Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 834 kusov základná škola.

základná škola inde

Trenčiansky kraj (288x), Nitriansky kraj (285x), Trnavský kraj (261x), okres Trenčín (74x), okres Nitra (71x), okres Prievidza (61x), okres Nové Zámky (60x), okres Trnava (59x), okres Galanta (49x), okres Dunajská Streda (49x), Nitra (43x), Trenčín (42x), Trnava (41x), okres Levice (41x), okres Topoľčany (34x), okres Piešťany (34x), okres Komárno (33x), okres Považská Bystrica (32x), okres Zlaté Moravce (27x), okres Nové Mesto nad Váhom (26x), okres Senica (25x), okres Ilava (24x), Prievidza (24x), okres Skalica (23x), okres Hlohovec (22x), okres Púchov (22x), Považská Bystrica (21x), Piešťany (20x), Nové Zámky (20x), okres Bánovce nad Bebravou (20x)

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 14

Spojená škola svätého Jozefa, Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Pablo – Súkromná základná umelecká škola, Základná umelecká škola Karola Pádivého, Základná škola Jánosa Endrődyho s VJM, Inštitút jazykov a vzdelávania, Gymnázium Hansa Selyeho - Selye János Gimnázium, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou, Základná škola Nám. Slov. uč. tovarišstva, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta - Kodály Zoltán Alapiskola Galánta, Stredná odborná škola strojnícka, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Základná škola s materskou školou svätého Dominika Savia, Cirkevná základná škola sv. Martina, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galánta, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola s materskou školou, Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej, Gymnázium F. V. Sasinka, Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm, Základná škola, Odborárska ulica, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Súkromná stredná odborná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Základná škola,Trenčianska Teplá, Základná škola Štefana Moysesa, Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s VJM Selice, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, e-Škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Základná škola, Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Súkromná základná umelecká škola Trenčianska Teplá, Základná škola Trenčianske Jastrabie, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Križovany nad Dudváhom, Špeciálna základná škola Galanta - Speciális Alapiskola Galánta, Základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Mierové námestie, Základná škola Mátyása Korvína s VJM, Gymnázium Angely Merici, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, ZŠ Partizánska, Základná umelecká škola Štefana Baláža, Základná škola s materskou školou, Materská a základná škola, Základná škola, Kubranská 80, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ZŠ Horné Orešany

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 14

Základná škola Kalná nad Hronom, Spojená škola, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Základná škola, Gymnázium Šurany, Základná škola Atómová, Základná škola, Cirkevná spojená škola II. stupeň, Základná škola Vavrinca Benedikta, Základná škola s materskou školou Solčany, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Základná škola s materskou školou Ružindol, Základná škola Dulovce, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta, Základná škola Svätoplukovo, Základná škola s materskou školou Horná Streda, Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana, Základná škola Čaradice, Základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho, základná škola, Zš s Mš J. A. Komenského Lednica, ZŠ Alekšince, Spojená škola, Rakovice 25, Základná škola s materskou školou, Základná škola Volkovce, Základná škola s materskou školou, Cirkevná základná škola P. Palásthyho s VJM, Základná škola s materskou školou Horné Saliby, Odborné učilište internátne Ladce, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s materskou školou, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Špeciálna základná škola, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola, Základná Škola Mateja Bela Šamorín, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s materskou školou, Základná škola s materskou školou, Základná škola, Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Základná škola Zlatníky, Základná škola, Základná škola, Materská škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 14

Stredná odborná škola technická, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola, Sídl.Stred, Materská škola, Stredná odborná škola letecko-technická, Obchodná akadémia, Súkromná základná umelecká škola Xoana, Stredná odborná škola techniky a mechanizácie, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo, Základná škola, Základná škola sv. Jozefa, Základná škola, Považské Podhradie, Špeciálna základná škola s VJM, Komárňanská 42, Hurbanovo, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Súkromná stredná odborná škola DSA, Základná škola, Štefánikova ulica, Galanta, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Gymnázium Jána Baltazára Magina, ZŠ Topoľová, Základná umelecká škola, Základná škola Gejzu Dusíka, Základná umelecká škola Bojnice - elokované pracovisko, Cirkevná spojená škola Marianum, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Stredná odborná škola technická, Stredná priemyselná škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola Beluša, Základná škola Nové Sady, Obchodná akadémia, Základná škola Lúka, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola s VJM Eötvösa, Gymnázium 17. Novembra Topoľčany, Gymnázium Hlohovec, ZŠ Zsigmonda Móricza s VJM, Materská škôlka, Základná škola Novomeského, ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola Pri Podlužianke, Odborné učilište internátne, Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s VJM, Gymnázium Párovská ulica č.1, Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Nesvady, Základná škola s materskou školou K. Strmeňa Palárikovo, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Základná škola, Brezová ulica 19, ZŠ Móra Jókaiho s VJM

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 14

Základná škola Pohraničná, Základná škola Mojmírova 98, Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), ZŠ kniežaťa Pribinu, Základná škola Močenok, Stredná odborná škola polytechnická, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Gymnázium Ľudovíta Štúra, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, ZŠ Jána Lipského, Stredná odborná škola, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Gymnázium M. R. Štefánika, Gymnázium Ladislava Dúbravu, Základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola s materskou školou - elokované pracovisko Materská škola, Základná škola Jána Hollého, Spojená škola Nábrežie Jána Kalinčiaka 4, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Základná umelecká škola, Súkromná základná škola BESST, Gymnázium Ladislava Novomeského, Gymnázium Štúrovo, Základná škola, Školská 14, Základná škola, Základná škola s VJM ul. Práce, Základná škola, Súkromná ZUŠ, Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica, Súkromná základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Základná škola Čáry, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Základná škola, ul. Školská 5, 922 07 Veľké Kostoľany, Spojená škola internátna, Špeciálna ZŠ internátna a Praktická škola, Základná umelecká škola Bošany, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základná škola - Báb, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM, Spojená škola internátna, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Základná škola, Žš s mš Gorkého, Spojená škola, Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ Jána Amosa Komenského, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Obchodná akadémia, Základná škola Devínska 12, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Základná škola Východná

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 14

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Reedukačné centrum, Súkromná stredná odborná škola Gos - Sk, Základná škola s VJM, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou Veľké Ripňany, Gymnázium V. B. Nedožerského, Stredná odborná škola Vrbové, Základná umelecká škola Bojnice, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Stredná zdravotná škola, Základná škola F. E. Scherera, Základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Súkromná základná umelecká škola Fantastic, Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Základná škola Štúrovo, Základná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Stredná odborná škola služieb, Základná škola Nám.Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Základná škola Škultétyho, Základná umelecká škola Bojnice, Súkromná základná umelecká škola Piešťany, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Súkromná základná škola FUTURUM, Základná škola G. Czuczora s VJM, ZŠ Hodžova 37, Trenčín, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Spojená škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, ZŠ Bernolákova 35, Piaristická spojená škola Františka Hanáka Prievidza, Základná škola Komenského č. 21, Nesvady, Základná škola Juraja Fándlyho, 2. základná škola, Spojená škola internátna, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, Stredná odborná škola technická, Základná škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Základná škola Jána Hollého, Špeciálna základná škola, Základná škola sv. Augustína, Základná škola, Mariánska ulica, Základná umelecká škola Karola Pádivého, Súkromná jazyková škola CM, Stredná odborná škola potravinárska, Súkromná stredná odborná škola CA&TS, Základná škola s materskou školou Vančurova, Gymnázium Jána Hollého

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 14

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Materská škola Kálnica, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Angely Merici, Obchodná akadémia, Obchodná akadémia, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Spojená škola internátna, Ulica Úzka, Základná umelecká škola, Základná škola, Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna, Súkromná materská a základná škola UNES, ŠZŠ s materskou školou, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektronická, Základná škola J. Hollého, ZŠ Viestova Myjava, UKF - Katedra hudby, Základná škola Jána Majku, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, SOŠ Nitra, Súkromná základná umelecká škola, ZUŠ, Základná umelecká škola Senica, Stredná priemyselná škola, Stredná odborná škola automobilová, základná škola, Stredná odborná škola elektrotechnická, Gymnázium Juraja Fándlyho, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, ZŠ Benkova, Základná škola s materskou školou, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, Materská škola, Stromová 3, Základná škola Diakovce, Základná škola Kálnica, Gymnázium Janka Kráľa, Spojená škola, Nivy 2, Stredná priemyselná škola, Základná škola s materskou školou Drietoma, Súkromná stredná odborná škola podnikania, Základná škola s materskou školou Soblahov, Základná škola Jasenica, Gymnázium Púchov, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Obchodná akadémia, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola Púchov, Základná škola, Ratnovce

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 14

ZUŠ Tralaškola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola Ľudovíta Štúra, Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza, Základná škola, Lehota 144, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola technická, Gymnázium Považská Bystrica, Základná škola SNP 5, Stredná odborná škola, Stredná odborná škola Pruské, Základná škola, Školská, Základná škola, Nemocničná, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola Zubák, Základná škola, Slovanská, Základná umelecká škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná škola, sídl.SNP, Základná škola, ZŠ J. Holčeka, Stredná odborná škola, ZŠ Banka, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Základná škola Rozmarínová, Základná škola, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Súkromná obchodná akadémia, Základná škola s materskou školou Motešice, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, základná škola, základná škola, Základná škola Trakovice, Špeciálna základná škola, Súkromné školy Živeny, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, základná škola, Stredná odborná škola techniky a služieb Šahy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola M. Korvína, Základná umelecká škola, Gymnázium Janka Jesenského, základná škola, základná škola, Gymnázium Juraja Szondyho, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 14

základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola Neporadza, I. ZŠ v Hlohovci, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, ZŠ Gorazdova, základná škola, ZŠ Duklianska, Autistické centrum, HUPS, základná škola, Základná škola, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Zákldaná škola s materskou školou, Základná škola, Ulica Rastislavova, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, základná škola, Materská škola, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, Spojená škola internátna, ZŠ Moravany nad Váhom, ZŠ Školská, ZŠ Pribinova, Stredná odborná škola, Základná škola Radovana Kaufmana, základná škola, 2. základná škola v Hlohovci, Základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Základná škola Eduarda Schreibera, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Obchodná akadémia, SOŠ, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra, Spojená škola S.A.Jedlíka, Špeciálna základná škola, Centrum voľného času, Základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, Základná škola Mojmírova, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 14

Základná Škola, základná škola, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, Základná škola Robotnícka, Základná škola Malinovského, Základná umelecká škola, Slovanská, Základná škola, základná škola, 1. Základná škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, Cirkevná spojená škola I. stupeň, Stredná odborná škola služieb, Základná škola, Základná škola, Základná škola Slatina nad Bebravou, základná škola, Cirkevné gymnázium sv. Michala Archanjela, 2. základná škola, Základná škola, základná škola, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, ZŠ Topoľčianky, Špeciálna základná škola, SOŠ Zdravotná, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Šuleka Vilka, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Základná škola Brodzany, Základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná spojená škola II. stupeň, ZŠ Dolné Kočkovce, Základná škola, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná Škola Dlhé Hony, Vincent de Paule Gymnázium, , Vincent de Paule Gymnázium, 5. ZŠ, Škola umeleckého priemyslu, Základná škola, Ulica energetikov, Súkromná špeciálna základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 14

Základná škola, Školská, základná škola, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Základná škola Martin nad Žitavou, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, ZŠ Podhorany, Základná škola, základná škola, základná škola, Materská školka, Dopravná akadémia, základná škola, Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Prvá základná škola, ZŠ Fatranská, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, základná škola, základná škola, Základná škola Štefana Senčíka, Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín - elokované pracovisko, Dopravná akadémia, Základná škola, Základná škola Hurbanova, Základná škola Mojmírovce, základná škola, Súkromná základná umelecká škola Trenčín - elokované pracovisko, Spojená škola Špeciálna základná škola J,Kráľa 39, Zlaté Moravce - elokované pracovisko, Základná škola Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, základná škola, ZŠ Nábrežná, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Smolenice, základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Tribečská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Ščasného 22, základná škola, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, základná škola, Základná škola s materskou školou Horná Ves, Súkromná špec. materská škola, ZŠ Lukáčovce

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 14

Základná škola Brestovec, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Mládežnícka, Základná umelecká škola, ZŠ Spartakovská, Základná škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná škola, Gymnázium, Súkromná SOŠ, Bývalá dievčenská škola, Základná škola, 6. základná škola v Hlohovci, Základná škola s materskou školou, ZŠ s MŠ Veľký Kýr, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Zakladna umelecká škola elokované pracovisko, SOŠ Jozefa Čabelku, ZŠ Komenského, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, Základná škola Mníchova Lehota 85, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Bottu, Základná škola, Základná umelecká škola Dr. Janka Blaha, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola M.Korvína, základná škola, ZŠ Valentína Beniaka, Základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, Základná Škola s Materskou Školou, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, II. Základná Škola Vrbové, základná škola, Základná škola Čereňany, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, ZŠ Mostná 3,

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 14

ZŠ a MŠ Gbely, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola, základná škola, Turá Lúka, základná škola, Základná škola P.O. Hviezdoslava, ZŠ Dolný Lieskov, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škoda, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Základná škola Nováky, Základná škola Veľké Uherce, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, ZŠ Škultétyho, základná škola, základná škola, ZŠ Gorazdova, základná škola, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, základná škola, Základná škola Veľká Hradná, Základná škola J.A. Komenského, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola Nováky, Stredná odborná škola obchodu a služieb, základná škola, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, Katolícka spojená škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Školský areál, základná škola, Súkromná základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou Zeleneč, Základná škola, základná škola, Materská škola - Báb, Základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 13 z 14

I. Základná škola Vrbové, základná škola, ZŠ Resetku, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, základná škola, Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečka, Základná škola Jarok, základná škola, základná škola, Základná škola, Logiscool, Základná škola s materskou školou Kozárovce, Základná škola Mojzesovo - Černík, Základná škola Andreja Radlinského, Spojená katolícka škola, základná škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná škola umeleckého priemyslu, základná škola, základná škola, 3. a 4. ZŠ Senica, základná škola, ZŠ Kátlovce, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Základná škola, ZŠ Ladce, Základná škola, Rišňovce, ZŠ Kátlovce, Základná škola, základná škola, Základná škola Visolaje, , Základná škola, základná škola, Základná a materská škola, základná škola, Základná škola Tulipánová 1, Základná škola s materskou školou Dubodiel, základná škola, Základná škola Kanianka, Základná škola Bolešov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Štefana Závodníka

Základná škola, Západné Slovensko:, 14 z 14

základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Tuchyňa, ZŠ s MŠ Uhrovec, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, základná škola, Základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, Základná škola s materskou školou Svinná, základná škola, Materská škola Lubina, ZŠ a MŠ Vaďovce, ZŠ Velčice, Základná škola, Materská škola, Základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné, základná škola, základná škola, Základná škola Zbehy, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Bobot, základná škola, Základná škola Slopná, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná Škola, Materská Škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná škola Dulov, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, ZŠ Beethovenova 1

základná škola inde

Trenčiansky kraj (288x), Nitriansky kraj (285x), Trnavský kraj (261x), okres Trenčín (74x), okres Nitra (71x), okres Prievidza (61x), okres Nové Zámky (60x), okres Trnava (59x), okres Galanta (49x), okres Dunajská Streda (49x), Nitra (43x), Trenčín (42x), Trnava (41x), okres Levice (41x), okres Topoľčany (34x), okres Piešťany (34x), okres Komárno (33x), okres Považská Bystrica (32x), okres Zlaté Moravce (27x), okres Nové Mesto nad Váhom (26x), okres Senica (25x), okres Ilava (24x), Prievidza (24x), okres Skalica (23x), okres Hlohovec (22x), okres Púchov (22x), Považská Bystrica (21x), Piešťany (20x), Nové Zámky (20x), okres Bánovce nad Bebravou (20x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Nitriansky kraj
základná škola v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

834x základná škola, 509x skôlka, 45x stredná škola, 40x autoškola, 38x univerzita
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
Základná škola, Západné Slovensko

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zapadne-slovensko.oma.sk vzdelavanie zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.