Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » vzdelanie » základná škola

Základná škola, Západné Slovensko

Základná škola v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 703 kusov základná škola.

Základná škola, Západné Slovensko:, 1 z 12

Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Spojená škola svätého Jozefa, Spojená škola internátna, Zdenka Nejedlého 41, Inštitút jazykov a vzdelávania, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Základná škola Trenčianske Jastrabie, Základná škola, Odborárska ulica, základná škola, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, III. ZŠ na ulici Kapitána Nálepku 12, Základná umelecká škola Juraja Kréna, Általános iskola, BEA English Studio, Stredná odborná škola letecko-technická, Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta, Základná škola sv. Vincenta de Paul, Základná umelecká škola, ZŠ Topoľová, Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským, Bátorove Kosihy, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Základná škola Beluša, Odborné učilište internátne, ZŠ Veľkomoravská, Základná škola s materskou školou, ZŠ Námestie SUT, Stredná odborná škola technická, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza, Stredná odborná škola technická, Základná škola Pri Podlužianke, Základná škola Kubranská, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Károlya Szemerényiho Tvrdošovce, Gymnázium Párovská ulica č.1, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Diamonds - súkromná základná umelecká škola, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Endre Adyho, Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Stredná zdravotná škola, Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola, Saratovská ul. 85 (VI. Základná škola), Obchodná akadémia, Základná škola Andreja Kmeťa, Materská škola, Základná škola s materskou školou Bojnice, Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava, Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre, Základná škola, Saratovská ul. 43 (V. základná škola), Základná škola, Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya, Základná škola Čáry, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, Súkromná základná škola BESST, Základná škola, Školská 14, Základná škola s materskou školou Bernolákova 1, Základná škola Štúrovo

Základná škola, Západné Slovensko:, 2 z 12

Základná škola Andreja Radlinského, e-Škola, Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Reedukačné centrum, Stredná odborná škola Vrbové, ZŠ Mihálya Katonu s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola - Báb, Spojená škola sv. Jána Bosca, Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11 v Trnave, ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu v Nitre, Špeciálna základná škola internátna, Základná škola Jána Hollého, Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury, Špeciálna základná škola, IV. Základná škola Holubyho, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Sídlisko SNP, Gymnázium Angely Merici, Základná umelecká škola – výtvarný odbor, Základná škola s materskou školou Drietoma, Základná škola, Štefánikova, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola s materskou školou Soblahov, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera-Trnavského, Základná škola Juraja Fándlyho, Spojená škola, Krátka 11, 2. základná škola, Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra, Základná umelecká škola, Základná škola s materskou školou, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Súkromná jazyková škola CM, ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno, Základná umelecká škola, Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Súkromná materská a základná škola UNES, Spojená škola, Nivy 2, SOŠ Elektrotechnická, Základná škola Gejzu Dusíka, UKF - Katedra hudby, Spojená škola internátna, Gymnázium M. R. Štefánika, Základná umelecká škola Senica, Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor, základná škola, ZŠ Viestova Myjava, Gymnázium Juraja Fándlyho, Gymnázium Vojtecha Mihálika, Základná umelecká škola, Stredná zdravotnícka škola, Základná škola s materskou školou Lužianky, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Základná škola Ľudovíta Štúra, Základná škola Diakovce, Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Základná umelecká škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 3 z 12

Stredná odborná škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Základná škola, Lehota 144, Základná škola SNP 5, Základná škola s materskou školou v Dohňanoch, Základná škola sv. Augustína, Stredná priemyselná škola strojnícka, Stredná odborná škola strojnícka, Stredná zdravotnícka škola, Gymnázium Považská Bystrica, Obchodná akadémia, Sukromne skoly Ziveny, Základná škola, Slov.partizánov, Základná škola, Považské Podhradie, ZŠ s MŠ NSUT, Základná škola, Školská, Základná škola, Nemocničná, Špeciálna základná škola Veľký Meder, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola s materskou školou, Považská Teplá, Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Obchodná Akadémia Senica, Stredná odborná škola stavebná, Základná škola, Slovanská, Základná umelecká škola Jozefa Janigu, Základná škola, Sídl.Rozkvet, Základná Škola s VJM Eötvösa, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, ZUŠ, Cirkevná spojená škola MARIANUM, Základná umelecká škola Ferenca Liszta, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná Škola, Stredná odborná škola, Základná umelecká škola, ZŠ Banka, Základná škola, sídl.SNP, Reformovaná cirkevná základná škola s VJM Dolný Štál, Súkromná obchodná akadémia, ZŠ Mostná, Jazyková škola Kramár, základná škola, Základná škola Trakovice, Gymnázium Hansa Selyeho, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola, Základná škola Opatovce nad Nitrou, ZŠ J. Amosa Komenského, Základná škola Novomeského, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Pohraničná, základná škola, Gymnázium Janka Jesenského, Základná škola a Materská škola Soblahov, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 4 z 12

základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, Základná škola, Gabriela Bethlena 41, Nové Zámky, Materská škola, Stromová 3, Základná škola, Ulica Pavla Jozefa Šafárika, ZUŠ Dezidera Kardoša, základná škola, SOŠ, Centrum voľného času, Stredná zdravotnícka škola, základná škola, Základná Škola Ivánka pri Nitre, Základná škola, Stredná Priemyselná Škola, základná škola, Základná škola, Zákldaná škola s materskou školou, základná škola, ZŠ Pribinova, ZŠ Jána Lipského, základná škola, SOŠ Technická, základná škola, Základná škola, ZŠ sv. Don Bosca, základná škola, základná škola, Spojená škola internátna, základná škola, základná škola, Základna Škola Vavrinca Benedikta, základná škola, základná škola, Gymnázium Nové Zámky, základná škola, Základná umelecká škola, Gymnázium Šahy, Základná škola a materská škola Trenčianske Bohuslavice, Súkromná základná umelecká škola XOANA, Základná škola, Ulica Pavla Dobšinského, základná škola, základná škola, základná škola, CVČ KAMaRÁD Kúty, Základná škola M. Korvína, ZŠ Andreja Kubinu, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, ZŠ Krškany, základná škola, Obchodná akadémia, základná škola, Nagysallói Magyar tanítási Nyelvű Általános Iskola, SOŠ Zdravotná, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 5 z 12

základná škola, Spojaná škola S.A.Jedlíka, základná škola, Základná škola Bezručova, základná škola, základná škola, ZŠ Nábrežie mládeže 5, Piaristická spojená škola F. Hanáka, základná škola, ZŠ Partizánska, ZŠ Gorazdova, Základná škola Nitrianske Rudno, ZŠ Školská, Základná škola Mojmírova, Základná škola Malinovského, Základná škola Robotnícka, Základná škola svätého Dominika Savia, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola, základná škola, SOŠ Polytechnická, ZŠ J. Holčeka, Základná škola, SOŠ Juraja Ribaya, Základná škola, Malonecpalská ulica, Špeciálna základná škola, Gymnazium F.V. Sasinka, základná škola, Gymnázium Vrbové, ZŠ Spartakovská, základná škola, základná škola, Základná škola, Ulica Sama Chalupku, základná škola, Základná Skola Petra Pázmána s VJM, základná škola, ZŠ Duklianska, ZŠ Dolné Kočkovce, 2. základná škola, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, ZŠ Vinohrady nad Váhom, Materská škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Cirkevná základná škola, základná škola, Vincent de Paule Gymnázium, Vincent de Paule Gymnázium, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Rozmarínová, Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Športové gymnázium, základná škola, Základná škola Rudolfa Jašíka, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 6 z 12

Základná škola, Základná škola, Ulica Rastislavova, Základná škola Jána Bottu, základná škola, ZŠ Školská, Základná Škola Dlhé Hony, Základná škola, Ulica energetikov, základná škola, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci-Brusne, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Základná cirkevná škola sv. Márie Goretti, Základná škola, Súkromná špeciálna základná ško, ZŠ Gorkého, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Základná škola Devínska, Spojená škola, Stredná umelecká škola, SOŠ stavebná, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, Základná umelecká škola Bojnice, základná škola, základná škola, Základná Škola, , Základná škola, ZŠ Beethovenova 1, základná škola, základná škola, Základná škola Radovana Kaufmana, Gymnázium, , Dopravná akadémia, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ kniežaťa Pribinu, základná škola, Základná škola, Mariánska ulica, Základná škola v Hurbanove, základná škola, základná škola, ZŠ Milana Rastislava Štefánika, Základná škola Bátorove Kosihy, Základná škola Jána Amosa Komenského, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola Brestovec, Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera, ZŠ s MŠ Horná Ves, základná škola, ZŠ Na hôrke 30, Základná škola na Hradnej ulici, základná škola, Základná škola Devínska 2, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 7 z 12

základná škola, SOŠ Obchodu a služieb, základná škola, základná škola, Základná Škola, ZŠ Ščasného 22, Základná Škola SNP Chtelnica, Základná škola, Gymnázium, Cirkevná základná škola Antona Bernoláka, Základná škola, Základná škola, ZŠ Fatranská, základná škola, 5. ZŠ Piešťany, základná škola, základná škola, ZŠ Atómová, Tanečná škola Viva, Általános iskola, ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou, Základná umelecká škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, základná škola, Kamenná škola, Stredná odborná škola, základná škola, ZŠ s MŠ, Základná umelecká škola, Gymnázium Jána Hollého, základná škola, Spojená škola internátna / Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Leviciach, základná škola, Stredná priemyselná škola dopravná, základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, ZŠ Bernolákova 35, Základná škola, základná škola, Gymnázium Šurany, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Materská škola, Základná škola Eduarda Schreibera, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, , základná škola, I. ZŠ v Hlohovci, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 8 z 12

Základná škola, základná škola, Základná škola, Tribečská, základná škola, Základná škola, ZŠ s MŠ Veľký Kýr, Základná škola, VII. Základná škola Brezová, základná škola, SOŠ Nitra, Gymnázium Janka Kráľa, základná škola, pomocná škola+jedáleň, základná škola, ZŠ Dolný Lieskov, II. Základná Škola Vrbové, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Stolár, Špeciálna základná škola Nováky, ZŠ Horné Orešany, základná škola, základná škola, Základná škola Jána Majku, Základná škola s materskou školou, Základná umelecká škola, elokované pracovisko Teplická 50, Základná škola, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Základná umelecká škola, Základná škola Nováky, Základná škola Tulipánová 1, základná škola, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, základná škola, ZŠ Škultétyho, základná škola, Základná umelecká škola Púchov, Turá Lúka, Základná škoda, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, základná škola, Základná škola, Súkromné gymnázium, Školský areál, základná škola, základná škola, Základná škola Mallého, základná škola, Stredná odborná škola potravinárska, Základná škola Václava Mitúcha, ZŠ Krčméryho 2, základná škola, 4. ZŠ Senica, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 9 z 12

základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Spojená škola internátna Prievidza, Základná škola, I. Základná škola Vrbové, ZŠ Resetku, základná škola, Gymnázium Ladislava Novomeského, základná škola, ZŠ Mojmírovce, ZŠ Benkova, Základná umelecká škola, Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, Materská škola s vých. jazykom maďarským pri ZŠ VJM Tomášikovo, Základná škola, Základná umelecká škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Základná škola, ZŠ Alekšince, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Malženice, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Kozárovce, Základná škola Mojzesovo - Černík, základná škola, MŠ Kátlovce, ZŠ J. Hollého s MŠ, Spojená katolícka škola, Gymnázium, základná škola, základná škola, Základná škola, , , základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola, Materská škola, základná škola, Základná škola, základná škola, ZŠ Kátlovce, Základná škola, Základná škola, Materská škola - Báb, Základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 10 z 12

základná škola, Základná škola, ZŠ Moravany nad Váhom, Základná škola Visolaje, Základná škola, Základná škola, Rišňovce, základná škola, Základná škola Kocurany, základná škola, základná škola, Materská škola Dulovce, základná škola, Základna škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Tomášikovo, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, základná škola, Základná škola Brodzany, základná škola, Základná škola Tuchyňa, Materská škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, ZŠ Velčice, Katolícka spojená škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Krajné, Základná škola, Základná škola, ZŠ Štefana Závodníka, základná škola, Základná škola s materskou školu Ludovíta Vladimíra Riznera Bošáca, Základná škola, Stredná odborná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Endrődi János, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Michala Tareka, Základná Škola, Materská škola, Materská Škola, základná škola

Základná škola, Západné Slovensko:, 11 z 12

Základná škola Štefana Senčíka, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola Slopná, Základná škola Lúka, ZŠ Ladce, Základná škola, Spojená škola a Materská škola, základná škola, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Základná škola s materskou školou, základná škola, Základná škola Dulov, Základná škola, Materská škola, základná škola, ZŠ Topoľčianky, základná škola, Základná škola s materskou školou s VJM, základná škola, Základná škola s Materskou školou Bánov, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola F. Rákócziho II., základná škola, základná škola, Základná škola v Hurbanove, Stredné Priemyselná Škola Stavebná, základná škola, základná škola, základná škola, Súkromná SOŠ, základná škola, základná škola, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, základná škola, ZŠ Komenského, Základná škola, Stredné odborné učilište poľhohospodárske, základná škola, SOŠ Jozefa Čabelku, Bél Mátyás Alapiskola, Základná škola s Materskou školou Bánov, základná škola, základná škola, Špeciálna základná škola, Základná škola M.Korvína

Základná škola, Západné Slovensko:, 12 z 12

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, základná škola, Základná škola P.O.Hviezdoslava, Základná škola J.A.Komenského, Slovanská, základná škola, ZŠ Gorazdova, ZŠ a MŠ Gbely, Základná škola J.A.Komenského, základná škola, základná škola, Základná škola Dulovce, Základná škola, ZŠ Mládežnícka, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola, Cirkevná základná škola svätého Don Bosca, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves, základná škola, Základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, základná škola, Základná škola s materskou školou Radimov, I. Základná škola, Základna škola a škôlka Hlboké, základná škola, Materská škola, 3. ZŠ Senica, MŠ jedáleň, , Základná škola Andreja Radlinského

základná škola inde

Trenčiansky kraj (245x), Nitriansky kraj (239x), Trnavský kraj (219x), okres Trenčín (60x), okres Nové Zámky (53x), okres Nitra (53x), okres Prievidza (50x), okres Trnava (49x), okres Galanta (48x), Trenčín (40x), okres Dunajská Streda (38x), Nitra (36x), okres Považská Bystrica (34x), Trnava (34x), okres Levice (33x), okres Komárno (30x), okres Topoľčany (28x), okres Piešťany (26x), okres Zlaté Moravce (25x), okres Ilava (24x), okres Nové Mesto nad Váhom (22x), Považská Bystrica (21x), okres Senica (21x), Nové Zámky (20x), okres Skalica (20x), okres Púchov (18x), Prievidza (18x), okres Hlohovec (17x), okres Šaľa (17x), okres Bánovce nad Bebravou (16x)
základná škola v Trenčiansky kraj
základná škola v Nitriansky kraj
základná škola v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1180x vzdelavanie, 703x základná škola, 347x skôlka, 68x stredná škola, 37x univerzita, 25x autoškola
Hľadáme zakladna-skola, OSM tagy: amenity = 'school'.
ilustračný obrázok k Základná škola, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/vzdelavanie/zakladna-skola

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.