Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 717 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Základná škola, Odborárska ulica, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, základná škola, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, BEA English Studio, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, Základná škola Kubranská, Základná škola s materskou školou, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Odborné učilište internátne, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Gymnázium Párovská ulica č.1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Obchodná akadémia, Základná škola, Saratovská ul. 85, Materská škola, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Saratovská ul. 43, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Andreja Radlinského, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Súkromná základná škola BESST, Stredná odborná škola Vrbové, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola, Školská 14, Základná škola Štúrovo, Základná škola - Báb

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

e-Škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Reedukačné centrum, Spojená škola internátna, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Základná škola Jána Hollého, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, IV. Základná škola Holubyho, Špeciálna základná škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázium Angely Merici, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Štefánikova, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, SOŠ Elektrotechnická, 2. základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, Súkromná jazyková škola CM, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná škola Sídlisko SNP, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, Základná škola Gejzu Dusíka, UKF - Katedra hudby, základná škola, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná umelecká škola Senica, Gymnázium Juraja Fándlyho, ZŠ Viestova Myjava, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠsMŠ Častá - Materská škola, Základná škola Diakovce, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, ZŠ Miloslavov, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Špeciálna základná škola internátna, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, ZŠ s MŠ Častá, Základná škola SNP 5, Základná škola, Lehota 144, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola sv. Augustína, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Považská Bystrica

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Základná škola, Slovanská, Stredná odborná škola stavebná, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná škola, Považské Podhradie, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná odborná škola strojnícka, Obchodná akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, základná škola, Základná škola, Slov.partizánov, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná Škola s VJM Eötvösa, ZUŠ, Základná škola, Školská, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná Škola, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, ZŠ Mostná, Základná škola, Sídl.Stred, základná škola, Gymnázium Hansa Selyeho, Špeciálna základná škola, Základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola, Základná škola Novomeského, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, Základná umelecká škola, Základná škola Pohraničná, Základná škola 1. - 4. ročník, ZŠ Jána Lipského, Gymnázium Janka Jesenského, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Základná škola s materskou školu Hronský Beňadik, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, Centrum voľného času, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Stredná Priemyselná Škola, Základná škola, ZŠ Pribinova, základná škola, SOŠ Technická

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, Praktická škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Nové Zámky, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Súkromná základná umelecká škola XOANA, CVČ KAMaRÁD Kúty, ZŠ Andreja Kubinu, ZŠ Veľkomoravská, základná škola, Základná škola M. Korvína, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, Cirkevná základná škola, Špeciálna základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, ZŠ Kubranská, základná škola, Základná Škola, základná škola, Základná škola, SOŠ Zdravotná, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Robotnícka, Základná škola Malinovského, základná škola, Základná škola Mojmírova, Piaristická spojená škola F. Hanáka, ZŠ Gorazdova, ZŠ Partizánska, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Nábrežie mládeže 5, ZŠ Školská, SOŠ Polytechnická

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

Základná škola a Materská škola Soblahov, Základná škola, základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, ZŠ J. Holčeka, Základná škola svätého Dominika Savia, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, Gymnázium Vrbové, základná škola, ZŠ Spartakovská, Gymnazium F.V. Sasinka, 6. ZS v Hlohovci, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, Základná Škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Malonecpalská ulica, základná škola, 2. základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, základná škola, ZŠ Duklianska, SOŠ, základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, ZŠ Dolné Kočkovce, základná škola, základná škola, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Základná škola, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Materská škola, cirkevná ZŠ, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, Základná škola Rozmarínová, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Športové gymnázium, základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola, základná škola, ZŠ Školská, základná škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola, Ulica energetikov, Základná škola Jána Bottu, Športové gymnázium Jozefa Herdu, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola, SOŠ stavebná, Stredná umelecká škola, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Základná škola Devínska, Materská škola, základná škola, Spojená škola, ZŠ Gorkého, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, ZŠ Beethovenova 1, Základná Škola, , základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, Dopravná akadémia, základná škola, základná škola, , základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, Gymnázium, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, Základná škola, Mariánska ulica, Základná škola v Hurbanove, Základná škola Jána Amosa Komenského, základná škola, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, Základná škola Brestovec, základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, ZŠ s MŠ Horná Ves, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Devínska 2, základná škola, základná škola, Gymnázium, Základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, základná škola, Základná škola, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, 5. ZŠ Piešťany, ZŠ Fatranská, základná škola, Általános iskola, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, ZŠ Atómová, Tanečná škola Viva, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Kamenná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, Základná škola, Gymnázium Šurany, ZŠ s MŠ, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, základná škola, základná škola, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, ZŠ Malinovo, základná škola, základná škola, Základná škola, Tribečská, , základná škola, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, pomocná škola+jedáleň, základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, základná škola, VII. Základná škola Brezová

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

SOŠ Nitra, Gymnázium Janka Kráľa, II. Základná Škola Vrbové, Základná škola, Základná škola, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Základná škola s materskou školou, Základná škola Nováky, ZŠ Horné Orešany, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Základná škola Jána Majku, základná škola, Špeciálna základná škola Nováky, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná združená škola, základná škola, základná škola, Turá Lúka, základná škola, Základná škola Tulipánová 1, ZŠ Škultétyho, Základná škoda, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Juraja Fándlyho, Základná škola Mallého, Školský areál, základná škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra, základná škola, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, Základná škola Václava Mitúcha, 4. ZŠ Senica, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, Spojená škola internátna Prievidza, Materská škola - Báb, základná škola, Materská škola, Základná škola, ZŠ Resetku, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

I. Základná škola Vrbové, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, ZŠ Benkova, Základná škola, Základná umelecká škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Alekšince, Základná škola s materskou školou Kozárovce, Základná škola, základná škola, ZŠ Malženice, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola Báhoň, základná škola, základná škola, Základná škola Mojzesovo - Černík, základná škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, , MŠ Kátlovce, Základná škola, Materská škola, Základná škola, ZŠ Kátlovce, Spojená katolícka škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, , Základná škola, Gymnázium, základná škola, Základná škola, Rišňovce, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

Základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, Základná škola Visolaje, Základná škola, Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Základná škola, základná škola, Základná škola Kocurany, základná škola, Základná škola Brodzany, základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, základná škola, Materská škola Dulovce, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Tuchyňa, základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné, základná škola, Katolícka spojená škola, ZŠ Velčice, Základná škola v Beckove, ZŠ Štefana Závodníka, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, Základná Škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

základná škola, Endrődi János, základná škola, základná škola, Základná škola Štefana Senčíka, Základná škola Michala Tareka, základná škola, Materská Škola, základná škola, , základná škola, Základná škola, ZŠ Hrušov, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Slopná, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, Spojená škola a Materská škola, ZŠ Ladce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Lúka, Základná škola, Základná škola s materskou školou, Materská škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Dulov, ZŠ Topoľčianky, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná umelecká škola, Spojená škola, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

základná škola, Bél Mátyás Alapiskola, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, Základná škola, ZŠ Komenského, Základná škola M.Korvína, Špeciálna základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, základná škola, základná škola, Slovanská, Gymnázium Šahy, Základná škola J.A.Komenského, ZŠ a MŠ Gbely, ZŠ Gorazdova, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Dulovce, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná Škola SNP Chtelnica, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, Základná škola s materskou školou Radimov, základná škola, základná škola, Materská škola, ZŠ Mládežnícka, 3. ZŠ Senica, MŠ jedáleň, , Základná škola Andreja Radlinského, Ált. iskola, Zafféry Károly Szalézi Középiskola

základná škola inde

Trnavský kraj (246x), Trenčiansky kraj (246x), Nitriansky kraj (221x), okres Trenčín (56x), okres Trnava (55x), okres Nové Zámky (53x), okres Prievidza (51x), okres Galanta (50x), okres Nitra (48x), okres Dunajská Streda (44x), okres Levice (38x), okres Komárno (38x), okres Považská Bystrica (34x), Trnava (32x), okres Topoľčany (32x), okres Ilava (32x), Trenčín (32x), Nitra (31x), okres Piešťany (28x), okres Nové Mesto nad Váhom (27x), okres Zlaté Moravce (26x), okres Senica (23x), okres Púchov (23x), Považská Bystrica (21x), okres Skalica (21x), Nové Zámky (20x), okres Hlohovec (19x), okres Šaľa (18x), Prievidza (18x), okres Bánovce nad Bebravou (16x)
základná škola v Trnavský kraj
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Nitriansky kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1204x vzdelavanie, 717x základná škola, 355x skôlka, 71x stredná škola, 39x univerzita, 22x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.