Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Západné Slovensko

Vrch v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Západné Slovensko:, 1 z 17

Kalvária, Veľká Javorina, Inovec, Čierny vrch, Veterník, Biela skala, Veľký Lopeník, Hôrka, Veľký Tribeč, Havrania skala, Baranec, Ostriež, Nad oborou, Vinská, Krnčište, Nad Martovou, Cinkot, Veľký Grič, Bradlo, Klepáč, Janíkovské, Vtáčnik, Malý Tribeč, Plešina, Abov, Zámčisko, Zraz, Záruby, Machnáč, Magura, Tatra, Ostrý vrch, Ostrý vrch, Vyšehrad, Suchá hora, Starý háj, Tri chotáre, Jarabá skala, Malá Magura, Kopanica, Hrubá Kečka, Čierny vrch, Dubník, Drieňová, Homôľka, Plešovica, Suchý vrch, Ostrý vrch, Panská javorina, Zobor, Chmeľová, Žibrica, Javorník, Dubovec, Kohútka, Homôľka, Buchlov, Malá Homôľka, Ostrý vrch, Kobylinec

Vrch, Západné Slovensko:, 2 z 17

Vŕštek, Žarnov, Vysoka, Rokoš, Čvirigovec, Hôrky, Kuní vrch, Kalvária, Veľký Manín, Slimáková, Malý Manín, Kňaží stôl, Kalvária, Čierny vrch, Ostrá Malenica, Tupá Malenica, Kláštorská skala, Veľký Inovec, Čiernachov, Drieňová, Dúžnik, Šianec, Reváň, Vápeč, Strážov, Terno, Markovica, Hradište, Grúň, Holíš, Boškovie laz, Michalov vrch, Branč, Drieňový vrch, Grófovec, Veľká Pec, Hoľazne, Rúbaný vrch, Tlstý vrch, Osečný vrch, Temešská skala, Tlstá hora, Skalka, Orlí kameň, Suchý vrch, Ostrý Kameň, Starý háj, Malý Grič, Klapy, Hrebienky, Radochová, Krasín, Horekončie, Veľký kopec, Čačianska hora, Balatom, Tupý vrch, Bezovec, Baské, Butkov

Vrch, Západné Slovensko:, 3 z 17

Marhát, Stráne, Reváň, Hradisko, Vápenník, Kalvária, Vápenný vrch, Ružový vrch, Horženovo, Kozinec, Chotár, Ihelník, Malá Skalka, Vtáčnik, Kozí Vrch, Dvojkríž, Jedľové Kostolany, Skalka, Plešivec, Javorie, Ošípaný vrch, Salášky, Zlatý vrch, Svinia hora, Sokolia, Vŕšok, Humenec, Kremenište, Chrbát, Ťatiar, Čučoriednik, Vápnik, Močiare, Mačací zámok, Batina, Papajvŕšok, Burdov, Turecký vrch, Veterlín, Dlhá lúka, Brezina, Mníšek, Drapliak, Svitana, Ostrice, Lúkovec, Bielený vrch, Mlacovec, Strapatá skala, Vrátište, Holý breh, Nad Krásnou, Petušová, Makovište, Čierny vrch, Ostrý vrch, Plešiny, Čierny vrch, Plešivec, Hladná, Udrina

Vrch, Západné Slovensko:, 4 z 17

Veselá hora, Brána, Remata, Noviny, Chrasť, Kalište, Vysoká skala, Zadný diel, Slatiny, Uchánok, Končitá, Tlstá hora, Horné Bradlo, Mníchová, V Háji, Galovo, Jančekova skala, Varáková, Javorina, Ploštiny, Prepadliská, Slopy, Veľký Dudok, Hradištný vŕšok, Maďarová, Kopalovo pole, Holé vŕšky, Vreteno, Martákovie skala, Nová hora, Nová hora, Vinište, Horniaková, Zlatnianska skalka, Pliešky, Chlmok, Vysoký vŕšok, Hornoveský Vtáčnik, Drieňovec, Myslíkov vrch, Vysoká hora, Veľký Bahorec, Boháčovec, Haranč, Oráčka, Baranec, Čierna hora, Klenová, Kamenné vráta, Kobylí vŕšok, Periská, Smutný vŕšok, Úhrad, Hôrka, Ivaničkovec, Zrkadlo, Jankov vrch, Horná roveň, Židovský vrch, Židovské

Vrch, Západné Slovensko:, 5 z 17

Malý Bahorec, Babky, Žabí vrch, Opálený vrch, Pri Šišulákovcoch, Stupovec, Barbajky, Babiná, Na háji, Holá stráž, Javorník, Veľký Pesterec, Dúbravka, Biely vrch, Šibeničný kopec, Dubnícky kopec, Šomoš, Veľké Kačky, Dolné Bradlo, Lipovec, Lagin, Babie doly, Humništia, Na Ivančine, Stará hora, Pri zákľukách, Oranovo, Kozí vrch, Kruh, Kobyliarka, Vŕšky, V šáší, Eresléniho hora, Nový vrch, Rusnák, Lukovský vrch, Rovné lazy, Suchá hora, Zelená, Dúbravka, Žadovec, Sokol, Nová hora, Holá hora, Bôčky, Bukovina, Malá Dubová, Michalová, Beňova skala, Skalka, Starý háj, Stráň, Zlatá baňa, Tlstá hora, Málenie, Slatiny, Veľký háj, Nová hora, Prašnice, Sokolí kameň

Vrch, Západné Slovensko:, 6 z 17

Mačičie, Malý Rokoš, Hrubá Zliezajňa, Končitý vŕšok, Hoľazne, Vysoká, Hôrka, Smolová hora, Brezový vrch, Blatina, Lopatina, Stavná, Tŕňová, Hrdovická, Manínec, Zadný diel, Skalica, Šivarina, Stráňový vrch, Švachová, Hôrky, Ostrý vrch, Kliny, Turecký násyp, Bukový vrch, Pliešky, Trávna, Stupičie, Bukovina, Ostrý vrch, Chrapač, Kykula, Hložín, Okrúhlica, Hlinený vŕšok, Zlatá baňa, Dubovec, Dielec, Ďurkov, Ostrý vrch, Skalický vrch, Za Rohatou, Trhovisko, Sochoň, Veterník, Dolný les, Oparovec, Ižavky, Hradište, Jarabský vrch, Prevozné, Kostrín, Polámané, Nad Zabitým, Hrebeň, Veľká skala, Dobrica, Kopšovec, Predný Brloh, Hrčovec

Vrch, Západné Slovensko:, 7 z 17

Marmanovec, Štica, Krivá, Plevňa, Malý Javorník, Kýčera na Spine, Račkovec, Sivý kameň, Na Širokom, Javorové, Čierna skala, Ostrá hôrka, Strčihlava, Kýčera, Skálie, Paseky, Podlazie, Brúsová, Štefákovec, Sibír, Panská seč, Predná hora, Stružnica, Brezová hora, Skalka, Krahulčie, Zadný Brloh, Starý Plášť, Kamenec, Barnov vrch, Hôrka, Vres, Borová hora, Predný Rokoš, Jelení vrch, Kozlica, Ráztoka, Čierna skala, Terešný vrch, Hroblica, Prieľačina, Na vrchu Rígeľ, Dielce, Hrubá hora, Hôrka, Rázová, Baranie rožky, Holubací vrch, Vlčí vrch, Vraní vrch, Nový Osláš, Sopkov kameň, Tábor, Sekera, Holý vrch, Veľký Čihoč, Šibeničná hora, Tablový vrch, Kliča, Brezina

Vrch, Západné Slovensko:, 8 z 17

Skala, Ježovka, Mliečnica, Čovia, Skalka, Novosad, Armiansky vrch, Mária Magdaléna, Ostrá Kečka, Dlhá lúka, Suchovrch, Hurtovec, Kamenný vrch, Skalky, Dudovie vrch, Galkov, Maňovo, Suché, Orgoňova Kýčera, Kamenec, Kohútkové, Sedlačka, Vinohrádky, Veľký vrch, Kravia hora, Čierny vrch, Za hradskou, Bôn, Ruženica, Harvanová, Michalová, Potôčik, Lieštie, Stankov, Chrcholinec, Malý Javorník, Vysoký háj, Benkovec, Pečanský vrch, Chríb, Hôrka, Dubník, Hrebeňová hora, Stavanský vrch, Adamkov, Dubová, Kozí chrbát, Tisová, Batašov vrch, Klenie, Dubový vrch, Dedkov, Chamrastá, Slávcové, Vinica, Demovec, Bolehlav, Novosady, Všivavec, Lipový brod

Vrch, Západné Slovensko:, 9 z 17

Tupý hrádok, Drieňový vrch, Klokoč, Prielohy, Krížnice, Chotuč, Uhlisko, Závlačná, Pod krovmi, Kŕč, Trasľavý vrch, Skalkové, Slepý vrch, Vápenice, Čiernica, Šibenica, Vysoká hora, Rekomberek, Kerek, Soviná, Ženská hora, Záhradčie, Dubník, Plieška, Dlhý vrch, Volová, Borová, Kobyla, Hromádková, Stará hora, Krivá Tuchyňa, Zvonová hora, Čerešniská, Srniak, Okršlisko, Dubník, Sporný vrch, Síky, Raj, Solírov, Stráž, Rataj, Javorník, Kosák, Kukla, Langáč, Páleničky, Jurášová, Žiar, Pustá hora, Oselná, Okrúhly vrch - Pankáč, Baby, Kozinec, Kravský vrch, Skalka, Slopský vrch, Krahulec, Veľké Zrazy, Dobrotín

Vrch, Západné Slovensko:, 10 z 17

Peršová, Štefanec, Bedáky, Hradište, Javorinka, Čierny vrch, Oselný vrch, Dúpna, Bystrý vrch, Trstený vrch, Jedľovina, Zrazový vrch, Skalica, Javorinka, Česaná hora, Hrubý vrch, Pri altáne, Končina, Veľký vrch, Čierna hora, Maleníček, Pliešky, Klin, Suchá hora, Železník, Osikoviny, Borošovec, Kostolný vrch, Vrch Slobodných, Vlčinec, Šachta, Pažite, Veľké Humné, Tisová, Strážna hora, Švibov, Výstrkov, Krásny vrch, Kalinka, Salášky, Tlstý vrch, Skalka, Lipovec, Piesky, Zbojnička, Chmeľová, Fabián, Zadné Dúbravy, Drozdí vrch, Dahatné, Kopaná, Hrachové, Dlhý vrch, Adamíková, Za skálím, Ostrý vrch, Šípok, Ráztoky, Skaliny, Holica

Vrch, Západné Slovensko:, 11 z 17

Bresty, Kornačka, Ostrá hora, Čierny vrch, Bestinné, Okrúhla hôrka, Postriežka, Hôrka, Kopec, Šándorky, Vlčí vrch, Planý vrch, Vysocko, Banské, Chropatinec, Krásny vrch, Kamenný vŕšok, Čupec, Durda, Kosatina, Lupenice, Prosný vŕštek, Skala, Malá Slopňa, Keblie, Mačací vrch, Skalka, Veľká skala, Kováčová, Kašnák, Kozie chrbty, Lipovec, Ostrý vrch, Michalov vrch, Lubín, Lipina, Kamenný hŕbok, Bukáňová, Veľká Vápenná, Necpalská hora, Malá Suchá, Olovenec, Kopanica, Lipovec, Kalná, Lach, Prostredný vrch, Osúšie, Čausianska hora, Jaseňový vrch, Brdo, Kostolec, Malá Vápenná, Veľká Suchá, Brezina, Veľká skala, Veľký Cerok, Malá Ostrá, Rudná, Sebetiná

Vrch, Západné Slovensko:, 12 z 17

Vysoká, Štúrova skala, Skalka, Jabloňovský Roháč, Bralo, Kamenná brána, Medzi skalami, Dubník, Bašta, Lesy, Jaseňová skala, Dubník, Veľká Ostrá, Dubinka, Malá Černatina, Žrebíky, Chabová, Bukovinský vrch, Osolovec, Kraví vrch, Hajbov vrch, Vrátno, Stráž, Veľká Slopňa, Kopec, Závlaka, Vrchbok, Hladový vŕšok, Pliešky, Opálený vrch, Káčik, Skala, Havran, Bachráčka, Podvrch, Baba, Chvojka, Driny, Kravie vrchy, Bašov kopec, Kopec, Brezovo, Verestvín, Pálenice, Holý vrch, Jedzina, Vodičná, Kubiny, Vrchhora, Trudovač, Vojtková, Úboč, Malinovec, Repiská, Zadný vŕšok, Kaštieľska hora, Čierny hrad, Bzová, Háj, Lipový vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 13 z 17

Smradľavý vrch, Slivková, Okrúhle, Barvienok, Černecký vrch, Drieňová, Zádor, Babica, Zrubenec, Kováčov vrch, Konerad, Jurkovka, Kalinka, Kopanice, Úboč, Strmina, Slance, Široká aleja, Kražľov, Súdna, Janovský vrch, Biskupské, Kusá hora, Perneš, Ivanka, Hlboký vrch, Kopcovské, Vrchy, Kolianová, Závlačná, Skala, Pustá hora, Uhrícky vrch, Pecková, Jahodná, Štrkovičky, Vŕšok, Žalostiná, Veterný vrch, Chotá hora, Roháč, Hlaváč, Buckovo, Bukovina, Kotly, Cier, Malé Hradište, Vinohrádky, Plešivá, Mazáková, Ostrovica, Šípka, Gregáčovec, Javorec, Markušová, Veľký hrádok, Podlúčie, Krátky vŕšok, Ondrejkovec, Kopánky

Vrch, Západné Slovensko:, 14 z 17

Mišov vrch, Tŕnie, Bôbovec, Olvár, Holubací vrch, Lomocký vrch, Veľká hora, Kňazová, Červený vrch, Byvolov laz, Havranica, Rákociho vŕšok, Prepadliská, Muskovka, Krašorie, Červený kopec, Zadný vrch, Cerník, Živý vrch, Chlmček, Mely, Dubník, Stredné Šumperky, Hrubý Kamenec, Hrabiny, Hradište, Kykula, Bakalár, Mestečianska skala, Veľká hora, Kozí hrebeň, Háj, Čierne, Janov vrch, Stratenec, Košútova skala, Veľká Kršľa, Dubický vrch, Koniarka, Ostrý vŕšok, Svinský vrch, Plesk, Rígeľ, Starý hrad, Stará hora, Suchý vrch, Žiar, Človečí vrch, Kupáč, Nad Lipovníkom, Vajanok, Malý Sádok, Holý vŕšok, Kvetnica, Blatá, Ambrove vŕšky, Ostrý vrch, Tlstá hora, Hôrka, Kňazová

Vrch, Západné Slovensko:, 15 z 17

Kolíňanský vrch, Ostrá hora, Starý vrch, Koreňová, Gábor, Kočina hora, Chorvátsky vrch, Dúbravky, Tarabová, Šibeničný vrch, Latovec, Žilín, Brezina, Veľký Plešivec, Hradište, Lažteky, Plieška, Paškov vŕšok, Horný lom, Somarica, Ihriská, Trstenec, Skalka, Kržeľ, Drieňovka, Bukovina, Ostrá hora, Kavčia, Otrčhora, Válovy, Veľký Javorník, Uholné, Zelenovec, Dúbrava, Pokrivníky, Kopanica, Lipiny, Havrania skala, Surovín, Široká, Kamenec, Kaniakova skala, Bukovina, Hrabina, Skálie, Javorina, Žľab, Hájnica, Jankov háj, Varta, Zadná hora, Zajačí vrch, Rajt, Veľké klčovisko, Vetrovec, Benát, Stráža, Vŕšky, Vende, Suchý vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 16 z 17

Strážovce, Veľká hlava, Čierny vrch, Urbanová, Svaly, Ostrý vrch, Machnáč, Na Záhradke, Bôrová, Jakubský vršok, Hrabovka, Starý háj, Lipová, Kačiš, Mačací vrch, Zadné diely, Ostrý vrch, Rovienky, Krivá, Lomnický vrch, Kňazov kopec, Stredný rígeľ, Ploský, Brezina, Jaseňové, Vápenica, Záhradky, Rovniny, Diel, Močiarna, Skala, Ustrígeľ, Somarovec, Nad Holou dolinou, Orlí kopec, Drieňovka, Ostrenec, Rúbanisko, Triesky, Oriešok, Taličmáne, Poval, Mladé háje, Záborie, Chotá hora, Rovienka, Rázsocha, Stopa, Juríkov vrch, Holý vrch, Kykula, Hôrka, Kamenné vráta, Malá Kršľa, Splazy, Vysoká, Malinovská, Javorinka, Starý vrch, Bolovica

Vrch, Západné Slovensko:, 17 z 17

Kýčerka, Veľký vŕštek, Grúň, Zámček, Bohunický Roháč, Babiarsky vrch, Lubín, Krížnice, Plešovica, Čertov vrch, Pereš, Čapáš, Člnok, Valhiš, Litašský vrch, Mankov vrch, Dúbrava, Prieseka, Sejovský vrch, Podsklie, Dúbrava, Kotliny, Starý háj, Maďaloš, Javorinka, Botkov, Tizardov vrch, Uhliská, Kamenná, Budina, Háj, Vysoká, Panský háj, Dunajský vrch, Jahodník, Nad Osičím, Kýčerka, Vrábľová, Zadné kruhy, Postriežka

vrch inde

Trenčiansky kraj (988x), Nitriansky kraj (353x), Trnavský kraj (206x), okres Prievidza (199x), okres Levice (169x), okres Trenčín (161x), okres Považská Bystrica (160x), okres Púchov (122x), okres Nové Mesto nad Váhom (99x), okres Bánovce nad Bebravou (83x), okres Ilava (82x), okres Senica (81x), okres Zlaté Moravce (74x), okres Myjava (66x), okres Partizánske (57x), okres Trnava (53x), Považská Bystrica (45x), okres Topoľčany (39x), Beluša (36x), okres Nitra (33x), okres Skalica (32x), okres Piešťany (31x), okres Nové Zámky (31x), Papradno (30x), Valaská Belá (28x), Lazy pod Makytou (27x), Trenčín (25x), Handlová (25x), Veľký Klíž (22x), Mariková (22x)
vrch v Trenčiansky kraj
vrch v Nitriansky kraj
vrch v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

1530x vrch, 913x prameň, 449x výhľad, 121x jaskyňa, 51x kameň, 22x prepadlina, 20x sedlo, 9x vodopád
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak' and name != ''.
ilustračný obrázok k Vrch, Západné Slovensko

Viac o násPodpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku zapadne-slovensko.oma.sk priroda vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.