, Pri majeri, Kapustnice, Šuhálky, Veľká dolina, Hore vodou, Na jamách, Danov vrch, Tarnok, Hliník, Záhumenice, Hájik, Od dolinky za štrekou, Slače, Hájik, Tône, Horné lúky, Žengov, Vinohrady psíky

Miesto, Západné Slovensko:, 16 z 17

Na vŕšku, Rybníky, Kohútie, Čakýň, Dlhé vinohrady, Za langošom, Kopanice, Stráne, Dobogov, Za mlynom, Nad dedinou, Mičurinské políčko, Kolesová, Egeteš, Kopánky, Cúdenice, Za Váhom, Repáci, Sebedražská štvrť, Záhumnie, Diaková, Pastvinné, Podkeblie, Konopnice, Vrbovčianka, Salašek, Važina, Plevovci, Parlag, Šomloš, Bráchovské, Matikovec, Niva, Pod krížom, Nácestie dielec, Za Mračkom, Vitaličnica, Dúbravy, Vŕšok, Prieloh, Slatina, Chupáčová kopanica, Na Kopanke, Medziplotie, Niže osady, Rybník, Stránky, U Kafríkov, Pod vinohradmi, Husarčiné, Preddolinka, Za riečkami, Orciny hon, Strážisko, Mlynárska hora, Žltý dom, Macháčovci, Pavlíkova Dolinka, Pod Keblie, Kňazova lúka

Miesto, Západné Slovensko:, 17 z 17

Sakovci, Belejovci, U Mosných, Kapustnice, Záhrady, Bačovňa, Drnda, Diačka, Dolné Bučkové, Záhumenice, Záhumenice, Komárno, Javoríčie, U Matejov, Medzihorie, Blatniakovci, Dolná Kržeľ, Palaj, Žihľavy, Balvaniská, Sakov vrch, Juhásová a Trvajová, čurgov, Santusovci, Pleištek, Česnek, Nový Dvor, Pred Ostravicou, Tomášová, U Žbodákov, Pánske briežky, Paseky, Kúpeľný ostrov, Záhrady, Pod Kuliškou, Pagáčovci, Trvajová dolina, U Lapatov, Petrovska, Suchá

miesto inde

Trenčiansky kraj (9466x), Nitriansky kraj (7674x), Trnavský kraj (4365x), okres Levice (2294x), okres Považská Bystrica (1721x), okres Prievidza (1701x), okres Trenčín (1181x), okres Bánovce nad Bebravou (1170x), okres Púchov (1169x), okres Nové Zámky (1130x), okres Komárno (1048x), okres Zlaté Moravce (1018x), okres Nové Mesto nad Váhom (940x), okres Nitra (936x), okres Ilava (925x), okres Topoľčany (902x), okres Trnava (873x), okres Senica (758x), okres Dunajská Streda (758x), okres Piešťany (726x), Považská Bystrica (595x), okres Hlohovec (507x), okres Partizánske (440x), okres Skalica (395x), okres Šaľa (367x), okres Galanta (363x), okres Myjava (273x), Lazy pod Makytou (261x), Trenčín (237x), Mariková (210x)
miesto v Trenčiansky kraj
miesto v Nitriansky kraj
miesto v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

28842x turistika, 21463x miesto, 1911x orientačný bod, 1607x strom, 1091x poľovnícky posed, 858x turistické informácie, 397x prístrešok, altánok, 373x chranený strom, 195x studňa, 187x ohnisko, 186x miesto na piknik, 150x orientačná mapa, 136x atrakcia, 135x vodárenská veža, 109x komín, 17x ZOO, 10x horáreň, 8x štôlňa, 7x väznica, 2x pamätník, bojisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.