Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Západné Slovensko

Vrch v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Západné Slovensko:, 1 z 17

Kalvária, Ostrá Malenica, Čierny vrch, Veterník, Veľký Lopeník, Veľký Tribeč, Baranec, Ostriež, Nad oborou, Krnčište, Vtáčnik, Záruby, Vinská, Starý háj, Čiernachov, Kopanica, Vysoka, Kohútka, Reváň, Plešovica, Zobor, Panská javorina, Vŕštek, Kalvária, Kalvária, Terno, Veľká Pec, Skalka, Ostrý Kameň, Šianec, Starý háj, Strážov, Suchý vrch, Grúň, Inovec, Holíš, Tlstý vrch, Tlstá hora, Ahoj, Nad Vyhorencom, Veľký vrch, Veľký kopec, Čačianska hora, Tupý vrch, Marhát, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ihelník, Vtáčnik, Malá Skalka, Kozí Vrch, Dvojkríž, Jedĺové Kostolany, Plešivec, Veľký Grič, Veľká Javorina, Biela skala, Ošípaný vrch, Malý Tribeč, Salášky

Vrch, Západné Slovensko:, 2 z 17

Svinia hora, Zlatý vrch, Sokolia, Ťatiar, Čierna hora, Kremenište, Humenec, Čučoriednik, Vápnik, Mačací zámok, Batina, Turecký vrch, Papajvŕšok, Dlhá lúka, Burdov, Mníšek, Ploská, Vrátište, Strapatá skala, Čierny vrch, Svitana, Petušová, vrch, Havrania skala, Drapliak, Lúkovec, Makovište, Ostrý vrch, Ostrice, Varáková, Galovo, Mlacovec, Brezina, Plešivec, vrch, Jančekova skala, Slatiny, Javorina, vrch, Brána, Kuní vrch, Zadný diel, Kalište, vrch, vrch, Vysoká skala, Tlstá hora, Horné Bradlo, Veselá hora, Udrina, Bielený vrch, Slopy, Prepadliská, V Háji, Končitá, Čierny vrch, Noviny, Klenová, Židovský vrch, Nová hora

Vrch, Západné Slovensko:, 3 z 17

Malá Homôľka, Chlmok, Klepáč, Martákovie skala, Baranec, Ploštiny, Plešina, Kobylí vŕšok, vrch, Drieňovec, Kopalovo pole, Mníchová, Maďarová, Zlatnianska skalka, Remata, Horná roveň, Veľký Dudok, Chrasť, Vysoký vŕšok, Kamenné vráta, Vysoká hora, Periská, Hornoveský Vtáčnik, Bradlo, Hradištný vŕšok, Hladná, Nová hora, Boháčovec, Veľký Bahorec, Haranč, vrch, Ivaničkovec, Jankov vrch, Vinište, Babky, Lagin, Rovné lazy, Oráčka, Pliešky, Zrkadlo, Čierna hora, Tatra, vrch, vrch, Vreteno, Horniaková, Opálený vrch, Hôrka, Čvirigovec, Slimáková, Na Ivančine, Židovské, Magura, Pri zákľukách, Lukovský vrch, Smutný vŕšok, Kruh, Dolné Bradlo, Suchá hora, Holé vŕšky

Vrch, Západné Slovensko:, 4 z 17

Lipovec, Kozí vrch, Pri Šišulákovcoch, Za Rohatou, Malý Bahorec, vrch, Kobyliarka, Zlatá baňa, Dúbravka, Na háji, Turecký násyp, Vŕšky, Pliešky, Vyšehrad, Končitý vŕšok, Slatiny, Žabí vrch, Zlatá baňa, Tlstá hora, Ostrý vrch, Beňova skala, Sokol, Michalová, Rokoš, vrch, Ostrý vrch, Veľké Kačky, Šivarina, Barbajky, Slopský vrch, Veľký háj, Hlinený vŕšok, Oranovo, Čierny vrch, Ostrý vrch, Smolová hora, Babiná, Malý Rokoš, Stupičie, Hrdovická, Humništia, Hradište, Šibeničný kopec, Veľký Pesterec, Rusnák, Eresléniho hora, Oparovec, Šomoš, Švachová, Myslíkov vrch, Stará hora, Vŕšok, Starý háj, Holá stráž, Tŕňová, Nový vrch, Stráňový vrch, Úhrad, Nová hora, Dúbravka

Vrch, Západné Slovensko:, 5 z 17

Bukovina, Ižavky, Nad Zabitým, Ráztoka, Malý Javorník, vrch, Zadný Brloh, Čierna skala, Kliny, vrch, Nová hora, Hôrky, Brúsová, Blatina, V šáší, Javorník, Sochoň, Javorie, Podlazie, Sokolí kameň, Starý Plášť, Bukový vrch, Vres, Barnov vrch, Chrapač, Hložín, Trávna, Plevňa, Mačičie, Prevozné, Javorové, Horekončie, Trhovisko, Predný Rokoš, Žadovec, Ostrý vrch, Chmeľová, Skálie, Bôčky, Okrúhlica, Žibrica, Hrebeň, Malá Dubová, Dubnícky kopec, Polámané, vrch, Hrubá Zliezajňa, Bukovina, Čierna skala, Biely vrch, Skalka, Veterník, Dolný les, Stupovec, Drieňová, Holá hora, Račkovec, Málenie, Dubovec, Skalický vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 6 z 17

Dielec, vrch, Krahulčie, Brezový vrch, Ďurkov, Štefákovec, Prašnice, Veľký Manín, Dúžnik, Dobrica, Malý Manín, Paseky, Jarabský vrch, Panská seč, Kamenec, Kozlica, Ostrý vrch, Marmanovec, Borová hora, Chrbát, Šibeničná hora, Kostrín, Prieľačina, Tábor, Hôrka, Stavná, Skalka, Vlčí vrch, Krivá, Na Širokom, Zadný diel, Skalica, Vysoká, Lopatina, Zelená, vrch, Kýčera, Kýčera na Spine, Manínec, Predný Brloh, Stráň, Strčihlava, Hôrka, vrch, Jelení vrch, Štica, Veľká skala, Ostrá hôrka, Hoľazne, Dubník, Skalka, Holubací vrch, Ostrá Kečka, Holý vrch, Dubník, Skalka, Suché, Kozí chrbát, Terešný vrch, Skalky

Vrch, Západné Slovensko:, 7 z 17

Stavanský vrch, Sekera, vrch, Hurtovec, Adamkov, Pečanský vrch, Vraní vrch, Nový Osláš, Baranie rožky, Kamenný vrch, Klenie, Dedkov, Chamrastá, Kliča, Sopkov kameň, Hrčovec, Hrubá hora, Veľký Inovec, Hroblica, Kopec Márie Magdalény, Za hradskou, Čierny vrch, Suchovrch, Malý Javorník, Kravia hora, Tablový vrch, Slávcové, Ruženica, Brezina, Vinohrádky, Záhradčie, Trasľavý vrch, Dlhý vrch, Tisová, Hrebeňová hora, Rekomberek, Vysoká hora, Dielce, Galkov, Harvanová, Armiansky vrch, Stankov, Kukla, Dubník, Chríb, Stará hora, Sedlačka, Chrcholinec, Ježovka, Hôrka, Maňovo, Orgoňova Kýčera, Skala, Michalová, Batašov vrch, Krížnice, Dlhá lúka, Lipový brod, Bôn, Potôčik

Vrch, Západné Slovensko:, 8 z 17

Dubový vrch, Všivavec, Dubová, Novosad, Slepý vrch, Dudovie vrch, Bolehlav, Mliečnica, vrch, Kŕč, Vápenice, Čerešniská, Jurášová, Kohútkové, Maleníček, Šibenica, Prielohy, Tupý hrádok, Veľký vrch, Javorník, Kostolný vrch, Oselná, Kobyla, Oselný vrch, Solírov, Končina, Vysoký háj, Hôrka, Čiernica, Chotuč, Štefanec, Plieška, Veľké Zrazy, Javorinka, Dubník, Bedáky, Bystrý vrch, Okrúhly vrch, Drieňová, Jedľovina, Lieštie, Klin, Osikoviny, Peršová, Krahulec, Skalkové, Homôľka, Vápeč, Pod krovmi, Stráž, Závlačná, Páleničky, Sporný vrch, Novosady, Drieňový vrch, Ženská hora, Vlčinec, Pri altáne, Suchá hora, Čovia

Vrch, Západné Slovensko:, 9 z 17

Síky, Pliešky, Trstený vrch, Šachta, Lípie, Tupá Malenica, Vinica, Skalica, Borová, Drozdí vrch, Fabián, Dúpna, Benkovec, Kopec, Zrazový vrch, Adamíková, Tlstý vrch, Skaliny, Strážna hora, Chmeľová, Tisová, Čierny vrch, Kerek, Dobrotín, Piesky, Volová, Ostrý vrch, Skalka, Šípok, Salášky, Kykula, Grófovec, Krásny vrch, Krivá Tuchyňa, Železník, Soviná, Raj, Bestinné, Klokoč, Borošovec, Kozinec, Postriežka, Hrubý vrch, Veľké Humné, Kosák, Skalka, Markovica, Hoľazne, Javorinka, Žiar, Zadné Dúbravy, Skalka, Kamenná brána, Brdo, Necpalská hora, Zvonová hora, Kopec, Baby, Lupenice, Bukáňová

Vrch, Západné Slovensko:, 10 z 17

Jaseňový vrch, Suchá hora, Švibov, Kňaží stôl, Dahatné, Banské, Rataj, Michalov vrch, Dubovec, Pažite, Čupec, Kláštorská skala, Veľká Vápenná, Malá Suchá, Olovenec, Lach, Sebetiná, Malá Ostrá, Srniak, Veľká Suchá, Krásny vrch, Hôrka, Kamenný hŕbok, Pustá hora, Okršlisko, Česaná hora, Čierny vrch, Okrúhla hôrka, Čierna hora, Kalná, Mačací vrch, Skalka, Šándorky, Uhlisko, Lipovec, Malá Slopňa, Planý vrch, Lipina, Dlhý vrch, Langáč, Chabová, Kostolec, Malá Vápenná, Vlčí vrch, Kosatina, Bukovinský vrch, Lipovec, Prostredný vrch, Jaseňová skala, Hajbov vrch, Holica, Veľká Ostrá, Dubník, Kopanica, Lesy, Jabloňovský Roháč, Chropatinec, Ostrý vrch, Ostrovica, Vrchbok

Vrch, Západné Slovensko:, 11 z 17

Zbojnička, Lipovec, Súdna, Skala, Krátky vŕšok, Havranica, Za skálím, Ráztoky, Kopcovské, Driny, Cerník, Kalinka, Brezina, Veľká skala, Bôbovec, Výstrkov, Hromádková, Uchánok, Malá Černatina, Vrchy, Jahodná, Lipový vrch, Ostrá hora, Kopaná, Vrátno, Černecký vrch, Buckovo, Podvrch, Hlaváč, Veľká Slopňa, Markušová, Štrkovičky, Skala, Zadný vrch, Chlmček, Vysocko, Hlboký vrch, Chotá hora, Veľká skala, Malá Magura, Kopánky, Perneš, Vŕšok, Bahno, Muskovka, Javorec, Rudná, Hrachové, Biskupské, Veľká hora, Babica, Pálenice, Keblie, Bašta, Kozie chrbty, Rákociho vŕšok, Široká aleja, Bzová, Medzi skalami, Vrchhora

Vrch, Západné Slovensko:, 12 z 17

Barvienok, Kolianová, Jurkovka, Úboč, Zadný vŕšok, Vysoká, Háj, Bachráčka, Lubín, Holý vrch, Živý vrch, Uhrícky vrch, Kubiny, vrch, Veľký Cerok, Havran, Tri chotáre, Osolovec, Slance, Závlaka, Stráž, Úboč, Mišov vrch, Dubinka, Kašnák, Bašov kopec, Prosný vŕštek, Mely, Kopec, Holubací vrch, Kamenný vŕšok, Krasín, Ostrá hora, Roháč, Kusá hora, Olvár, Repiská, Válovy, Žilín, vrch, Opálený vrch, Koreňová, Bukovina, Kolíňanský vrch, Boškovie laz, Kováčová, Zámček, Janov vrch, Oriešok, Rajt, Žľab, Babiarsky vrch, Jarabá skala, Chvojka, Strmina, Budina, Malé Hradište, Orlí kameň, Starý háj, Zelenovec

Vrch, Západné Slovensko:, 13 z 17

Kňazov kopec, Čierny hrad, Juríkov vrch, Urbanová, Čausianska hora, Mestečianska skala, Slivková, Janovský vrch, Varta, Pecková, Veterný vrch, Ostrý vrch, Chotá hora, Malý Grič, Machnáč, Ostrý vŕšok, Vysoká, Kamenec, Kaniakova skala, Blatá, Pereš, Pustá hora, Abov, Bolovica, Hrebienky, Podsklie, Rázsocha, Kňazová, Dubník, Konerad, Starý hrad, Stredný rígeľ, Gábor, Pokrivníky, Plesk, Čapáš, Kornačka, Vápenica, Prieseka, Šípka, Suchý vrch, Kraví vrch, Plešovica, Čertov vrch, Malinovec, Kaštieľska hora, Kotly, Žrebíky, Hladový vŕšok, Brezina, Otrčhora, Brezovo, Žiar, Kováčov vrch, Veľký vŕštek, Košútova skala, Zadné diely, Ambrove vŕšky, Malá Kršľa, Bohunický Roháč

Vrch, Západné Slovensko:, 14 z 17

Hrabiny, Lubín, Skala, Krivá, Kopanica, Plešivá, Uholné, Vojtková, Taličmáne, Cinkot, Bralo, Žalostiná, Osečný vrch, Verestvín, Nad Lipovníkom, Starý vrch, Mačací vrch, Kupáč, Káčik, Holý vrch, Vetrovec, Holý vŕšok, Tizardov vrch, Bukovina, Kotliny, Triesky, Litašský vrch, Vysoká, Malinovská, Háj, Stopa, Červený vrch, Jaseňové, Kykula, Suchý vrch, Trudovač, Človečí vrch, Kňazová, Chorvátsky vrch, Paškov vŕšok, Hrubý Kamenec, Závlačná, Veľký hrádok, Skalka, Valhiš, Malý Sádok, Krašorie, Pliešky, Strážovce, Kohútky, Javorina, Stráža, Veľká hora, Ivanov vŕštek, Brezina, Turecký stôl, Rígeľ, Lažteky, Čupy, Starý vrch

Vrch, Západné Slovensko:, 15 z 17

Miklovské, Zajačí vrch, Javorinka, Kramársky vrch, Polámané, Záhumenice, Panský háj, Jankov háj, Ostrý vrch, Široká, Diel, Jankov vŕšok, Villámová, Botkov, Grosmanov kopec, Jaseňové, Kamenné vráta, Koláč, Bôrová, Benát, Hájik, Grnica, Starý háj, Marušová, Barina, Nárožná, Vŕšky, Sokolie, Omšenská baba, Klokoč, Ružový vrch, Chotoma, Hrabina, Stredné Šumperky, Palachnové, Ploský, Ustrígeľ, Hôrka, Drieňový vrch, Kamence, Ostrý vrch, Vajanok, Močiarna, Baské, Dubický vrch, Drahlov vrch, Mazáková, Na Orešianke, Mladé háje, Dubník, Člnok, Svrčinovec, Surdok, Kykula, Kapitulská Kvokačka, Dúbrava, Drieňov, Kamenné vráta, Hradište, Veľká hlava

Vrch, Západné Slovensko:, 16 z 17

Janovo, Javorinka, Melková, Priehyby, Nad Osičím, Hájnica, Svinský vrch, Kozinec, Holý vrch, Tri kopce, Svinec, Kľučno, Červená, Kržeľ, Richtárka, Okrúhle, Ostrá hora, vrch, Dúbravky, Rudica, Kráľova hora, Lomocký vrch, Somarica, Veľká Kršľa, Tlstá hora, Javorina, Botkov, Hrabiny, Mestský vrch, Strážny kopec, Lomnický vrch, Veľká Kurňa, Podlúčie, Veľký Veterník, Hrubý Rink, Ostrý vrch, vrch, Háj, Vrchy, Kýčerka, Stará hora, Lipiny, Čierne, Veľký Gregor, Ruský vrch, Michalov vrch, vrch, Rakšáňova hora, Vtáčnik, Hrubý vrch, Hôrka, Malý Rink, Babia hora, Čierny vrch, Tarabová, Ostrý vrch, Lipový vrch, Kražľov, Grunty, Prepadliská

Vrch, Západné Slovensko:, 17 z 17

Skálie, Kalinka, Bukovina, Ostrý vrch, Kavčia, Za bôrom, Zadná hora, Kozí hrebeň, Drieňovka, Polámaný vrch, Postriežka, Zrubenec, Ihriská, Majzíbeľ, Tlstý vrch, vrch, Zelený kameň, Diel, Vaďovská borina, Poval, Havrania skala, Hradište, Dunajský vrch, Vinohrádky, Záhradky, Horný lom, Na Záhradke, Skalicná hora, Šimonov, Belov vrch, Osúšie, Koniarka, Červený kopec, Tŕnie, Malá Pec, Machnáč, Čierny vrch, Vtáčí vŕštek, Plieška, Vesný vrch

vrch inde

Trenčiansky kraj (985x), Nitriansky kraj (352x), Trnavský kraj (205x), okres Prievidza (204x), okres Levice (169x), okres Trenčín (169x), okres Považská Bystrica (157x), okres Púchov (119x), okres Nové Mesto nad Váhom (96x), okres Ilava (87x), okres Senica (78x), okres Bánovce nad Bebravou (75x), okres Zlaté Moravce (74x), okres Myjava (65x), okres Trnava (56x), okres Partizánske (55x), Považská Bystrica (45x), okres Topoľčany (39x), Beluša (36x), Kľačno (35x), okres Skalica (33x), okres Nitra (32x), okres Nové Zámky (31x), Papradno (30x), okres Piešťany (30x), Valaská Belá (28x), Trenčín (25x), Dubnica nad Váhom (25x), Handlová (25x), Lazy pod Makytou (23x)
vrch v Trenčiansky kraj
vrch v Nitriansky kraj
vrch v Trnavský kraj

Podobné, Západné Slovensko:

2698x priroda, 1525x vrch, 699x prameň, 337x výhľad, 102x jaskyňa, 18x sedlo, 8x vodopád, 5x kameň, 4x prepadlina
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.