Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » turistika » miesto

Miesto, Západné Slovensko

Miesto v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Západné Slovensko:, 1 z 17

Na háji, Kopanice, Uličky, Medzi cesty, Záhradkárska osada Zámčan, Záhradkárska osada SVIT, Vysadienka, Kapitulská hora, Vápeničky, Obecné kúsky, Spodky, Pri mlyne, Lúky za mlynom, Zadné vinohrady, Drahošová, Fisaky, Horná dolina, Dolná dolina, Horné diely, Hrabovec, Pzukov, V Lakšári, Za rybníkom, Na Posvätnej, Na chmelnici, Za Lakšárom, Kodáček, Kriačiny, Kopanice, Kozľacie, Krželnice, Čakanová, Lieskovec, Konopniská, Lomisko, Lúčky, Malá Zliezajňa, Medzijarčie, Na Brodky, Nad hradskou, Za železnicou, Záhradište, Dolné záhumnie, Kapitilné, Veľký uhor, Hlboká dolina, Váchalovci, Hrncovci, Pod Brehy, Pod Brezovou, Pri vojnickom chotári, Holubie, Ženská tábor, Panský les, Góré, Úzke lúky, Ikladské vinice, Pod Salaškou, Háje, Pri hradskej

Miesto, Západné Slovensko:, 2 z 17

Bakoma, Malá Mača, Pod Ikladskými vinicami, Pri samote, Lúčne zeme, Tajša, Malá sihoť, Pod Pastercom, Podvrštie, Folajtó, Pri vŕbach, Malý ostrov, Žatevné lúky, Rudiny, Rybníčky, Dlhý hon, Stredná hora, Uhlisko, Uhliská, Vŕšky, Za Sípkovým, Za Hájom, Za Suchlicou, Forgáčka, Gbalec, Homole, Horná sihoť, Kuriálsky pasienok, Za pasekou, Ošrid, Urbársky pasienok, Šajby, Na Habánskej ceste, Les, Piesky a Tvrdé, Pri Jankových kadube, Ciglát, Dlhý Vŕšok, Bahno nad Poliankou, Kázikovci, Minárová, Sedlárová, Silasčíková, Pláčkovci, Pláň, Pri Brezových húšti, Kraj boru, Pláňava, U svätej vody, Pri zabitom húští, Borické, Barina, Pri Sokolovie jelší, Jákovište, Horný Majer, Stará pec, Horné kamenné hory, Margitina mláka, Kopanice, Kopanice

Miesto, Západné Slovensko:, 3 z 17

Medzi Mosty, Malé vápenice, Na krajných, Pri jamách, Dielnice, Pláne, Nad záhradami, Pláne a kopanice, Pri jasenoch, Mäkíšovci - Laz u Mäkíšov, Kamlich, Nemecká Huta, Pod zadnou dolinou, Flaky, Štefánikovec, Široké Handrlovské, Za vrchom, Dolina, Dolne zahumnie, Kotol, Záhumnie, Horné ležiská, Dendeš, Za jarkom, Pánska niva, Silské háje, Staré, Vinohrady, Zachrastné diely, Čabský háj, Šajby, Šomoď, Záhumenice, Druhý hon, Do bane, Hajlaska, Horné lúky, Kliniky, Brunka, Predlazie, Doliny, Urbárna lúka, Úzka stráň, V jamke, Vaníkova, Vlčie jamy, Dolné Skálie, Szénášiho lúky, Podvorné, Pod Hôrkou, Bajcarova dolina, Brehy pod jarkom, Libavica, Sprosna, Koryto, Panský les, Nad mlynice, Krátke vinohrady, Starý Háj, Vinice

Miesto, Západné Slovensko:, 4 z 17

Za hájom, Lúky, Dlhé, Konopniská, Obora a Čeklín, Borina, Záhrady, Pod Čížovou, Pri mlyne, Nad veľkým jarkom, Nixbrod, Horné lúky, Horné Suroviny, Pole od Hlbokého, Suroviny, Pod konopami role, Vnútorný pasienok, Čapáš, Pri chotári Malých Kosíh, Podblatný hon, Trupových obora, Pri valove, Lúky pri Prašníku, Dolné lúky, Eliaška, Kopanice pred jarkom, Na Zákľuke, Gachovec, Kút, Maňovské, Vypálenisko a Bahno, Petrmedzie, Hurbanec, Pod vrchom, Rázovie vŕšok, Farský cvik, Háj, Lukové, Veľká stráň, Záhradný Čárad, Medzné a Priehradné, Háj, Kriačiny, Pavlíkovská, U Olša od Myjavy, Pri kňažskej, Roviny, Polákov vrch, Tomišov breh, Kaváre, Miškove salaše, Panský les, Medziskalie, Nad Skaličie, Madarovský kúpel, Stračinky, Moraviska, Krivý kút, Krátke vysoké pole, Do horky

Miesto, Západné Slovensko:, 5 z 17

Batykech horka, Veľká lúka, Veľké prielohy, Na dieloch, Oholín, Borice, Od Vaďoviec horný, Kopanica, Drahy, Stráň, Rajovské, Potoky, Predné hony, Pri Kríži, Lecova, Podlieštie, Kopanka, Vrchy, Stepnica, Vršn, Čirka, Rúbaň, Záhumnie, U Cyríľa, Novoďalské, Domovné role do Kostolného járka, Padelky v dlhom poli, Rakytiny, Podmoroviansko, Fričové, Vŕšky, Vinice, Vinohrady, Rubanica, Reverencie, Beňov vrch, U Chamoša, Dielce, Pred slivinami, Za lesom, Zelený les, Čarad, Medzi cestami, Horské diely, Dolné lúky, Od kátlovského, Brezina, Jozefháza pagoň, Sklaná dolina, Kňažové jamy, Hrúdy, Nad Válovy, Rígeľ, Berzekov lán, Konopový hon, Kvalahat, Šachové lazy, Lazy, Šiškovec, Haruštiaková kopanica

Miesto, Západné Slovensko:, 6 z 17

Pod uhelničkami, Pod Kozince, Dolné lúky, Koniareň, Pri jahodách, Hofierske zeme, Lúka, Konopnice, Pod staveniskami, Panská hora, Tŕnište, Za Žilkou, Sady, Cisová, Dúpnica, U Minárov, Drgonova, Spoločná lúka, Franová, Pod hôrkami, Nad kaplnkou, Rovnice, Na bráne, Od nižnianského, Huboč, Pod rovnou, Za vŕškami, Zámocké, Nad žliabkami, Obrúbená, Doluvodie, Podhlinie, Pod Borovou, Pod úvozie, Predpoprudné, Podstráň, Mraznica, Jackové, Pri dolnej vode, Príkra, Sokolín, Tabuľky, Klčovanky, Červený vrch, Sadloňov vrch, Mlynárová, Za hájom, Osičie nad háčkami, Jastrabinec, Dolný hon, Horná zem, Hájik, Háj, Joklová zem, Lány, Lány, Nad hradskou, Mihalinová, Nad Mariášom, Davčové

Miesto, Západné Slovensko:, 7 z 17

Lachov, Pod zlámanou horou, Záhumenice, Rovná, Uhrínovec, Záhumnie, Záskalie, Úrybničie, Šancelova zem, Štepnica, Konopište, Hruškový rad, Stráne, Firického mlyn, Kotlina, Pažiť, Košiare, Dolné štrky, Líščie, Starý pasienok, Starý priechod, Klakiarova, Domovina, Medzi vinicami, Sihoť, Vŕšok, Struhárky horné, Palové od chotára, Krátke stavanie, Starý háj, Rakovinský jarok, Jastrabské, Cigánsky vrch, Repisko, Pod Tlstým vrchom, Rudnianska dolina, Veľká lúka, Tátoš, Veľký Vék, Hliníky dolné, Bočiny, Nad kaplnkou, Vidov dom, Veľký hon, Vinohrady, Vinohrady, Za kostolom, Delený pasienok, Žriedlo, Štátne majetky, Kruhy, Dlhé Rakytové, Dolný háj, Bodianska, Vrlačka, Za dvorom, Zahájčie, Hrabovka, Panské diely, Dolinky

Miesto, Západné Slovensko:, 8 z 17

Pod oreším, Za Borím, V Suchom, Zahájčie, Nad slivečkami, Poldielce, Grunty, Kapustnice, Staré vinohrady, Jacovské, Do Vaňovca, Záhumenie, Nad sekanicami, Lazy, Čižovec, Krížnice, Čupanová, Pánisovci - Laz u Pánisov, Kruhy, Kotianka, Matušíkov vrch, Medenice, Hude vrch, Brvená, Bystré, Háj, Kulhanovské, Nový majer, Doliny a Mutre, Kľuče, Prostredné pole, Pod Suchou, Pri Gaštanoch, Sienec, Salašky, Zákruty, Balota, Dolné lúky, Dolný Vinodol, Drieňová, Farské, Fidvár, Kalvín, Krušpirka, Kratiny, Malá hora Vinohrady, Nová Švajčiareň, Kakše, Dolna vrbina, Od Čiernej vody, Piesky, Pod dolnými záhradami, Pod peteckou horou, Pod chrastím, Pri Panenke Márii, Pri hlbokom jarku, Stará Švajčiareň, Stredné lúky, Trstiny, Veľké Číky

Miesto, Západné Slovensko:, 9 z 17

Vinice, Diely, Za záhradou, Záhorské, Zaplavenina, Široké a úzke diely, Baránok, Diely, Foláš, Malý Kalvaš, Lúky, Malobábska hora, Predná hora, Pod orešinou, Prvé siatiny, Svahovište pri kaplnke, Kutiny a Lánce, Šušková, Urbárske, Veľké Cery, Syslačie vŕšky, Za Bilicou, Šiašpart, Budašovské kopanice, Dolina, Rovnina, Dolinka, Vnútorné kamenisko, Drahnovce, Kalvária, Kelašské, Kopanica, Krížnice, Paseka hlboká dolina, Beňov vrch, Vráblova, Dolné lúčky, Skaly, Kúdelovské, Kopanice nad Hájom, Planý vrch, Kanichovská kopanica, Pri Račej ceste a pri kríži, Pod Klinecbergom, Grefty, Riedky háj, Jozefské, Pod Chripcom, Od Vrbovca, Hrudy, Prostredné pole, Krátke, Kráľova, Kúty, Lubianka, Malá vápená, Čirtaš lúky, Pri Dolinách, Na brale, Nad chodníkmi

Miesto, Západné Slovensko:, 10 z 17

Olejka, Panské lúky, Pod Chlapňom, Pod Olovencom, Pod horou, Pod lúčky, Pred Povojnicami, Za humnami, Nové lúky, Role pri Františku, Lesná hora, Štátny les, Polodomnice, Trávnice a Černík, Gazare, Sady pod pajtami, Zadné červené, Sekanice, Stráňa, Pri barine, Potoky, Pri dube, Martonovská, Priečka, Veľký Nitrolín, Riedky vrch, Lúky, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Kulová, Lopata, Nad Madenkou, Pod Boriskom, Solčianske lúky, Husárov kút, Koborná studňa, Jama, Uhlisko, Panské, Vinohrad, Vrch pri tôni, Lazinov vrch, Hruščova, Vedľa kríža, Bíňovské lúky - Šibenice, Pod Močidlovým vrchom, Za Pastierňou, Paseky, Farské a Pekovičová, Porichtárky, Rúbanice, Hrnčiarky, Maková, Makové lúky, Panské, Prvé pole, Vrchy, Lúky pri Bíňovciach, Zadná, Záhradky, Pod Sekaninami

Miesto, Západné Slovensko:, 11 z 17

Jesenského hrobka, Paráda, Lominy, Pod mladý háj, Sledáčka, Pod kaplnkou, Pod kopanicou, Janišov, Lazárky, Somárovec, Slávkov vrch, Vinohrádok, Gabčíkovo-Topoľníky, Dolný majer, Petríčka, Javorniky, Pod Patravou, Štále na Dieloch, Bočovka, Brašov laz, Volkovské zadky, Vrchy, Diely, Vyše hrádze, Panský les, Predná mladá hora, Trnavka, Lúky, Nad kaplnkou, Veselá, Borová Hora, Flaky, Pojty, Kýžnare, Pri mlynoch, Prielohy, Špindrále, Za humnami, Horné lúky, Horné vinice, Štepnica od Chyzeroviec, Mikušová lúka, Pažiť, Pod Bukovinou, Pri kríži, Prielohy, Kopanice nad Šarinami, Starý háj, Trnávka, Vinohrady, Vŕšky, Za Šebeňovým vŕškom, Ďateliniská, Široký brod, Škripec pod Hrádkom, Baskov, Berková, Breziny, Brezina, Dielnice

Miesto, Západné Slovensko:, 12 z 17

Dolina, Vincenc, Gašparová, Smrdáčky, Pod hrádzou, Holúbková, Košáre, Doliny, Dolné podolky, Dolné zeme, Hradište, Horné záhumnie, Kohútov jarok, Kúty, Malinove, Medze, Močárky, Peňažité, Konopiská, Pri hloží, Záhumenice, Veľký polán, Pri dolnom háji, Niže dediny, Nad Nitrou, Palušovská rúbaň, Pod dlhým úbočím, Kozliská, Pokosené, Pri Habaxovej, Prostredná dolina, Promincľová dolina, Prídavky do Kanianského, Rakovec, Pánske lúky, Rákosie, Skálie, Trávnik, Veľkolehotské lúky, Vyše Lackovej, Vlasatec, Zadné diely, Čierne lány, Šariny, Turčianske jasle, Výšina, Zelené, Pod Tiesninami, Na brehoch, Pod Magdalénkou, Mláky a Pecisko, Syslové, Dolné pole, Gajdárová, Hranová, Dubníky, Kapustnice, Ohlajty, Búr, Pri šelpickom chotári

Miesto, Západné Slovensko:, 13 z 17

Lósy, Paladajské, Lúhy, Holý vrch, Slaništa, Kráľova, Dolné pole, Za humnami - od mlyna, Háj, Prídavky, Rozkoš majer, Čierna studňa, U Rybárikov, Záhajné, Holov, Rybník, Rybník, Konopnice, Nad Kamenným mlynom, Kapustnice za vodou, Lúčne pole za vodou, Za kostolom - za dolinkou, Pri Františkovi, Pri besenovskom chotari, Parcely od novianskeho, Lúky, Ružové pole, Horné pole, Dolné grefty, Za greftovou dolinou, Pod Zálučím, Vrchné špígle, Doliny, Tučkova kopanica, Stará píla, Homolka, Stredná Podstavná, Vajdov klin, Horné Sedlište, Staré záhrady, Krátke lúky, Vrch Dojka, Popri Trnoveckej hrádzi, Lúky za humnami, Oslačka, Pereš, Dúbravka, Vonkajšia záhrada, Pri doline, Pri svätej studienke, Pažiť za kostolom, Lúky pod Rudavou, Michelka, Drobné diely, Za humnami - za dolinkou, Pieskovisko, Ružový kopec, Mostíky, Dolné pole, Urbárske lúky

Miesto, Západné Slovensko:, 14 z 17

Na doline, Dolné dolinky, Repniská, Pod Kusou horou, Panské, Pod hrabinou, Za luhom, Pri ladianskej ceste, Kutusovo, Dobogov, Kratiny, Boronáše, Piesky, Valy, Dolné Botovské, Vlčí klin, Tomáš, Irtáš, Za cintorínom, Pod Manínom, Pod vinohradmi, Na trávnikoch pri vŕšku, Na prosniskách, Panský majetok, Pri hruške, Na zbytkoch, Pod malou medzou, Pri Havlových lúkach, Vápenky, Kopánky, Kňazova kopanica, Panské zeme nad pílami, Zemani, Medené, PKO Trnovec (Myjavské slávnosti), Za Kerebergom, Nad čapášom, Pod záhradou, Za Hepešom, Drienov, Jablonka, Obecné hony, Červený piesok, Pri výsadbe, Kamenica, Banská dolina, Baráni, Dolné záhumnie, Polík, Horné Zimanovce, Staré vinice, Želiarske zeme, Hájik, Veľká medza, Lúčné pole, Dunajské, Horný diel, Panské, Blatný klin, Dolny Piritov

Miesto, Západné Slovensko:, 15 z 17

Kotelnica, Horná veľká dolina, Malý diel, Pri Dubníckej ceste, Pri cervenom krizi, Stredné, Stredný hon, Pri tvrdošovskej ceste, U Červeného majera, Veľká dolina - Chrastie, Vinica, Za štátnym majetkom, Búčske Slanisko, Do močianskeho chotára, Dolné záhrady, Pekelný vrch, Mokrade, Pasienky, Pred hájskym vrchom, Pri kanáli, Gárdoňský, Gözü, Horná Margit, Hankahrb, Vyvieračky, Pri domoch, Sihoťské, Staré pole pri studenej studni, Vtáči, Čeček, U Dunaja, Na priehyboch, Blahovci, Pod Mostište, Hoferské, Háj, Lúky pod hájom, Kopanice, Nová hora, Nemecký železničný hon, Podháj hoštácky, Podháj, Spoločný pasienok, Škôlka, Vincov les, Zadný lán, Adamov les, Čierna voda, Družstevné, Chrastie, Doliny, Horné Topoľníky, Pastvinné, Lúčne, Pridunajské, Ružové, Soľnoostrovské, Čiližské močiare, Druhový, Dolná pastva

Miesto, Západné Slovensko:, 16 z 17

Horná pastva, Slaný hon, Pod vŕbami, Krásny majer, Veľkokolárske pole, Konošia, Na Kalužách, Široké prielohy, Pod Ladničkovou, Kamenný chodník, Lajašovo, Fojtlínovec, Na Šatkovom, Leveš, Dolný želiarsky les, Guba, Hon medzi hr dzami, Klin, Kozinec, Podlesie, Pri kríži, Konvište, Pichliačie, Diľov, U Frcáka, U Odrazvo, Veľký dvorec, Zakázané, Bohožské, Dolné prúdy, Bukovina, Zlomkový jarok, Ďurčekovci, Stráne a úboč, Patákovci, Skalka pri Trenčíne, Pri čerešienkovej ceste, Suchý dol, Horepotočný hon, Dolina, Dolné potoky, Horny luh, Predné Závršie, Predné hony, Pri lipe, Strieborná, Ulahlice, Vlkovce, Páškum konča spodných dielov, Hlodky, Košariská, Obecn lúka, Dolný starý háj, Osminy, Od dubovského, Od Trstína, Panské medzi vodami, Zadky, Pri Litašovi, Horenice

Miesto, Západné Slovensko:, 17 z 17

Ostrov Laki, Nad dielnym hájom, Gátsky vŕšok, Labašky, Jurský dvor, Háj, Pod sládečkovou cestou, Kračiny, Pod Kúriou, Pod kytu, Na konci fundušov, Veľkolélsky ostrov, Dolná zem, Želiarske pole, Svrčinové, Vackovské, Strážne, Lazy, Rexova borina, Trnavské, Melónska, Bošanský rybník, Želiarske pozemky, Kruhovište a lesné, Pri železničnej trati, Doplnkový hon, Bábske, Pod Bilicom, Tabla, Veľký les, Prímostie, Pod hájom, Výmenky, Pod vinicami, Za záhradami, Cetínka, Na vrchu, Kopanica, Pod vinicami, Na Bagári a na Čingove

miesto inde

Trenčiansky kraj (9680x), Nitriansky kraj (7688x), Trnavský kraj (4375x), okres Levice (2303x), okres Považská Bystrica (1820x), okres Prievidza (1697x), okres Bánovce nad Bebravou (1253x), okres Trenčín (1213x), okres Púchov (1171x), okres Nové Zámky (1136x), okres Komárno (1053x), okres Zlaté Moravce (1019x), okres Nové Mesto nad Váhom (945x), okres Nitra (928x), okres Ilava (925x), okres Topoľčany (903x), okres Trnava (873x), okres Senica (764x), okres Dunajská Streda (761x), okres Piešťany (726x), Považská Bystrica (596x), okres Hlohovec (507x), okres Partizánske (439x), okres Skalica (395x), okres Šaľa (367x), okres Galanta (364x), Papradno (283x), okres Myjava (271x), Lazy pod Makytou (265x), Trenčín (237x)
miesto v Trenčiansky kraj
miesto v Nitriansky kraj
miesto v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

21701x miesto, 2291x orientačný bod, 1631x poľovnícky posed, 1141x turistické informácie, 573x prístrešok, altánok, 373x chranený strom, 280x ohnisko, 220x miesto na piknik, 216x studňa, 186x orientačná mapa, 180x vodárenská veža, 168x atrakcia, 123x komín, 23x ZOO, 15x štôlňa, 10x horáreň, 7x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Západné Slovensko

Viac o násPodpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zapadne-slovensko.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.