Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » prameň

Prameň, Západné Slovensko

Prameň v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza 913 kusov prameň.

Prameň, Západné Slovensko:, 1 z 16

Mitická, Studienka Nad studňu, pitná voda, Prameň Jazero Motešice, socha, pitná voda, Prameň Šťavica, Kubranská kyselka, Kyselka v Jarkoch, Turnianska kyselka, pitná voda, pitná voda, Pri kaplnke, Prameň v hone Kopaná, pitná voda, pitná voda, Prameň vedľa brány, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Lasce, Ságelská studnička, pitná voda, Selecká kyselka, Artézska studňa na Majzonovom námestí, Artézska studňa na Gúgskej ceste, pitná voda, Kyselka pod olivou, Vodný zdroj Malá Hradná, Za bufetom, Ilona, Prameň na Martinskej, Artézska studňa na ulici M. R. Štefánika, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň v dome č. 79, Veľké Bielice - záhradný bazénik, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Lásek, Vodný zdroj Dubodiel, Buganka, Svoradov prameň, pitná voda, Pitný prameň Ifigénia, Florijánko, Prameň nad Veľkou kyslou, Vodný zdroj čerpacia stanica Zadná studňa, Trenčianske Mitice, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Artézska studňa na Námestí P. O. Hviezdoslava, pitná voda, Studnička Medzihorie, Artézska studňa na Tajovského

Prameň, Západné Slovensko:, 2 z 16

pitná voda, pitná voda, Prameň u A. Vrábaka, Kadlub v Španej doline, Prameň na Kláštorskej, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Slatina na Zárieči, Prameň v Podkeblí, pitná voda, Slatina v obci, Dastinská kyselka, pitná voda, rúra, pitná voda, Artézska studňa na Andovskej ceste, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prirodny minerálny zdroj, vrt HG-3, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Šindolka, pitná voda, Židova voda, Maralov, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Hlavina, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň nad Slatinou, pitná voda, Hlávka

Prameň, Západné Slovensko:, 3 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vrt Z-2, pitná voda, pitná voda, Vaškovica, Žliabok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička u Dudúka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Artézska studňa, Studnička Pod Novosádkami, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 4 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kadúbek, pitná voda, Minerálny prameň Nimnica, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Katarínkin prameň, pitná voda, pitná voda, Studnička U Vodníka, Horný prameň, Kúpeľný bazén ll., Dolný výver, Kúpeľný bazén l., pitná voda, pitná voda, Matiáška, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň pod Vápennou, Božia Studňa, pitná voda, Muflónka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Železitý, Prameň Gáborka, Ivanka, Vrt BR 3, Patrik, Matúš, pitná voda, pitná voda, Prameň na Pivonkovej, pitná voda, Jastrabská kyselka, Brezinská kyselka, Studnička Sklepité, Prameň pod Tlstou horou, Prdúša, Orechovská kyselka, pitná voda, pitná voda, Vodný zdroj Mníchova Lehota

Prameň, Západné Slovensko:, 5 z 16

Kyselka na Patrovci, Soblahovska Kyselka, Drieňová studnička, Dolňanská kyselka, pitná voda, Prameň v potôčiku, Stoček, Prameň Poličná, Prameň Žiare, Záblatská kyselka, Jastrabská, Hanzlíková kyselka pod vŕbou, Studnička Červený rybník, Burkova Studnička, Studnička Pod Záhorovou dolinou, Prameň Dubovo, Sírový prameň, Prameň Jastrabie, Prameň Holianka, Trasľavý prameň, Prameň Ostrá, Prameň dolná kyslá, Prameň Zlatno, Kyselka v Krásnej doline, Prameň Zlatničky - horný, Jelení prameň, Prameň Nestašová, Prameň Žliabok, Chotárny prameň, Prameň Vlkovadová, Richtárova studnička, Prameň v jarku, Prameň kyslá, Kyselka, Mazáčka, pitná voda, Dobričov, Betónova skruž pod Tlstou horou, Kyselka pod Bôrom, Kyselka na pasienku, Záluská kyselka, Hoštečná studnička, Kyselka v Brezinách, Prameň vajcovka, Prameň pri Lohotu, Prameň za Predpolomou, pitná voda, Slatina II, Slatina I, Prameň pred Hlbokým, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studienka v Potekoch, Vidlicový potok, pitná voda, Prameň v olšine, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 6 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyselka na Huku I, pitná voda, Vajcovka, Studnička Nová Ves nad Žitavou, pitná voda, Slatina na Hôrke I, pitná voda, Prameň na lúkach, Kyselka Okšov mlyn, pitná voda, Jazierko, Kyselka Modrová, pitná voda, Prameň Suchánka, Prameň Prevrat, Prameň Kubina, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Krasový prameň Ignác, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyselka v lese II, Vodný zdroj Neporadza, Svitavy II, Dolná Chocholanská kyselka, pitná voda, pitná voda, Sírny prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Obycký prameň, Vodný zdroj Neporadza, prameň Kunové, Horná Chocholanská kyselka, pitná voda, pitná voda, Vajkovská Studnička, Margita, Prameň pod Prieľačinou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vodný zdroj Trenčianske Mitice, Červený hostinec, pitná voda, pitná voda, Sirková voda, Prírodný minerálny zdroj, vrt MP-1, Skalice, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 7 z 16

Vodný zdroj Trenčianske Mitice, Červený hostinec, pitná voda, pitná voda, Pramen, pitná voda, pitná voda, Funciny, Klapča, Zelenáčik, Kyselka v lese I, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička Pod Javorom, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kolačínsky potok, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Kyselka vo Vlčích jamách, pitná voda, pitná voda, Jánova studánka, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 8 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studánka u Fujeríků, pitná voda, pitná voda, prameň pri Šiance, Pod Vresom, pitná voda, Brtíška, pitná voda, pitná voda, Madvova studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Petrovka - prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 9 z 16

pitná voda, Prameň Bebravy, Pramen, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Husí stok, Čakanka pri kríži, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička, Studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička, pitná voda, pitná voda, Studnička U Kráľov, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, studnička Poždol, pitná voda, pitná voda, Matilka

Prameň, Západné Slovensko:, 10 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pod bukom, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Minerálny pramen, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Hradná studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studánka, Studnička Ľahký kameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Vyvieračka pod Bacharkou, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Železitý prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 11 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, studnička Jozefa Matulaya (Pod vŕbú), pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Krále laz, pitná voda, pitná voda, Kulifajka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Závršie, pitná voda, Červenica, Pavlovská studnička, Kráľová studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kulifajka, Reťazová studnička, Prameň Anička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, U Kalichvo, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 12 z 16

pitná voda, Lazarova studnička, pitná voda, Sírny prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, studnička pod Dubovým, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Válov, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň pod skalou, pitná voda, pitná voda, Belejvo Grúň, Jelšovka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, prameň Putifar, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studánka, pitná voda, pitná voda, Merakusove lázne

Prameň, Západné Slovensko:, 13 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Huk, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Čertova studňa, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Tri studničky, pitná voda, Svätého Janka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Javorka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Bohušova studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Mechovička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Kálnického potoka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Žanova studnička, pitná voda, Medvedia studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička Očanka, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 14 z 16

pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jesenius, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Lužbetka, Pustovníkova studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Prameň Čerešňového potoka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Pri obrázku, pitná voda, pitná voda, Jelení prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Staroprameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Jaskyniarska studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 15 z 16

pitná voda, vrt pri Výčome, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Barborka pod jaseňom, Vyvieračka, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička pod lomom, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Sekerka, Ignácov prameň, pitná voda, pitná voda, Stavanie, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Medvedia studnička, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Nestašová, pitná voda, Dedkov prameň, Zacharov prameň, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Studnička Ceriny 2014, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Stubláky, Janikovská studnička, pitná voda, Prameň na Kadiške, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Sviniarka, Strúčková, pitná voda

Prameň, Západné Slovensko:, 16 z 16

Prameň pod Javorovým Vrchom, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Stoky, pitná voda, Úskova studnička, Pavlovský jarok, Prameň Hučák, Studnička sv. Urbana, Holubinka, Bílá studna, pitná voda

prameň inde

Trenčiansky kraj (748x), okres Trenčín (259x), okres Považská Bystrica (167x), Nitriansky kraj (98x), Papradno (88x), okres Prievidza (87x), okres Nové Mesto nad Váhom (70x), Trnavský kraj (68x), okres Púchov (60x), okres Ilava (58x), Súča (51x), okres Zlaté Moravce (41x), Chocholná-Velčice (38x), Horná Súča (34x), Beluša (33x), Mníchova Lehota (31x), okres Bánovce nad Bebravou (30x), Považská Bystrica (30x), Dolná Súča (28x), Drietoma (26x), Malé Lednice (25x), Nová Bošáca (23x), okres Senica (23x), Trenčín (23x), Soblahov (22x), okres Partizánske (22x), Trenčianske Mitice (21x), okres Trnava (21x), okres Topoľčany (20x), Horná Mariková (19x)
prameň v Trenčiansky kraj
prameň v okres Trenčín
prameň v okres Považská Bystrica

Podobné, Západné Slovensko:

1530x vrch, 913x prameň, 449x výhľad, 121x jaskyňa, 51x kameň, 22x prepadlina, 20x sedlo, 9x vodopád
Hľadáme pramen, OSM tagy: natural = 'spring'.
ilustračný obrázok k Prameň, Západné Slovensko

Viac o násPodpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zapadne-slovensko.oma.sk priroda pramen

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.