Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Západné Slovensko

Vrch v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Západné Slovensko:, 1 z 17

Kalvária, Ostrá Malenica, Čierny vrch, Veterník, Veľký Lopeník, Veľký Tribeč, Ostriež, Baranec, Nad oborou, Vinská, Vtáčnik, Záruby, Krnčište, Starý háj, Čiernachov, Kohútka, Kopanica, Vysoka, Plešovica, Reváň, Zobor, Panská javorina, Vŕštek, Kalvária, Kalvária, Terno, Veľká Pec, Ostrý Kameň, Skalka, Šianec, Starý háj, Suchý vrch, Strážov, Inovec, Grúň, Tlstý vrch, Holíš, Tlstá hora, Ahoj, Nad Vyhorencom, Veľký kopec, Veľký vrch, Marhát, Čačianska hora, Tupý vrch, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ružový vrch, Ihelník, Vtáčnik, Malá Skalka, Kozí Vrch, Dvojkríž, Jedĺové Kostolany, Plešivec, Veľký Grič, Biela skala, Veľká Javorina, Ošípaný vrch, Salášky

Vrch, Západné Slovensko:, 2 z 17

Malý Tribeč, Svinia hora, Zlatý vrch, Sokolia, Ťatiar, Čierna hora, Kremenište, Humenec, Čučoriednik, Vápnik, Mačací zámok, Batina, Dlhá lúka, Turecký vrch, Papajvŕšok, Ploská, Burdov, Mníšek, Makovište, vrch, Čierny vrch, Strapatá skala, Havrania skala, Lúkovec, Vrátište, Svitana, Ostrice, Petušová, Drapliak, Ostrý vrch, V Háji, vrch, Plešivec, Slopy, Bielený vrch, Noviny, Horné Bradlo, vrch, Jančekova skala, Kalište, Zadný diel, Mlacovec, Čierny vrch, Udrina, Brezina, Končitá, Slatiny, vrch, Prepadliská, Kuní vrch, Vysoká skala, Tlstá hora, vrch, Varáková, Galovo, Javorina, Brána, Veselá hora, Hladná, Chrasť

Vrch, Západné Slovensko:, 3 z 17

Chlmok, Nová hora, Hradištný vŕšok, Kopalovo pole, Ploštiny, Kobylí vŕšok, Malá Homôľka, Hornoveský Vtáčnik, Vysoký vŕšok, Kamenné vráta, Remata, Bradlo, Horná roveň, Židovský vrch, Periská, Nová hora, Plešina, Veľký Dudok, vrch, Drieňovec, Zlatnianska skalka, Vysoká hora, Klenová, Baranec, Boháčovec, Martákovie skala, Klepáč, Mníchová, Maďarová, Veľký Bahorec, Čierna hora, Rovné lazy, vrch, Oráčka, Lipovec, Opálený vrch, Vinište, Kozí vrch, Babky, Čvirigovec, Smutný vŕšok, Tatra, Jankov vrch, Holé vŕšky, Vreteno, Zrkadlo, Lukovský vrch, Pliešky, Hôrka, Kruh, Magura, Suchá hora, vrch, Pri zákľukách, Horniaková, Ivaničkovec, Haranč, Židovské, Lagin, Dolné Bradlo

Vrch, Západné Slovensko:, 4 z 17

vrch, Na Ivančine, Slimáková, Kobyliarka, Vŕšok, Rusnák, Turecký násyp, Slatiny, Hradište, Beňova skala, Šomoš, Šibeničný kopec, Rokoš, Vŕšky, Sokol, Holá stráž, Vyšehrad, Babiná, Švachová, Malý Rokoš, Úhrad, Dúbravka, Eresléniho hora, Myslíkov vrch, Ostrý vrch, Dúbravka, Veľké Kačky, Čierny vrch, Žabí vrch, Humništia, Veľký Pesterec, Zlatá baňa, Hlinený vŕšok, Končitý vŕšok, Ostrý vrch, Tlstá hora, Barbajky, Veľký háj, Zlatá baňa, Šivarina, Pliešky, Za Rohatou, Oranovo, Malý Bahorec, Na háji, vrch, Stará hora, Starý háj, vrch, Slopský vrch, Stráňový vrch, Nový vrch, Stupičie, Pri Šišulákovcoch, Hrdovická, Smolová hora, Michalová, Tŕňová, Nová hora, Ostrý vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 5 z 17

Oparovec, Blatina, Žibrica, vrch, Bôčky, vrch, Ostrý vrch, Brezový vrch, Málenie, Polámané, Čierna skala, Bukovina, Malý Javorník, Hrebeň, Zadný Brloh, Stupovec, Dolný les, Horekončie, Dúžnik, Predný Rokoš, Ďurkov, Bukový vrch, Chrapač, Javorové, Nová hora, Mačičie, Starý Plášť, Kliny, Dobrica, V šáší, Hôrky, Skalický vrch, Dubovec, Trávna, Malý Manín, Dubnícky kopec, Račkovec, Bukovina, Sokolí kameň, Sochoň, Plevňa, Hrubá Zliezajňa, Javorie, Okrúhlica, Prašnice, Veľký Manín, Hložín, vrch, Prevozné, Dielec, Barnov vrch, Krahulčie, Podlazie, Veterník, Skálie, Trhovisko, Drieňová, Čierna skala, vrch, Vres

Vrch, Západné Slovensko:, 6 z 17

Skalka, Štefákovec, Malá Dubová, Ižavky, Nad Zabitým, Biely vrch, Žadovec, Ráztoka, Brúsová, Javorník, Holá hora, Chmeľová, Kýčera, Kozlica, vrch, Ostrý vrch, Zelená, vrch, Kamenec, Stráň, Stavná, Štica, Chrbát, Manínec, Hôrka, Zadný diel, Veľká skala, Panská seč, Krivá, Marmanovec, Na Širokom, Tábor, Skalka, Vlčí vrch, Kýčera na Spine, Predný Brloh, Skalica, Strčihlava, Hôrka, Kostrín, Lopatina, Jelení vrch, Borová hora, Hoľazne, Prieľačina, Šibeničná hora, Ostrá hôrka, Paseky, Vysoká, Jarabský vrch, Hrubá hora, Hroblica, Slávcové, Kravia hora, Adamkov, vrch, Malý Javorník, Nový Osláš, Tablový vrch, Veľký Inovec

Vrch, Západné Slovensko:, 7 z 17

Vinohrádky, Pečanský vrch, Sopkov kameň, Brezina, Čierny vrch, Dubník, Suché, Skalka, Mária Magdaléna, Baranie rožky, Kamenec, Skalky, Dedkov, Kozí chrbát, Hurtovec, Ruženica, Kliča, Klenie, Stavanský vrch, Skalka, Hrčovec, Ostrá Kečka, Holý vrch, Chamrastá, Terešný vrch, Kamenný vrch, Dubník, Sekera, Holubací vrch, Suchovrch, Vraní vrch, Za hradskou, Galkov, Dudovie vrch, Vysoká hora, Maňovo, vrch, Dielce, Tisová, Potôčik, Krížnice, Hrebeňová hora, Slepý vrch, Záhradčie, Bôn, Sedlačka, Orgoňova Kýčera, Michalová, Novosad, Dubový vrch, Dubník, Stará hora, Chríb, Batašov vrch, Chrcholinec, Kukla, Ježovka, Skala, Kŕč, Dlhá lúka

Vrch, Západné Slovensko:, 8 z 17

Trasľavý vrch, Lipový brod, Stankov, Armiansky vrch, Bolehlav, Všivavec, Harvanová, Dlhý vrch, Hôrka, Mliečnica, Dubová, Rekomberek, Vápenice, Tupý hrádok, Lípie, Osikoviny, Páleničky, Prielohy, Stráž, Jurášová, Vysoký háj, Veľký vrch, Jedľovina, Klin, Chotuč, Hôrka, Javorník, Síky, Oselná, Krahulec, Lieštie, Štefanec, Bystrý vrch, Čiernica, Končina, Kobyla, Novosady, Okrúhly vrch, Drieňová, Suchá hora, Maleníček, Ženská hora, Šachta, Vlčinec, Drieňový vrch, Závlačná, Šibenica, Čovia, Kostolný vrch, Pliešky, Tupá Malenica, Kohútkové, Solírov, Peršová, Pod krovmi, Pri altáne, Čerešniská, Veľké Zrazy, Bedáky, Dubník

Vrch, Západné Slovensko:, 9 z 17

Sporný vrch, Homôľka, Skalkové, Oselný vrch, Vápeč, Plieška, Javorinka, Trstený vrch, Hrubý vrch, Fabián, Dúpna, Raj, Ostrý vrch, Krivá Tuchyňa, Kosák, Tlstý vrch, Dobrotín, Skalka, Soviná, Piesky, Šípok, Borová, Grófovec, Drozdí vrch, Veľké Humné, Javorinka, Skalica, Skaliny, Hoľazne, Salášky, Markovica, Kozinec, Skalka, Zrazový vrch, Žiar, Borošovec, Kykula, Chmeľová, Zadné Dúbravy, Kopec, Strážna hora, Tisová, Postriežka, Železník, Volová, Benkovec, Kerek, Čierny vrch, Krásny vrch, Vinica, Adamíková, Bestinné, Klokoč, Chropatinec, Kosatina, Baby, Bukáňová, Lupenice, Kláštorská skala, Uhlisko

Vrch, Západné Slovensko:, 10 z 17

Ostrý vrch, Pustá hora, Chabová, Kostolec, Kňaží stôl, Zvonová hora, Okršlisko, Lesy, Jabloňovský Roháč, Lipovec, Jaseňová skala, Veľká Suchá, Kalná, Kopanica, Rataj, Pažite, Langáč, Srniak, Čupec, Suchá hora, Holica, Lipina, Lipovec, Čierny vrch, Malá Ostrá, Dlhý vrch, Okrúhla hôrka, Dubník, Kopec, Kamenný hŕbok, Malá Suchá, Šándorky, Malá Slopňa, Vlčí vrch, Prostredný vrch, Čierna hora, Krásny vrch, Kamenná brána, Švibov, Michalov vrch, Bresty, Planý vrch, Hôrka, Dubovec, Skalka, Brdo, Necpalská hora, Skalka, Banské, Mačací vrch, Veľká Ostrá, Sebetiná, Lach, Malá Vápenná, Hajbov vrch, Veľká Vápenná, Česaná hora, Jaseňový vrch, Dahatné, Bukovinský vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 11 z 17

Olovenec, Slance, Vrchbok, Mely, Vrchy, Zbojnička, Malá Magura, Chlmček, Buckovo, Prosný vŕštek, Driny, Javorec, Jahodná, Barvienok, Tri chotáre, Kopaná, Úboč, Mišov vrch, Háj, Malá Černatina, Kopec, Podvrch, Muskovka, Keblie, Hlboký vrch, Skala, Vysoká, Zadný vŕšok, Černecký vrch, Kubiny, Kolianová, Hromádková, Biskupské, Hlaváč, Bzová, Kalinka, Brezina, Holý vrch, Živý vrch, Stráž, Dubinka, Ostrovica, Vŕšok, Uhrícky vrch, Medzi skalami, Rudná, Vrátno, Veľký Cerok, Uchánok, Lipovec, Kopánky, Bahno, Lubín, Bašov kopec, Hrachové, Havran, Jurkovka, Babica, Zrubenec, Bôbovec

Vrch, Západné Slovensko:, 12 z 17

Vysocko, Kamenný vŕšok, Krasín, Krátky vŕšok, Vrchhora, Bachráčka, Kopcovské, Lipový vrch, Kašnák, Široká aleja, Perneš, Kozie chrbty, Veľká Slopňa, Ostrá hora, Cerník, Súdna, Rákociho vŕšok, Úboč, Za skálím, Markušová, Havranica, Veľká hora, Veľká skala, Skala, Osolovec, Bašta, Zadný vrch, Chotá hora, Ráztoky, Pálenice, Veľká skala, Výstrkov, Závlaka, Holubací vrch, Štrkovičky, Mestečianska skala, Jarabá skala, Zelenovec, Budina, Pokrivníky, Olvár, Závlačná, Osečný vrch, Lubín, Skala, Kusá hora, Machnáč, vrch, Rajt, Žiar, Boškovie laz, Kamenec, Žľab, Ambrove vŕšky, Holý vŕšok, Kolíňanský vrch, Čausianska hora, Ostrý vrch, Opálený vrch, Podsklie

Vrch, Západné Slovensko:, 13 z 17

Malinovská, Malá Kršľa, Jaseňové, Plešivá, Kopanica, Pecková, Chvojka, Stredný rígeľ, Trudovač, Veľký vŕštek, Malý Sádok, Čertov vrch, Skalka, Bukovina, Strážovce, Babiarsky vrch, Košútova skala, Chorvátsky vrch, Tizardov vrch, Starý vrch, Holý vrch, Človečí vrch, Kaštieľska hora, Kotly, Kňazová, Kraví vrch, Ostrý vŕšok, Abov, Varta, Kováčová, Paškov vŕšok, Koreňová, Káčik, Orlí kameň, Červený vrch, Prieseka, Kováčov vrch, Suchý vrch, Janov vrch, Brezovo, Verestvín, Starý háj, Malinovec, Kňazová, Malé Hradište, Vetrovec, Ostrý vrch, Bukovina, Hrubý Kamenec, Zámček, Juríkov vrch, Chotá hora, Šípka, Kaniakova skala, Roháč, Pustá hora, Brezina, Mačací vrch, Pliešky, Rázsocha

Vrch, Západné Slovensko:, 14 z 17

Háj, Starý hrad, Kykula, Pereš, Gábor, Hladový vŕšok, Bohunický Roháč, Vysoká, Litašský vrch, Kotliny, Hrebienky, Konerad, Urbanová, Blatá, Žrebíky, Kupáč, vrch, Stopa, Janovský vrch, Plešovica, Otrčhora, Žalostiná, Válovy, Čapáš, Kňazov kopec, Cinkot, Ostrá hora, Triesky, Žilín, Vápenica, Oriešok, Krašorie, Hrabiny, Krivá, Čierny hrad, Vojtková, Veterný vrch, Bolovica, Vysoká, Dubník, Plesk, Taličmáne, Slivková, Malý Grič, Repiská, Valhiš, Zadné diely, Bralo, Nad Lipovníkom, Kornačka, Veľký hrádok, Suchý vrch, Uholné, Strmina, Mazáková, Veľká Kršľa, Háj, Majzíbeľ, Krížnice, vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 15 z 17

Havrania skala, Dúbrava, Hôrka, Ruský vrch, Na Záhradke, Polámaný vrch, Diel, Kalinka, Chotoma, Rakyta, Kráľova hora, Šimonov, Kavčia, Poval, Kržeľ, Grnica, Veľký Gregor, Barina, Člnok, Holý vrch, Kohútky, Koniarka, Ploská hora, Javorinka, Marušová, Záhumenice, Ostrý vrch, Sokolie, Koláč, Kavčí vrch, Vinohrádky, Benát, Dúbrava, Palachnové, Grunty, Veľký Javorník, Veľký Plešivec, Jankov háj, Ploský, Vaďovská borina, Čierny vrch, Svinec, Omšenská baba, Turecký stôl, Jaseňové, Klokoč, Červený kopec, Dubický vrch, Nad Holou dolinou, Dúbrava, Stará hora, Kľučno, Záborie, Ostrý vrch, Tŕnie, Kočina hora, Hájik, Richtárka, Záhradky, Tarabová

Vrch, Západné Slovensko:, 16 z 17

Dúň, Vtáčnik, Botkov, vrch, Drieňov, Lubín, Ostrenec, Okrúhle, Tlstá hora, Ostrý vŕšok, Jankov vŕšok, Javorina, Kražľov, Vajanok, Podlúčie, Drahlov vrch, Za bôrom, Lipový vrch, Šúšov dol, Zlatovská Chotárna, Veľká hora, Nárožná, Rígeľ, Hradište, Diel, Grosmanov kopec, Kováčov vrch, Strážny kopec, Machnáč, Hradište, Brezina, Kobyla, Ostrý vrch, Na Orešianke, Rudica, Vesný vrch, Krížnice, Kozí hrebeň, Babia hora, Čierne, Drieňový vrch, Ivanka, Zadné kruhy, Rovienky, Nad Osičím, Hrabovka, Hrádok, Horný lom, Kamenné vráta, Kamenné vráta, Tri kopce, Lažteky, Miklovské, Svinský vrch, Kozinec, Veľká hlava, Zajačí vrch, Vtáčí vŕštek, Hraničný vrch, Stráž

Vrch, Západné Slovensko:, 17 z 17

Skálie, Dva vrchy, Ovčí vrch, Salaše, Surdok, Dúbravky, Široká, Dúbrava, Tlstý vrch, Hrubý vrch, Panský háj, Kýčerka, Bukovina, Belov vrch, Javorina, Mestský vrch, Ivanov vŕštek, Jelení vrch, Villámová, Kopanice, Čupy, Ostrý vrch, Ostrý vrch, Dubník, Osúšie, Ustrígeľ, Hájnica, Svrčinovec, Ostrý vrch, Bôrová, Somarica, Ostrá hora, Agraš, Postriežka, Kapitulská Kvokačka, Drieňovka, Janovo, Skalicná hora, Melková, Dunajský vrch

vrch inde

Trenčiansky kraj (976x), Nitriansky kraj (352x), Trnavský kraj (208x), okres Prievidza (195x), okres Levice (169x), okres Trenčín (169x), okres Považská Bystrica (157x), okres Púchov (119x), okres Nové Mesto nad Váhom (96x), okres Ilava (87x), okres Senica (81x), okres Bánovce nad Bebravou (75x), okres Zlaté Moravce (74x), okres Myjava (65x), okres Trnava (56x), okres Partizánske (55x), Považská Bystrica (45x), okres Topoľčany (39x), Beluša (36x), okres Skalica (33x), okres Nitra (32x), okres Nové Zámky (31x), Papradno (30x), okres Piešťany (30x), Valaská Belá (28x), Trenčín (25x), Dubnica nad Váhom (25x), Handlová (25x), Lazy pod Makytou (23x), Veľký Klíž (22x)
vrch v Trenčiansky kraj
vrch v Nitriansky kraj
vrch v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

2704x priroda, 1519x vrch, 705x prameň, 341x výhľad, 104x jaskyňa, 18x sedlo, 8x vodopád, 5x kameň, 4x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.