Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » prameň

Prameň, Západné Slovensko

Prameň v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 707 kusov prameň.

Prameň, Západné Slovensko:, 1 z 12

Studienka Nad studňu, prameň, prameň, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Turnianska kyselka, prameň, Lasce, Prameň vedľa brány, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Artézska studňa na Gúgskej ceste, Kyselka pod olivou, prameň, Prameň na Martinskej, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, prameň, Prameň v dome č. 79, Podzemný hydrant, prameň, studnička, prameň, Za bufetom, Ilona, Florijánko, Pitný prameň Ifigénia, Prameň Šťavica, prameň, Buganka, prameň, Prameň nad Veľkou kyslou, prameň, prameň, prameň, Mitická, Prameň u A. Vrábaka, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, Kadlub v Španej doline, prameň, prameň, prameň, Artézska studňa na Tajovského, prameň, prameň, prameň, Prameň na Kláštorskej, prameň, prameň, prameň, Veľké Bielice - záhradný bazénik, Dastinská kyselka, Prameň v hone Kopaná, prameň, prameň, Prameň Slatina na Zárieči, rúra, prameň, Artézsky prameň, Artézska studňa na Andovskej ceste, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 2 z 12

prameň, prameň, Židova voda, Maralov, prameň, Prameň Šindolka, Studnička Pod Novosádkami, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Hlavina, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Vrt Z-2, Hlávka, Patrik, prameň, Jesenius, prameň, prameň, Žliabok, prameň, prameň, prameň, Prameň nad Slatinou, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 3 z 12

prameň, prameň, Pri kaplnke, prameň, prameň, Studnička u Dudúka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Vodníka, prameň, Kadúbek, Artézska studňa, prameň, prameň, Horný prameň, Dolný výver, Kúpeľný bazén ll., Kúpeľný bazén l., Katarínkin prameň, prameň, Božia Studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Vápennou, prameň, prameň, prameň, Muflónka, prameň, prameň, prameň, Železitý, Ivanka

Prameň, Západné Slovensko:, 4 z 12

Matúš, Vrt BR 3, prameň, Studnička, Prameň na Pivonkovej, prameň, Studnička Sklepité, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, Prameň pod Tlstou horou, Orechovská kyselka, prameň, prameň, Kyselka na Patrovci, Drieňová studnička, Studnička, Soblahovska Kyselka, Dolňanská kyselka, Stoček, Záblatská kyselka, Jastrabská, Burkova Studnička, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Studnička, Studnička, Sírový prameň, Prameň v potôčku, Prameň v jarku, Prameň v kadlube, Prameň Zlatničky horný, Prameň dolná kyslá, Kyselka v Krásnej doline, Prameň kyslá, Kyselka, Mazáčka, Betónova skruž pod Tlstou horou, Kyselka pod Bôrom, Záluská kyselka, Kyselka na pasienku, Prameň vajcovka, Kyselka v Brezinách, Prameň pri Lohotu, Prameň za Predpolomou, Slatina I, prameň, Slatina II, Prameň pred Hlbokým, prameň, Vidlicový potok, prameň, prameň, prameň, Prameň Suchánka, prameň, prameň, Studnička Nová Ves nad Žitavou, prameň, Jazierko, Studienka v Potekoch, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 5 z 12

Prameň kyslá voda, prameň, prameň, Kyselka na Huku I, prameň, prameň, prameň, Prameň Prevrat, Margita, Prameň Kubina, prameň, Krasový prameň Ignác, prameň, Kyselka Okšov mlyn, prameň, prameň, prameň, Sírny prameň, Dolná Chocholanská kyselka, Prameň v olšine, Prameň na lúkach, Horná Chocholanská kyselka, prameň, Prameň pod Prieľačinou, prameň, Slatina na Hôrke I, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka v lese II, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Zelenáček, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Kyselka v lese I, prameň, Sirková voda, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 6 z 12

prameň, Jánova studánka, prameň, prameň, Pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, Pod Vresom, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Brtíška, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Madvova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň pri Šiance, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň Lásek, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Husí stok, Studnička

Prameň, Západné Slovensko:, 7 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička U Kráľov, Prameň Bebravy, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, studnička Poždol, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Pramen, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 8 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Železitý prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Ľahký kameň, Pod bukom, prameň, prameň, prameň, prameň, Reťazová studnička, prameň, prameň, prameň, Vyvieračka pod Bacharkou, prameň, Hradná studnička, Pavlovská studnička, prameň, Studnička, prameň, Studánka, Prameň Anička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Merakusove lázne, Prameň pod skalou, prameň, studnička pod Dubovým, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 9 z 12

prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Belejvo Grúň, Prameň Kulifajka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Trasľavý prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Sírny prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Tri studničky, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 10 z 12

prameň, Pustovníkova studnička, prameň, Prameň Kálnického potoka, prameň, prameň, prameň, prameň, Studánka, prameň, prameň, Žanova studnička, prameň, Lužbetka, prameň, prameň, prameň, Medvedia studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Červenica, prameň, U Kalichvo, prameň, Bohušova studnička, prameň, Mechovička, prameň, prameň, prameň, Krále laz, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Svätého Janka, prameň, prameň, prameň, prameň, Lazarova studnička, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 11 z 12

prameň, prameň, Barborka pod jaseňom, prameň, prameň, vrt pri Výčome, prameň, prameň, prameň, prameň, Studnička Očanka, prameň, Jaskyniarska studnička, Studnička Ceriny 2014, prameň, Zacharov prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Staroprameň, Huk, prameň, Javorka, prameň, prameň, prameň, prameň, Čertova studňa, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň

Prameň, Západné Slovensko:, 12 z 12

prameň, prameň, Obycký prameň, Sekerka, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, prameň, Stubláky, Stoky, Pri obrázku, Janikovská studnička, prameň, prameň, prameň, Prameň pod Javorovým Vrchom, Holubinka, prameň, Studnička pod lomom, prameň, prameň, prameň, Strúčková, prameň, Pavlovský jarok, prameň, prameň, prameň, prameň, Dedkov prameň, prameň, prameň, Svoradov prameň, Prameň Hučák, prameň, prameň, prameň, Studnička sv. Urbana, prameň, Hoštečná studnička, Bílá studna, prameň

prameň inde

Trenčiansky kraj (584x), okres Trenčín (227x), okres Považská Bystrica (145x), Papradno (85x), Nitriansky kraj (66x), Trnavský kraj (59x), okres Prievidza (51x), okres Nové Mesto nad Váhom (49x), Súča (49x), okres Púchov (44x), okres Ilava (43x), Chocholná-Velčice (38x), Horná Súča (32x), Beluša (30x), Drietoma (27x), Dolná Súča (27x), Malé Lednice (25x), Trenčín (23x), Nová Bošáca (22x), Mníchova Lehota (22x), okres Trnava (18x), okres Topoľčany (17x), okres Zlaté Moravce (17x), Trenčianske Teplice (17x), Horná Mariková (17x), Soblahov (16x), okres Senica (16x), Hloža-Podhorie (16x), okres Bánovce nad Bebravou (15x), Omšenie (15x)
prameň v Trenčiansky kraj
prameň v okres Trenčín
prameň v okres Považská Bystrica

Podobné, Západné Slovensko:

2709x priroda, 1519x vrch, 707x prameň, 342x výhľad, 105x jaskyňa, 19x sedlo, 8x vodopád, 5x kameň, 4x prepadlina
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.