Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 733 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 13

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, BEA English Studio, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Odborné učilište internátne, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Základná škola Kubranská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Materská škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Gymnázium Párovská ulica č.1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola s materskou školou sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola BESST, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 13

Základná škola, Školská 14, Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár, Základná škola Štúrovo, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Súkromná ZUŠ, Základná škola Andreja Radlinského, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, e-Škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Reedukačné centrum, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Spojená škola sv. Jána Bosca, Stredná odborná škola Vrbové, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola internátna, Základná škola - Báb, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola Jána Hollého, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Základná škola F. E. Scherera, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Angely Merici, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Stredná odborná škola služieb, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou Drietoma, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Tanečná škola Viva, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola s materskou školou Soblahov, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Základná škola Juraja Fándlyho, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Spojená škola, Krátka 11, 2. základná škola, Stredná odborná škola potravinárska, Základná umelecká škola, Spojená škola internátna, Základná škola, Mariánska ulica, Základná škola s materskou školou, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA, Základná umelecká škola, Súkromná jazyková škola CM, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Súkromná materská a základná škola UNES, Základná umelecká škola, Spojená škola, Nivy 2, Základná umelecká škola, Základná škola G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, SOŠ Elektrotechnická

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 13

UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, Gymnázium M. R. Štefánika, SOŠ Nitra, Stredná priemyselná škola, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, Základná umelecká škola Senica, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Základná umelecká škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základná škola Diakovce, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola, Základná škola Mateja Bela, ZUŠ Tralaškola, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Základná škola, Lehota 144, Základná škola SNP 5, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola sv. Augustína, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná odborná škola stavebná, ŠZŠ s materskou školou, Spojená škola, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola, Sídl.Rozkvet, ZŠ a MŠ, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ s MŠ NSUT, Základná škola, Školská, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná akadémia, Gymnázium Považská Bystrica, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola, Slovanská, Základná škola, Slov.partizánov, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Stredná odborná škola, Základná Škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 13

Základná umelecká škola, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Súkromná obchodná akadémia, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Mostná, Jazyková škola Kramár, základná škola, Základná škola Trakovice, Gymnázium Hansa Selyeho, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola Novomeského, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, Základná škola Pohraničná, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Materská škola, Stromová 3, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, SOŠ, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, Centrum voľného času, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná Priemyselná Škola, SOŠ Technická, základná škola, ZŠ Pribinova, základná škola, ZŠ Jána Lipského, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 13

základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Šahy, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, Základná škola M. Korvína, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Krškany, Obchodná akadémia, SOŠ Zdravotná, Špeciálna základná škola, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Bezručova, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Základná škola Mojmírova, základná škola, ZŠ Školská, Základná škola Robotnícka, Základná škola Malinovského, ZŠ Nábrežie mládeže 5, ZŠ Gorazdova, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Partizánska, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola svätého Dominika Savia, ZŠ J. Holčeka, Základná škola, Základná škola, SOŠ Polytechnická, SOŠ Juraja Ribaya, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Vrbové, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Špeciálna základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 13

ZŠ Spartakovská, SOŠ Obchodu a služieb, Gymnázium sv. Michala Archanjela, základná škola, ZŠ Duklianska, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, 2. základná škola, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Materská škola, Cirkevná základná škola, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Základná škola Rozmarínová, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, ZŠ Školská, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola Jána Bottu, Základná Škola Dlhé Hony, základná škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Gymnázium Ľudovíta Štúra, SOŠ stavebná, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, základná škola, Základná škola, Základná škola Devínska, Súkromná špeciálna základná ško, základná škola, Stredná umelecká škola, Spojená škola, ZŠ Gorkého, základná škola, , ZŠ Beethovenova 1, základná škola, , Základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, základná škola, Základná Škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 13

základná škola, Súkromná základná umelecká škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, Základná škola Radovana Kaufmana, Dopravná akadémia, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium, základná škola, , základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, Základná škola Jána Amosa Komenského, Autistické centrum, HUPS, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola v Hurbanove, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, základná škola, Základná škola, základná škola, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, ZŠ s MŠ Horná Ves, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, Základná škola Brestovec, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola na Hradnej ulici, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola Devínska 2, Základná Škola SNP Chtelnica, 5. ZŠ Piešťany, Gymnázium, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, ZŠ Fatranská, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, ZŠ Ščasného 22, Základná škola, Základná Škola, základná škola, ZŠ Atómová, základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola, Általános iskola, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Základná škola s materskou školou, základná škola, Kamenná škola, Stredná odborná škola, Gymnázium Šurany, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 13

základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, základná škola, základná škola, základná škola, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, Základná škola s materskou školou Angely Merici, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, ZŠ s MŠ, základná škola, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola, Stredná odborná škola automobilová, , základná škola, Základná škola, Základná škola, Tribečská, základná škola, Základná škola, II. Základná Škola Vrbové, základná škola, základná škola, VII. Základná škola Brezová, ZŠ s MŠ Veľký Kýr, Gymnázium Janka Kráľa, základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Nováky, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, ZŠ Horné Orešany, základná škola, Špeciálna základná škola Nováky, Základná škola Jána Majku, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 13

základná škola, základná škola, pomocná škola+jedáleň, Základná umelecká škola Púchov, ZŠ Škultétyho, Základná umelecká škola Púchov, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škoda, Základná škola Tulipánová 1, Turá Lúka, Špeciálna základná škola, Základná škola Mallého, základná škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Súkromné gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Školský areál, základná škola, Základná škola Václava Mitúcha, základná škola, Stredná odborná škola potravinárska, 4. ZŠ Senica, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, ZŠ Resetku, I. Základná škola Vrbové, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna Prievidza, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola - Báb, Základná škola, ZŠ Mojmírovce, základná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Benkova, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Alekšince, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 13

Základná škola Mojzesovo - Černík, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malženice, Základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, MŠ Kátlovce, ZŠ J. Hollého s MŠ, základná škola, Spojená katolícka škola, Základná škola, , Základná škola, Základná škola, , základná škola, ZŠ Kátlovce, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Kocurany, Základná škola Visolaje, základná škola, Základná škola, Základná škola, Rišňovce, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, Materská škola Dulovce, základná škola, základná škola, Základná škola Brodzany, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, základná škola, Materská škola, Základná škola Tuchyňa, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Katolícka spojená škola, ZŠ Štefana Závodníka, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 13

základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné, Základná škola s materskou školou, ZŠ Velčice, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, ZŠ Moravany nad Váhom, základná škola, základná škola, Endrődi János, Materská škola, Základná škola Michala Tareka, Materská Škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná Škola, Základná škola Štefana Senčíka, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Ladce, Spojená škola a Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola Lúka, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, Základná škola Slopná, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola, Základná škola Dulov, základná škola, ZŠ Topoľčianky, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 13

základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Základná škola s Materskou školou Bánov, ZŠ Komenského, základná škola, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola M.Korvína, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, Slovanská, základná škola, ZŠ a MŠ Gbely, Základná škola J.A.Komenského, ZŠ Gorazdova, Zaákladní škola, základná škola, základná škola, Základná škola Dulovce, Základná škola, základná škola, ZŠ Mládežnícka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 13 z 13

základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, základná škola, I. Základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, Materská škola, MŠ jedáleň, , 3. ZŠ Senica, Základná škola Andreja Radlinského

základná škola inde

Nitriansky kraj (251x), Trenčiansky kraj (249x), Trnavský kraj (231x), okres Trenčín (64x), okres Nitra (59x), okres Trnava (58x), okres Nové Zámky (54x), okres Prievidza (50x), okres Galanta (48x), Trenčín (44x), Trnava (43x), Nitra (42x), okres Dunajská Streda (41x), okres Levice (35x), okres Považská Bystrica (34x), okres Komárno (33x), okres Topoľčany (28x), okres Piešťany (26x), okres Zlaté Moravce (25x), okres Ilava (24x), okres Nové Mesto nad Váhom (22x), Považská Bystrica (21x), Nové Zámky (21x), okres Senica (21x), okres Skalica (20x), okres Púchov (18x), Prievidza (18x), okres Hlohovec (17x), okres Šaľa (17x), okres Bánovce nad Bebravou (16x)
základná škola v Nitriansky kraj
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1238x vzdelavanie, 731x základná škola, 378x skôlka, 67x stredná škola, 37x univerzita, 25x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.