Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 694 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, BEA English Studio, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola s materskou školou, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Základná škola Kubranská, Odborné učilište internátne, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Párovská ulica č.1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Saratovská ul. 85, Obchodná akadémia, Materská škola, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Bojnice, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Čáry, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola BESST, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola Štúrovo, Základná škola Andreja Radlinského, Základná škola - Báb

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

e-Škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Reedukačné centrum, Spojená škola sv. Jána Bosca, Spojená škola internátna, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Jána Hollého, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Gymnázium Angely Merici, Základná škola Sídlisko SNP, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Štefánikova, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Stredná odborná škola obchodu a služieb, SOŠ Elektrotechnická, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola s materskou školou Soblahov, Základná škola Juraja Fándlyho, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, 2. základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná jazyková škola CM, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Spojená škola, Nivy 2, UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Senica, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základná škola Diakovce, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola SNP 5, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Lehota 144, Základná škola sv. Augustína

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola, Slovanská, Stredná odborná škola stavebná, Obchodná akadémia, Gymnázium Považská Bystrica, Sukromne skoly Ziveny, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Považské Podhradie, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná odborná škola strojnícka, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Sídl.Stred, Obchodná Akadémia Senica, základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, ZUŠ, Základná škola, Školská, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Stredná odborná škola, Základná Škola, ZŠ Banka, Základná škola, Nemocničná, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Materská škola, Stromová 3, Základná škola Trakovice, základná škola, Gymnázium Hansa Selyeho, Špeciálna základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola, Základná škola Novomeského, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, Základná škola Pohraničná, Gymnázium Janka Jesenského, Stredná odborná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, SOŠ

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Centrum voľného času, Základná škola, Stredná Priemyselná Škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Pribinova, SOŠ Technická, ZŠ Jána Lipského, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Gymnázium Šahy, ZŠ Veľkomoravská, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, Základná škola M. Korvína, ZŠ Andreja Kubinu, SOŠ Zdravotná, Obchodná akadémia, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, ZŠ Krškany, Špeciálna základná škola, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, Piaristická spojená škola F. Hanáka, základná škola, ZŠ Gorazdova, Základná škola Nitrianske Rudno

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

základná škola, Základná škola Malinovského, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Základná škola Robotnícka, ZŠ Partizánska, ZŠ Školská, Základná škola Mojmírova, ZŠ J. Holčeka, SOŠ Polytechnická, Základná škola, základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, ZŠ Spartakovská, základná škola, Základná Škola, 6. ZS v Hlohovci, Gymnázium Vrbové, Základná škola, Malonecpalská ulica, Gymnazium F.V. Sasinka, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, ZŠ Duklianska, 2. základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, základná škola, Materská škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, základná škola, základná škola, cirkevná ZŠ, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Vincent de Paule Gymnázium, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, základná škola, Základná škola Rozmarínová, základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola, Ulica energetikov

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

ZŠ Kubranská, ZŠ Školská, Športové gymnázium Jozefa Herdu, základná škola, Základná škola Jána Bottu, Základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, Spojená škola, základná škola, Stredná umelecká škola, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola, SOŠ stavebná, ZŠ Gorkého, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Základná škola Devínska, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná Škola, , ZŠ Beethovenova 1, základná škola, základná škola, , Základná umelecká škola Bojnice, ZŠ kniežaťa Pribinu, , Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Dopravná akadémia, základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, Základná škola Bátorove Kosihy, základná škola, základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Základná škola Jána Amosa Komenského, základná škola, Základná škola Brestovec, základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Na hôrke 30, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, Základná škola Devínska 2, základná škola, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, ZŠ s MŠ Horná Ves, ZŠ Ščasného 22

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Fatranská, Gymnázium, Základná škola, 5. ZŠ Piešťany, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Általános iskola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Základná škola s materskou školou, ZŠ Atómová, Tanečná škola Viva, základná škola, Kamenná škola, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium Šurany, základná škola, ZŠ s MŠ, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, základná škola, základná škola, , Turá Lúka, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Tribečská, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola, VII. Základná škola Brezová

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

Základná škola, základná škola, II. Základná Škola Vrbové, Gymnázium Janka Kráľa, základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, SOŠ Nitra, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola Nováky, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Jána Majku, Základná škola Nováky, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, ZŠ Horné Orešany, Základná umelecká škola, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, pomocná škola+jedáleň, Základná umelecká škola Púchov, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola Tulipánová 1, základná škola, ZŠ Škultétyho, Základná škoda, Základná umelecká škola Púchov, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra, základná škola, základná škola, Školský areál, základná škola, Súkromné gymnázium, Základná škola Mallého, Stredná odborná škola potravinárska, Základná škola Václava Mitúcha, základná škola, 4. ZŠ Senica, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, I. Základná škola Vrbové, základná škola, Základná škola, Základná škola, Spojená škola internátna Prievidza, Základná škola, základná škola, Materská škola - Báb, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

ZŠ Resetku, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, ZŠ Benkova, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, Základná umelecká škola, ZŠ Mojmírovce, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Alekšince, základná škola, Základná škola Mojzesovo - Černík, ZŠ Malženice, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Spojená katolícka škola, Základná škola, , základná škola, MŠ Kátlovce, ZŠ J. Hollého s MŠ, základná škola, základná škola, Základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, , ZŠ Kátlovce, Základná škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola Kocurany, základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, základná škola, Základná škola, Základná škola, Rišňovce, Základná škola, základná škola, Základná škola Visolaje, základná škola, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

základná škola, základná škola, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Základná škola Brodzany, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, Materská škola Dulovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Tuchyňa, základná škola, základná škola, Základná škola v Beckove, ZŠ Velčice, Základná škola, Základná škola, ZŠ Štefana Závodníka, Základná škola s materskou školou Krajné, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Katolícka spojená škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, Základná škola Štefana Senčíka, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Endrődi János, Základná Škola, Základná škola, Materská Škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

Spojená škola a Materská škola, Základná škola Slopná, ZŠ Ladce, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Základná škola, základná škola, Základná škola Lúka, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, základná škola, Základná škola Dulov, základná škola, Materská škola, ZŠ Topoľčianky, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, Základná škola v Hurbanove, Základná škola F. Rákócziho II., Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, ZŠ Komenského, Bél Mátyás Alapiskola, Základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, základná škola, Špeciálna základná škola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola M.Korvína, základná škola, základná škola, Slovanská, ZŠ a MŠ Gbely, ZŠ Gorazdova, Základná škola J.A.Komenského

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Dulovce, ZŠ Mládežnícka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná Škola SNP Chtelnica, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, základná škola, Materská škola, , 3. ZŠ Senica, MŠ jedáleň, Základná škola Andreja Radlinského

základná škola inde

Trenčiansky kraj (242x), Nitriansky kraj (237x), Trnavský kraj (215x), okres Trenčín (56x), okres Nitra (52x), okres Nové Zámky (52x), okres Prievidza (50x), okres Trnava (47x), okres Galanta (46x), Trenčín (38x), okres Dunajská Streda (38x), Nitra (35x), okres Považská Bystrica (34x), okres Levice (33x), Trnava (32x), okres Komárno (30x), okres Topoľčany (28x), okres Piešťany (26x), okres Zlaté Moravce (25x), okres Ilava (24x), okres Nové Mesto nad Váhom (23x), Považská Bystrica (21x), Nové Zámky (20x), okres Senica (20x), okres Skalica (20x), okres Hlohovec (18x), Prievidza (18x), okres Púchov (18x), okres Šaľa (17x), okres Bánovce nad Bebravou (16x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Nitriansky kraj
základná škola v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1160x vzdelavanie, 694x základná škola, 341x skôlka, 66x stredná škola, 37x univerzita, 22x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.