Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Západné Slovensko

Vrch v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Západné Slovensko:, 1 z 17

Kalvária, Ostrá Malenica, Čierny vrch, Veterník, Veľký Lopeník, Veľký Tribeč, Ostriež, Baranec, Krnčište, Vinská, Vtáčnik, Záruby, Nad oborou, Starý háj, Čiernachov, Vysoka, Kohútka, Kopanica, Plešovica, Reváň, Panská javorina, Zobor, Vŕštek, Kalvária, Kalvária, Terno, Veľká Pec, Skalka, Ostrý Kameň, Šianec, Suchý vrch, Strážov, Starý háj, Grúň, Inovec, Tlstá hora, Tlstý vrch, Holíš, Ahoj, Nad Vyhorencom, Veľký kopec, Veľký vrch, Marhát, Tupý vrch, Čačianska hora, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ihelník, Vtáčnik, Malá Skalka, Kozí Vrch, Dvojkríž, Jedĺové Kostolany, Plešivec, Veľký Grič, Biela skala, Veľká Javorina, Ošípaný vrch, Malý Tribeč, Salášky

Vrch, Západné Slovensko:, 2 z 17

Svinia hora, Zlatý vrch, Sokolia, Ťatiar, Čierna hora, Humenec, Kremenište, Čučoriednik, Mačací zámok, Vápnik, Batina, Dlhá lúka, Turecký vrch, Papajvŕšok, Ploská, Mníšek, Burdov, Vrátište, Havrania skala, Ostrý vrch, Makovište, Svitana, Strapatá skala, Lúkovec, vrch, Ostrice, Petušová, Drapliak, Čierny vrch, Zadný diel, Udrina, Javorina, vrch, Galovo, Kalište, V Háji, vrch, vrch, Slatiny, Varáková, Brána, Končitá, Mlacovec, Horné Bradlo, vrch, Brezina, Jančekova skala, Plešivec, Noviny, Bielený vrch, Čierny vrch, Veselá hora, Slopy, Tlstá hora, Kuní vrch, Prepadliská, Vysoká skala, Nová hora, Kobylí vŕšok, Veľký Dudok

Vrch, Západné Slovensko:, 3 z 17

Chrasť, Periská, Plešina, Bradlo, Klepáč, Hornoveský Vtáčnik, Horná roveň, vrch, Ploštiny, Baranec, Vysoká hora, Klenová, Kamenné vráta, Vysoký vŕšok, Maďarová, Zlatnianska skalka, Mníchová, Chlmok, Hradištný vŕšok, Kopalovo pole, Boháčovec, Hladná, Nová hora, Malá Homôľka, Drieňovec, Martákovie skala, Remata, Židovský vrch, Židovské, Vinište, Čvirigovec, Horniaková, Tatra, Opálený vrch, Hôrka, vrch, Zrkadlo, Pliešky, vrch, Kozí vrch, Jankov vrch, Holé vŕšky, Kruh, Na Ivančine, vrch, Smutný vŕšok, Veľký Bahorec, Vreteno, Magura, Ivaničkovec, Oráčka, Dolné Bradlo, Haranč, Lipovec, Slimáková, Pri zákľukách, Babky, Rovné lazy, Lagin, Čierna hora

Vrch, Západné Slovensko:, 4 z 17

Lukovský vrch, Suchá hora, Humništia, Čierny vrch, Ostrý vrch, Ostrý vrch, Stráňový vrch, Barbajky, Tlstá hora, Tŕňová, Hlinený vŕšok, Veľký Pesterec, Smolová hora, Pri Šišulákovcoch, Starý háj, Vŕšky, Veľké Kačky, Úhrad, Nový vrch, Rusnák, Za Rohatou, Stupičie, Oparovec, Hrdovická, vrch, Šivarina, Veľký háj, Rokoš, vrch, Vyšehrad, Nová hora, Slopský vrch, Šibeničný kopec, Šomoš, Dúbravka, Dúbravka, Na háji, Sokol, Malý Bahorec, Eresléniho hora, Malý Rokoš, Hradište, Pliešky, Myslíkov vrch, Zlatá baňa, Slatiny, Švachová, Zlatá baňa, Babiná, Holá stráž, Beňova skala, Michalová, Končitý vŕšok, Vŕšok, Kobyliarka, Turecký násyp, Stará hora, Žabí vrch, Oranovo, Ostrý vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 5 z 17

Hrubá Zliezajňa, Bukovina, Malá Dubová, Dolný les, Málenie, Blatina, Ráztoka, Vres, Prevozné, Brúsová, Skálie, Starý Plášť, Veterník, Predný Rokoš, Dúžnik, Plevňa, Trhovisko, Ďurkov, Brezový vrch, Bukový vrch, Kliny, Žadovec, Bukovina, Skalický vrch, Drieňová, Hôrky, Dobrica, Bôčky, Čierna skala, Hložín, Hrebeň, Veľký Manín, Račkovec, Javorník, vrch, Podlazie, Okrúhlica, Ostrý vrch, Biely vrch, Chrapač, Dubnícky kopec, Zadný Brloh, vrch, Sochoň, Stupovec, Nad Zabitým, Ižavky, vrch, Prašnice, Žibrica, Štefákovec, vrch, Dielec, Malý Javorník, Mačičie, Holá hora, Sokolí kameň, Dubovec, Trávna, Horekončie

Vrch, Západné Slovensko:, 6 z 17

Skalka, Barnov vrch, Javorie, V šáší, Chmeľová, Nová hora, Čierna skala, Javorové, Krahulčie, Polámané, Malý Manín, Hoľazne, Štica, Kamenec, Na Širokom, Vysoká, Zelená, Marmanovec, Hôrka, vrch, Skalka, Jarabský vrch, Borová hora, Skalica, Kýčera, Jelení vrch, Panská seč, Zadný diel, Chrbát, Ostrý vrch, Stavná, Vlčí vrch, Stráň, Manínec, Kostrín, Kýčera na Spine, Tábor, Lopatina, Strčihlava, Ostrá hôrka, Veľká skala, Paseky, Predný Brloh, Kozlica, Prieľačina, vrch, Krivá, Šibeničná hora, Hôrka, Terešný vrch, vrch, Veľký Inovec, Hrčovec, Skalka, Skalky, Sopkov kameň, Malý Javorník, Skalka, Ostrá Kečka, Kozí chrbát

Vrch, Západné Slovensko:, 7 z 17

Klenie, Za hradskou, Stavanský vrch, Hrubá hora, Pečanský vrch, Vraní vrch, Ruženica, Suché, Kopec Márie Magdalény, Hurtovec, Chamrastá, Suchovrch, Vinohrádky, Kravia hora, Dubník, Holý vrch, Tablový vrch, Dedkov, Slávcové, Hroblica, Kamenný vrch, Nový Osláš, Holubací vrch, Čierny vrch, Baranie rožky, Adamkov, Kliča, Sekera, Brezina, Dubník, Dubový vrch, Dlhá lúka, Krížnice, Rekomberek, Dlhý vrch, vrch, Maňovo, Dubník, Novosad, Harvanová, Dudovie vrch, Hrebeňová hora, Chrcholinec, Galkov, Bôn, Dubová, Potôčik, Stará hora, Dielce, Skala, Sedlačka, Hôrka, Stankov, Trasľavý vrch, Kukla, Orgoňova Kýčera, Ježovka, Vápenice, Kŕč, Slepý vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 8 z 17

Michalová, Záhradčie, Mliečnica, Vysoká hora, Lipový brod, Bolehlav, Batašov vrch, Chríb, Armiansky vrch, Tisová, Všivavec, Peršová, Štefanec, Dubník, Bystrý vrch, Javorník, Končina, Čovia, Solírov, Ženská hora, Síky, Maleníček, Prielohy, Šachta, Páleničky, Skalkové, Suchá hora, Oselný vrch, Tupý hrádok, Stráž, Čiernica, Kohútkové, Tupá Malenica, Veľký vrch, Sporný vrch, Kobyla, Krahulec, Pliešky, Veľké Zrazy, Plieška, Osikoviny, Lípie, Hôrka, Homôľka, Pri altáne, Vysoký háj, Vápeč, Drieňový vrch, Vlčinec, Kostolný vrch, Novosady, Čerešniská, Drieňová, Trstený vrch, Pod krovmi, Jedľovina, Oselná, Jurášová, Bedáky, Klin

Vrch, Západné Slovensko:, 9 z 17

Okrúhly vrch, Lieštie, Závlačná, Chotuč, Šibenica, Javorinka, Hrubý vrch, Kozinec, Bestinné, Drozdí vrch, Zadné Dúbravy, Borošovec, Strážna hora, Postriežka, Adamíková, Raj, Fabián, Kykula, Skalka, Salášky, Soviná, Klokoč, Veľké Humné, Krivá Tuchyňa, Tisová, Žiar, Volová, Železník, Čierny vrch, Skaliny, Benkovec, Hoľazne, Chmeľová, Vinica, Skalka, Piesky, Tlstý vrch, Borová, Skalica, Kosák, Šípok, Javorinka, Grófovec, Zrazový vrch, Markovica, Kopec, Dúpna, Krásny vrch, Ostrý vrch, Kerek, Dobrotín, Sebetiná, Okrúhla hôrka, Prostredný vrch, Jaseňový vrch, Skalka, Švibov, Kalná, Pažite, Bukáňová

Vrch, Západné Slovensko:, 10 z 17

Lipovec, Holica, Šándorky, Dahatné, Malá Slopňa, Srniak, Krásny vrch, Skalka, Kopec, Chabová, Kňaží stôl, Kosatina, Baby, Suchá hora, Kláštorská skala, Necpalská hora, Rataj, Bukovinský vrch, Lesy, Jaseňová skala, Dubovec, Malá Ostrá, Kamenný hŕbok, Michalov vrch, Dlhý vrch, Banské, Mačací vrch, Lupenice, Kopanica, Jabloňovský Roháč, Lipovec, Kostolec, Ostrý vrch, Veľká Ostrá, Pustá hora, Zvonová hora, Hôrka, Chropatinec, Veľká Suchá, Vlčí vrch, Okršlisko, Olovenec, Česaná hora, Veľká Vápenná, Langáč, Uhlisko, Malá Vápenná, Čierna hora, Lipina, Čierny vrch, Kamenná brána, Lach, Dubník, Hajbov vrch, Planý vrch, Brdo, Malá Suchá, Čupec, Rudná, Babica

Vrch, Západné Slovensko:, 11 z 17

Kalinka, Hromádková, Buckovo, Veľká skala, Veľká hora, Kopánky, Úboč, Holý vrch, Rákociho vŕšok, Súdna, Cerník, Kopcovské, Lubín, Jurkovka, Za skálím, Zadný vŕšok, Brezina, Široká aleja, Markušová, Krasín, Havranica, Perneš, Pálenice, Uhrícky vrch, Kopaná, Mely, Osolovec, Medzi skalami, Vrchhora, Štrkovičky, Hrachové, Závlaka, Zbojnička, Hlaváč, Stráž, Dubinka, vrch, Uchánok, Lipový vrch, Malá Magura, Muskovka, Keblie, Chotá hora, Kubiny, Vŕšok, Barvienok, Skala, Veľká Slopňa, Vrchy, Chlmček, Vrátno, Malá Černatina, Kašnák, Mišov vrch, Kamenný vŕšok, Jahodná, Háj, Vysocko, Ostrovica, Lipovec

Vrch, Západné Slovensko:, 12 z 17

Krátky vŕšok, Vysoká, Javorec, Biskupské, Kolianová, Havran, Výstrkov, Úboč, Bašov kopec, Černecký vrch, Bašta, Bachráčka, Podvrch, Živý vrch, Skala, Prosný vŕštek, Kozie chrbty, Slance, Tri chotáre, Bôbovec, Ráztoky, Bzová, Zadný vrch, Ostrá hora, Kopec, Bahno, Hlboký vrch, Holubací vrch, Driny, Veľký Cerok, Vrchbok, Veľká skala, Veterný vrch, Starý hrad, Pliešky, Žalostiná, Dubník, Juríkov vrch, Boškovie laz, Zadné diely, Chotá hora, Paškov vŕšok, Žľab, Blatá, Koreňová, Osečný vrch, Malinovec, Rázsocha, Skalka, Urbanová, Bralo, Janov vrch, Krašorie, Hrebienky, Vysoká, Kupáč, Valhiš, Kolíňanský vrch, Uholné, Bohunický Roháč

Vrch, Západné Slovensko:, 13 z 17

Hrabiny, Varta, Lubín, Chvojka, Prieseka, Káčik, Abov, Malá Kršľa, Brezovo, Repiská, Kaštieľska hora, Kornačka, Kotly, Pokrivníky, Zelenovec, Vetrovec, Kováčov vrch, Opálený vrch, Kraví vrch, Bolovica, Vysoká, Kňazová, Kňazov kopec, Tizardov vrch, Mestečianska skala, Kykula, Čierny hrad, Ostrý vrch, Krivá, Oriešok, Čertov vrch, Plešovica, Rajt, Suchý vrch, Machnáč, Žiar, Jaseňové, Holý vŕšok, Starý vrch, Zámček, Stredný rígeľ, Taličmáne, Veľký hrádok, Pereš, Otrčhora, Olvár, Žrebíky, Holý vrch, Veľký vŕštek, Háj, Jarabá skala, Babiarsky vrch, Čapáš, Kňazová, Kamenec, Litašský vrch, Bukovina, Vojtková, Závlačná, Mačací vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 14 z 17

Pustá hora, Malý Sádok, Kopanica, Čausianska hora, Konerad, Podsklie, Skala, Ostrá hora, Ambrove vŕšky, Suchý vrch, Pecková, Budina, Hladový vŕšok, Ostrý vŕšok, Šípka, Roháč, Válovy, Vápenica, Plešivá, Bukovina, Starý háj, Kusá hora, Brezina, Stopa, Kaniakova skala, Strmina, Slivková, Strážovce, Hrubý Kamenec, Plesk, Malinovská, Chorvátsky vrch, Janovský vrch, Kováčová, Červený vrch, Žilín, Košútova skala, vrch, Kotliny, Malý Grič, Gábor, Človečí vrch, Nad Lipovníkom, Verestvín, Malé Hradište, Trudovač, Cinkot, Triesky, Orlí kameň, Holý vrch, Háj, Zelený kameň, Okrúhle, Lažteky, Kvetnica, Diel, Ploská hora, Ploský, Tlstý vrch, Kýčerka

Vrch, Západné Slovensko:, 15 z 17

Ostrý vrch, Svinec, Agraš, Ostrý vrch, Stráža, Hrádok, Polámané, Osúšie, Ivanka, Bukovina, Vinohrádky, Požihov, vrch, Hôrka, Kykula, Hájik, Stará hora, Hájnica, Jankov vŕšok, Dubník, Čierny vrch, Panský háj, Drieňovka, Tri kopce, Kopanice, Kozí hrebeň, Veľký Gregor, Postriežka, Drahlov vrch, Kapitulská Kvokačka, Richtárka, Janovo, Ustrígeľ, Vtáčnik, Poval, Veľký Veterník, Maďaloš, Botkov, Stráň, Dva vrchy, Turecký stôl, Záhradky, Kráľova hora, Záborie, Kozinec, Lubín, Botkov, Veľká hora, Malý Rink, Žobrácky vrch, Nad Holou dolinou, Ostrý vŕšok, Surdok, Vtáčí vŕštek, Stratenec, Mladé háje, Klokoč, Grunty, Drieňov, Babia hora

Vrch, Západné Slovensko:, 16 z 17

Palachnové, Jelení vrch, Zlatovská Chotárna, Ostrý vrch, Zadná hora, Tŕnie, Barina, Priehyby, Diel, Sokolie, Drieňový vrch, Prepadliská, Krížnice, Starý háj, Kamenné vráta, Havrania skala, Hrabiny, Dúbrava, Javorina, Kočina hora, Malá Pec, Horný lom, Dúň, vrch, Hrubý vrch, Javorinka, Skalicná hora, Baské, Podlúčie, Majzíbeľ, Grosmanov kopec, vrch, Svrčinovec, Michalov vrch, Marušová, Dúbrava, Vaďovská borina, Šimonov, Villámová, Čierny vrch, Benát, Ruský vrch, Za bôrom, Kováčov vrch, Dúbrava, Ostrý vrch, Kalinka, Kýčerka, Kražľov, Vajanok, Vesný vrch, Zadné kruhy, Hrubý Rink, Lipiny, Hrabina, Koláč, Mladé háje, Holý vrch, Jedzina, Hôrka

Vrch, Západné Slovensko:, 17 z 17

Zrubenec, Javorinka, Kľučno, Nárožná, Ružový vrch, Skálie, Salaše, Záhumenice, vrch, Čupy, Kačiš, Kohútky, Na Orešianke, Starý vrch, Hradište, Rudica, Melková, Kavčí vrch, Stráž, Mazáková, Hraničný vrch, Javorina, Machnáč, Člnok, Ivanov vŕštek, Stredné Šumperky, Strážny kopec, Kavčia, Rakšáňova hora, Grnica, Široká, Veľký Javorník, Červená, Kopanice, Omšenská baba, Kamence, Veľká Kršľa, Chotoma, Dubický vrch, Dúbravky

vrch inde

Trenčiansky kraj (985x), Nitriansky kraj (352x), Trnavský kraj (205x), okres Prievidza (205x), okres Levice (169x), okres Trenčín (169x), okres Považská Bystrica (157x), okres Púchov (119x), okres Nové Mesto nad Váhom (96x), okres Ilava (87x), okres Senica (78x), okres Bánovce nad Bebravou (75x), okres Zlaté Moravce (74x), okres Myjava (65x), okres Trnava (56x), okres Partizánske (54x), Považská Bystrica (45x), okres Topoľčany (39x), Beluša (36x), Kľačno (35x), okres Skalica (33x), okres Nitra (32x), okres Nové Zámky (31x), Papradno (30x), okres Piešťany (30x), Valaská Belá (28x), Trenčín (25x), Dubnica nad Váhom (25x), Handlová (25x), Lazy pod Makytou (23x)
vrch v Trenčiansky kraj
vrch v Nitriansky kraj
vrch v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

2597x priroda, 1525x vrch, 601x prameň, 334x výhľad, 102x jaskyňa, 18x sedlo, 8x vodopád, 5x kameň, 4x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.