Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » prameň

Prameň, Západné Slovensko

Prameň v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 700 kusov prameň.

Prameň, Západné Slovensko:, 1 z 12

Studienka Nad studňu, prameň, Pitný prameň Ifigénia, prameň, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Turnianska kyselka, Prameň vedľa brány, prameň, Lasce, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, Prameň na Martinskej, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Podzemný hydrant, prameň, Prameň v dome č. 79, studnička, prameň, rúra, prameň, Za bufetom, prameň, Ilona, prameň, prameň, Prameň Šťavica, Buganka, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, Kadlub v Španej doline, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Mitická, Prameň u A. Vrábaka, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň v hone Kopaná, Dastinská kyselka, prameň, Artézsky prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 2 z 12

prameň, prameň, prameň, Židova voda, Maralov, Prameň Šindolka, prameň, prameň, prameň, Žliabok, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kaplnka pri Hoštečnej studničke, prameň, prameň, prameň, Jesenius, Hlávka, prameň, Vrt Z-2, Patrik, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička u Dudúka

Prameň, Západné Slovensko:, 3 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa, prameň, Studnička U Vodníka, Kadúbek, Kúpeľný bazén l., prameň, Katarínkin prameň, Horný prameň, prameň, Dolný výver, Kúpeľný bazén ll., Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, Železitý, prameň, Matúš, Ivanka

Prameň, Západné Slovensko:, 4 z 12

Vrt BR 3, prameň, Studnička, Prameň na Pivonkovej, prameň, Studnička Sklepité, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, Prameň pod Tlstou horou, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Drieňová studnička, Soblahovska Kyselka, Studnička, Dolňanská kyselka, Jastrabská, Záblatská kyselka, Burkova Studnička, Studnička, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Studnička, Sírový prameň, Prameň Zlatničky horný, Prameň v potôčku, Kyselka v Krásnej doline, Prameň v kadlube, Prameň v jarku, Prameň dolná kyslá, Prameň kyslá, Mazáčka, Kyselka, Betónova skruž pod Tlstou horou, Záluská kyselka, Kyselka pod Bôrom, Kyselka na pasienku, Prameň vajcovka, Kyselka v Brezinách, Prameň pri Lohotu, Prameň za Predpolomou, prameň, Slatina II, Slatina I, prameň, Prameň pred Hlbokým, prameň, Vidlicový potok, Prameň kyslá voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Jazierko, Studnička Nová Ves nad Žitavou, prameň, Studienka v Potekoch, Prameň Suchánka

Prameň, Západné Slovensko:, 5 z 12

prameň, Margita, Kyselka Okšov mlyn, Slatina na Hôrke I, prameň, Prameň na lúkach, Prameň pod Prieľačinou, Prameň v olšine, prameň, Krasový prameň Ignác, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Prevrat, Horná Chocholanská kyselka, prameň, Sírny prameň, Dolná Chocholanská kyselka, prameň, Prameň Kubina, prameň, Kyselka na Huku I, prameň, Kyselka v lese II, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramen, prameň, Jánova studánka, prameň, prameň, prameň, prameň, Sirková voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zelenáček, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 6 z 12

prameň, prameň, prameň, Kyselka v lese I, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Brtíška, prameň, prameň, Pod Vresom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Madvova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pri Šiance, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Lásek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Husí stok, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 7 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Kráľov, prameň, Prameň Bebravy, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramen, prameň, studnička Poždol, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 8 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, Hradná studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Anička, prameň, Studnička Ľahký kameň, Pavlovská studnička, prameň, prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Reťazová studnička, prameň, prameň, prameň, Pod bukom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, Trasľavý prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 9 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod skalou, prameň, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, studnička pod Dubovým, Prameň Kulifajka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Belejvo Grúň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Bohušova studnička, prameň, Lazarova studnička, Prameň Kálnického potoka, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 10 z 12

prameň, prameň, U Kalichvo, Žanova studnička, prameň, prameň, prameň, Medvedia studnička, prameň, prameň, Mechovička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pustovníkova studnička, prameň, prameň, prameň, Červenica, Lužbetka, prameň, Studánka, Svätého Janka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Krále laz, prameň, prameň, Barborka pod jaseňom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 11 z 12

prameň, prameň, prameň, Čertova studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zacharov prameň, prameň, prameň, Jaskyniarska studnička, Huk, Staroprameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, Javorka, prameň, prameň, Studnička Očanka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, vrt pri Výčome, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Stubláky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Obycký prameň, Sekerka, prameň, prameň, Stoky, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 12 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pri obrázku, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička pod lomom, prameň, Holubinka, prameň, prameň, prameň, Pavlovský jarok, prameň, Prameň pod Javorovým Vrchom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svoradov prameň, Prameň Hučák, Dedkov prameň, prameň, prameň, Strúčková, prameň, Janikovská studnička, Studnička sv. Urbana, prameň, Hoštečná studnička, Bílá studna, prameň

prameň inde

Trenčiansky kraj (582x), okres Trenčín (226x), okres Považská Bystrica (145x), Papradno (85x), Nitriansky kraj (65x), Trnavský kraj (55x), okres Prievidza (51x), okres Nové Mesto nad Váhom (49x), Súča (47x), okres Púchov (44x), okres Ilava (43x), Chocholná-Velčice (38x), Horná Súča (31x), Beluša (30x), Drietoma (27x), Malé Lednice (25x), Dolná Súča (25x), Trenčín (24x), Mníchova Lehota (22x), Nová Bošáca (22x), Soblahov (17x), Horná Mariková (17x), okres Topoľčany (17x), okres Zlaté Moravce (17x), Trenčianske Teplice (17x), okres Trnava (16x), okres Senica (16x), Hloža-Podhorie (16x), Omšenie (15x), okres Bánovce nad Bebravou (15x)
prameň v Trenčiansky kraj
prameň v okres Trenčín
prameň v okres Považská Bystrica

Podobné, Západné Slovensko:

2702x priroda, 1527x vrch, 700x prameň, 337x výhľad, 103x jaskyňa, 18x sedlo, 8x vodopád, 5x kameň, 4x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.