Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 700 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Základná umelecká škola Juraja Kréna, Špeciálna základná škola, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, BEA English Studio, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Základná škola Beluša, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Odborné učilište internátne, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s materskou školou, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola Pri Podlužianke, Stredná odborná škola technická, Základná škola Kubranská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Gymnázium Párovská ulica č.1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Obchodná akadémia, Materská škola, Základná škola Andreja Kmeťa, Základná škola s materskou školou Bojnice, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Základná škola Andreja Radlinského, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromná základná škola BESST, Základná škola, Školská 14, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola Štúrovo, Základná škola - Báb

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

e-Škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Reedukačné centrum, Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná odborná škola Vrbové, Spojená škola internátna, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Základná škola Jána Hollého, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Gymnázium Angely Merici, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sídlisko SNP, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola, Štefánikova, Základná škola s materskou školou Drietoma, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná škola s materskou školou Soblahov, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola Juraja Fándlyho, 2. základná škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Spojená škola, Krátka 11, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Základná umelecká škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Súkromná jazyková škola CM, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Spojená škola, Nivy 2, SOŠ Elektrotechnická, UKF - Katedra hudby, Základná škola Gejzu Dusíka, Gymnázium M. R. Štefánika, základná škola, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, Základná umelecká škola Senica, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Stredná zdravotnícka škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Lužianky, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Základná škola SNP 5

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola, Lehota 144, Základná škola sv. Augustína, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Považská Bystrica, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola, Slovanská, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola, Považské Podhradie, Základná škola, Školská, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Obchodná akadémia, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Základná škola, Sídl.Stred, základná škola, Obchodná Akadémia Senica, Základná škola, Slov.partizánov, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Sídl.Rozkvet, ZUŠ, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Základná Škola, Stredná odborná škola, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná umelecká škola, Základná škola, Nemocničná, ZŠ Banka, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Jazyková škola Kramár, Základná škola Trakovice, Gymnázium Hansa Selyeho, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, Základná škola, Základná škola Novomeského, Základná škola, ZŠ J. Amosa Komenského, základná škola, Základná škola, sídl.SNP, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, základná škola, ZŠ Jána Lipského, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola, Stredná odborná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, základná škola, základná škola, Materská škola, Stromová 3, SOŠ, ZUŠ Dezidera Kardoša, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, základná škola, základná škola, Stredná zdravotnícka škola, Centrum voľného času, Stredná Priemyselná Škola, Základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola, základná škola, ZŠ Pribinova, základná škola, SOŠ Technická, ZŠ sv. Don Bosca, Základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, Gymnázium Šahy, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Súkromná základná umelecká škola XOANA, základná škola, Základná škola M. Korvína, základná škola, ZŠ Andreja Kubinu, CVČ KAMaRÁD Kúty, základná škola, základná škola, základná škola, Obchodná akadémia, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, Cirkevná základná škola, základná škola, SOŠ Zdravotná, ZŠ Krškany, Špeciálna základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

Základná škola Malinovského, ZŠ Školská, ZŠ Gorazdova, Základná škola Robotnícka, Piaristická spojená škola F. Hanáka, ZŠ Nábrežie mládeže 5, základná škola, Základná škola Nitrianske Rudno, základná škola, ZŠ Partizánska, Základná škola Mojmírova, Základná škola, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, základná škola, ZŠ J. Holčeka, SOŠ Polytechnická, Základná škola svätého Dominika Savia, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, Gymnázium Vrbové, Špeciálna základná škola, základná škola, základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, ZŠ Spartakovská, Základná škola, Malonecpalská ulica, ZŠ Dolné Kočkovce, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, základná škola, ZŠ Duklianska, základná škola, 2. základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, ZŠ Vinohrady nad Váhom, základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, základná škola, Základná škola, Materská škola, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, základná škola, Športové gymnázium, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, cirkevná ZŠ, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Základná škola Rozmarínová, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, základná škola, ZŠ Školská, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica energetikov, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná škola Jána Bottu, Základná škola Devínska, základná škola, SOŠ stavebná, Súkromná špeciálna základná ško, Základná škola, Spojená škola, ZŠ Gorkého, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Stredná umelecká škola, Základná umelecká škola Bojnice, , základná škola, základná škola, Základná Škola, Základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, , základná škola, Dopravná akadémia, Gymnázium, Základná škola Radovana Kaufmana, základná škola, základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola v Hurbanove, Základná škola Jána Amosa Komenského, základná škola, základná škola, Základná škola Bátorove Kosihy, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, ZŠ s MŠ Horná Ves, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ZŠ Na hôrke 30, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

Základná škola Brestovec, Základná škola Devínska 2, základná škola, ZŠ Ščasného 22, základná škola, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, ZŠ Fatranská, základná škola, Základná škola, 5. ZŠ Piešťany, Základná škola, Základná Škola, Základná škola, základná škola, Gymnázium, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Základná škola s materskou školou, Általános iskola, Kamenná škola, základná škola, Tanečná škola Viva, ZŠ Atómová, Základná umelecká škola, Stredná odborná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, Gymnázium Šurany, Základná škola, Gymnázium Jána Hollého, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, ZŠ s MŠ, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, Základná škola, Tribečská, , základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

Základná škola, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, Gymnázium Janka Kráľa, VII. Základná škola Brezová, SOŠ Nitra, základná škola, pomocná škola+jedáleň, základná škola, Základná škola, II. Základná Škola Vrbové, Špeciálna základná škola Nováky, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Jána Majku, ZŠ Horné Orešany, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, základná škola, základná škola, Základná škola Nováky, základná škola, Základná škola s materskou školou, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, základná škola, Základná umelecká škola, Turá Lúka, ZŠ Škultétyho, Základná umelecká škola, Základná škola Tulipánová 1, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, Základná umelecká škola Púchov, Základná škoda, základná škola, Základná škola Mallého, základná škola, Súkromné gymnázium, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Školský areál, základná škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra, základná škola, ZŠ Krčméryho 2, Základná škola Václava Mitúcha, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola potravinárska, 4. ZŠ Senica, základná škola, Základná škola, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

ZŠ Resetku, základná škola, I. Základná škola Vrbové, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Spojená škola internátna Prievidza, Materská škola - Báb, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, Základná umelecká škola, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, ZŠ Benkova, Základná umelecká škola, ZŠ Mojmírovce, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Alekšince, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, ZŠ Malženice, základná škola, Základná škola Mojzesovo - Černík, Základná škola s materskou školou Kozárovce, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola, MŠ Kátlovce, , Základná škola, ZŠ Kátlovce, Základná škola, Spojená katolícka škola, základná škola, , základná škola, Základná škola, ZŠ J. Hollého s MŠ, základná škola, Gymnázium, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Kocurany, základná škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

Základná škola, Rišňovce, ZŠ Moravany nad Váhom, Základná škola, Základná škola Visolaje, Základná škola, základná škola, Základná škola, Materská škola Dulovce, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Brodzany, základná škola, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, Základná škola Tuchyňa, základná škola, Materská škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Velčice, Základná škola s materskou školou Krajné, Základná škola, ZŠ Štefana Závodníka, základná škola, Základná škola, základná škola, Katolícka spojená škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Endrődi János, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Michala Tareka, Materská škola, Materská Škola, Základná škola Štefana Senčíka, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

Základná Škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Spojená škola a Materská škola, Základná škola Slopná, Základná škola Lúka, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Ladce, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola Dulov, Základná škola s materskou školou, Materská škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Topoľčianky, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, základná škola, Základná škola, Bél Mátyás Alapiskola, SOŠ Jozefa Čabelku, ZŠ Komenského, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, základná škola, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, Špeciálna základná škola, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Základná škola M.Korvína

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

Základná škola P.O.Hviezdoslava, Slovanská, základná škola, ZŠ a MŠ Gbely, Základná škola J.A.Komenského, ZŠ Gorazdova, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Dulovce, ZŠ Mládežnícka, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, Základná Škola SNP Chtelnica, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, I. Základná škola, základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, základná škola, Materská škola, MŠ jedáleň, 3. ZŠ Senica, , Základná škola Andreja Radlinského

základná škola inde

Trenčiansky kraj (245x), Nitriansky kraj (238x), Trnavský kraj (217x), okres Trenčín (60x), okres Nitra (52x), okres Nové Zámky (52x), okres Prievidza (50x), okres Trnava (48x), okres Galanta (47x), Trenčín (40x), okres Dunajská Streda (38x), Nitra (35x), okres Považská Bystrica (34x), okres Levice (33x), Trnava (33x), okres Komárno (30x), okres Topoľčany (28x), okres Zlaté Moravce (26x), okres Piešťany (26x), okres Ilava (24x), okres Nové Mesto nad Váhom (22x), Považská Bystrica (21x), okres Senica (21x), okres Skalica (20x), Nové Zámky (20x), okres Púchov (18x), Prievidza (18x), okres Hlohovec (17x), okres Šaľa (17x), Zlaté Moravce (17x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Nitriansky kraj
základná škola v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1169x vzdelavanie, 700x základná škola, 344x skôlka, 66x stredná škola, 37x univerzita, 22x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.