Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » príroda » vrch

Vrch, Západné Slovensko

Vrch v Západné Slovensko

V Západné Slovensko sa nachádza viac ako 1000 kusy vrch.

Vrch, Západné Slovensko:, 1 z 17

Kalvária, Ostrá Malenica, Čierny Vrch, Veterník, Veľký Lopeník, Veľký Tribeč, Ostriež, Vinská, Vtáčnik, Záruby, Krnčište, Nad oborou, Starý háj, Vysoka, Kopanica, Čiernachov, Kohútka, Plešovica, Reváň, Panská javorina, Zobor, Terno, Veľká Pec, Skalka, Ostrý Kameň, Šianec, Starý háj, Suchý vrch, Strážov, Inovec, Grúň, Tlstá hora, Holíš, Tlstý vrch, Ahoj, Nad Vyhorencom, Veľký vrch, Veľký kopec, Marhát, Predné Štefankovo, Hradisko, Kozinec, Ihelník, Malá Skalka, Kozí Vrch, Dvojkríž, Jedĺové Kostolany, vrch, Veľký Grič, Veľká Javorina, Biela skala, Ošípaný vrch, Malý Tribeč, Svinia hora, Zlatý vrch, Sokolia, Tatiar, Čierna hora, Kremenište, Čučoriednik, Vápnik

Vrch, Západné Slovensko:, 2 z 17

Batina, Dlhá lúka, Turecký vrch, Papajvŕšok, Mníšek, Burdov, Ploská, Lúkovec, Havrania skala, Svitana, Vrátište, Ostrice, Strapatá skala, Drapliak, Čierny vrch, vrch, Makovište, Vysoká skala, Kuní vrch, Horné Bradlo, Jančekova skala, vrch, V Háji, vrch, vrch, Bielený vrch, Plešivec, vrch, Zadný diel, Čierny vrch, Veselá hora, Galovo, Periská, Plešina, Hradištný vŕšok, Klenová, Malá Homôľka, Hladná, Kobylí vŕšok, Kopalovo pole, Zlatnianska skalka, Chrasť, vrch, Remata, Mníchová, Židovský vrch, Klepáč, Boháčovec, Hornoveský Vtáčnik, Ploštiny, Čvirigovec, vrch, Holé vŕšky, vrch, Lagin, vrch, Zrkadlo, Dolné Bradlo, Magura, Židovské

Vrch, Západné Slovensko:, 3 z 17

vrch, Vinište, Slimáková, Oráčka, Suchá hora, Haranč, Kruh, Vreteno, Opálený vrch, Rovné lazy, Lukovský vrch, Ivaničkovec, Smutný vŕšok, Veľký Bahorec, Vŕšky, Beňova skala, Tŕňová, Starý háj, Babiná, Rusnák, Dúbravka, Zlatá baňa, Stupičie, Za Rohatou, Eresléniho hora, Stará hora, Stráňový vrch, Končitý vŕšok, Šibeničný kopec, Ostrý vrch, Hrdovická, Pliešky, Oparovec, Mankov vrch, Myslíkov vrch, Malý Bahorec, vrch, Holá stráž, Slopský vrch, Rokoš, Humništia, Hradište, Čierny Vrch, Šomoš, Barbajky, Veľké Kačky, vrch, Úhrad, Vyšehrad, Šivarina, Sokol, Smolová hora, Malý Rokoš, Ráztoka, Sochoň, Veľký Manín, vrch, Prevozné, vrch, Chrapač

Vrch, Západné Slovensko:, 4 z 17

Bôčky, Málenie, Žadovec, Dielec, Barnov vrch, Mačičie, Horekončie, Javorník, Krahulčie, Predný Rokoš, Starý plášť, Biely vrch, Ižavky, Bukovina, Štefákovec, Dubovec, Javorie, Drieňová, Ostrý vrch, Hôrky, Holá hora, Sokolí kameň, Dobrica, Skalický vrch, Javorové, vrch, Hrubá Zliezajňa, Blatina, Zadný Brloh, Ďurkov, Polámané, Čierna skala, Podlazie, Dúžnik, vrch, Malá Dubová, Brezový vrch, Vres, Chmeľová, Stupovec, Račkovec, Čierna skala, Plevňa, Prašnice, Malý Manín, Kliny, Žibrica, Hrebeň, Bukovina, Trávna, Jarabský vrch, Jelení vrch, Stráň, Skalica, Ostrá hôrka, Skalka, Predný Brloh, Hôrka, Strčihlava, Manínec

Vrch, Západné Slovensko:, 5 z 17

Marmanovec, Kozlica, Štica, Kostrín, Na Širokom, Prieľačina, Vysoká, vrch, vrch, Zadný diel, Zelená, Lopatina, Krivá, Veľká skala, Stavná, Hoľazne, Slávcové, Klenie, Malý Javornik, Vraní vrch, Holubací vrch, Čierny vrch, Hroblica, Humienec, Hrčovec, Stavanský vrch, Adamkov, Nový Osláš, Kliča, Dedkov, Skalka, Terešný vrch, Vinohrádky, Ostrá Kečka, Veľký Inovec, Pečanský vrch, Suché, Sopkov kameň, Tablový vrch, Suchovrch, Hurtovec, Baranie rožky, vrch, Skalka, Ruženica, Bôn, Dlhá lúka, Maňovo, Záhradčie, Potôčik, Trasľavý vrch, Dubový vrch, Chrcholinec, Mliečnica, Ježovka, Dlhý vrch, Slepý vrch, Orgoňova Kýčera, Harvanová, Sedlačka

Vrch, Západné Slovensko:, 6 z 17

Vysoká hora, Krížnice, Stankov, Galkov, Dielce, Bolehlav, Všivavec, vrch, Tisová, Kŕč, Hrebeňová hora, Tupá Malenica, Tupý hrádok, Oselná, Prielohy, Bedáky, Jurášová, Solírov, Oselný vrch, Kostolný vrch, Končina, Peršová, Šachta, Osikoviny, Veľké Zrazy, Stráž, Pliešky, Páleničky, Drieňová, Klin, Homôľka, Trstený vrch, Bystrý vrch, Hôrka, Chotuč, Maleníček, Novosady, Kobyla, Vlčinec, Pri altáne, Čovia, Závlačná, Jedľovina, Lieštie, Kohútkové, Vysoký háj, Vápeč, Okrúhly vrch, Zadné Dúbravy, Grófovec, Krivá Tuchyňa, Adamíková, Kerek, Skaliny, Zrazový vrch, Veľké Humné, Na skalke, Soviná, Šípok, Kosák

Vrch, Západné Slovensko:, 7 z 17

Volová, Hrubý vrch, Markovica, Javorinka, Skalica, Bestinné, Hoľazne, Dobrotín, Fabián, Žiar, Železník, Skalka, Salášky, Tisová, Kozinec, Kykula, Drozdí vrch, Benkovec, Borošovec, Borová, Dahatné, Kalná, Dlhý vrch, Chropatinec, Veľká Suchá, Okršlisko, Baby, Kopanica, Veľká Ostrá, Švibov, Holica, Kláštorská skala, Jaseňová skala, Suchá hora, Rataj, Veľká Vápenná, Lach, Banské, Čierna hora, Chabová, Česaná hora, Kňaží stôl, Misárske, Sebetiná, Lesy, Necpalská hora, Bukovinský vrch, Malá Slopňa, Pažite, Hajbov vrch, Lupenice, Jabloňovský Roháč, Dubovec, Kosatina, Zvonová hora, Olovenec, Langáč, Michalov vrch, Malá Suchá, Medzi skalami

Vrch, Západné Slovensko:, 8 z 17

Hrachové, Chotá hora, Kopaná, Pálenice, Veľký Cerok, Kolianová, Malá Černatina, Vysocko, Živý vrch, Vrchhora, Krasín, Mišov vrch, Zadný vrch, Hlaváč, Prosný vŕštek, Ostrovica, Černecký vrch, Skala, Závlaka, Zbojnička, Buckovo, Bašta, Kopcovské, Jurkovka, Podvrch, Jahodná, Hlboký vrch, Súdna, Vrátno, Kašnák, Štrkovičky, Uhrícky vrch, vrch, Za skálím, Rudná, Malá Magura, Lubín, Veľká Slopňa, Driny, Uchánok, Havranica, Krátky vŕšok, Vrchbok, Mely, Veľká skala, Hromádková, Vysoká, Výstrkov, Markušová, Babica, Javorec, Barvienok, Keblie, Holubací vrch, Bašov kopec, Havran, Tri chotáre, Opálený vrch, Konerad, Kaniakova skala

Vrch, Západné Slovensko:, 9 z 17

Bolovica, Košútova skala, Žilín, Juríkov vrch, Abov, Čierny hrad, Nad Lipovníkom, Strážovce, Kraví vrch, Kupáč, Čausianska hora, Ostrý vrch, Pustá hora, Budina, Varta, Káčik, Hladový vŕšok, Hrabiny, Holý vŕšok, Babiarsky vrch, Bukovina, Valhiš, Slivková, Žiar, Malý sádok, Suchý vrch, Žalostiná, Mačací vrch, Paškov vŕšok, Čertov vrch, Roháč, Rajt, Jaseňové, Chorvátsky vrch, Malá Kršľa, Trudovač, Krivá, Kňazová, Hrubý Kamenec, Zelenovec, Závlačná, Malinovec, Ostrý vŕšok, Válovy, Kotliny, Urbanová, Kováčová, Uholné, Prieseka, Stredný rígeľ, Kolíňanský vrch, Plešivá, Brezina, Malinovská, Kusá hora, Blatá, Podsklie, Vojtková, Bohunický Roháč, Machnáč

Vrch, Západné Slovensko:, 10 z 17

Šípka, Starý vrch, Vápenica, Osečný vrch, Hrebienky, Plesk, Kykula, Koreňová, Vysoká, Chvojka, Malý Grič, Krašorie, vrch, Kaštieľska hora, Veľké Hradište, Jarabá skala, Boškovie Laz, Kňazov kopec, Kornačka, Verestvín, Orlí kameň, Pecková, Vysoká, Vajanok, vrch, Jankov vŕšok, Kavčí vrch, Postriežka, Mazáková, Stráž, Veľká Kurňa, Ihriská, vrch, Lažteky, Brezina, Jedzina, Ploský, Kražľov, Panský háj, Kamence, Veľká Kršľa, Horný lom, Veľká hlava, Dúň, Veľký Veterník, Majzíbeľ, Salaše, Miklovské, Tlstý vrch, Zadné kruhy, Chotoma, Polámaný vrch, Havrania skala, Botkov, Lomocký vrch, Stratenec, Svinec, Kalinka, Javorinka, Diel

Vrch, Západné Slovensko:, 11 z 17

Somarica, Ostrý Vrch, Grunty, Veľký Gregor, Janovo, Diel, Osúšie, Baské, Bukovina, Veľký Plešivec, Jankov háj, Zrubenec, Javorina, Ustrígeľ, Stráža, Malá Pec, Grnica, Hôrka, Michalov vrch, Mladé háje, Drieňov, Čierny vrch, Melková, Šúšov dol, Hrádok, Sokolie, Nad Osičím, Rudica, Malý Rink, Tŕnie, Koniarka, Klokoč, Drieňový vrch, Ovčí vrch, Kľučno, Vtáčí vŕštek, Kýčerka, Priehyby, Háj, Botkov, Kapitulská Kvokačka, Lomnický vrch, Kamenné vráta, Dunajský vrch, Mestský vrch, Ivanov vŕštek, Vaďovská borina, Kavčia, Benát, Richtárka, Tarabová, Rovienka, Babia hora, Skálie, Omšenská baba, Čupy, Dubický vrch, Rakšáňova hora, Drahlov vrch, Koláč

Vrch, Západné Slovensko:, 12 z 17

Kržeľ, Kamenné vráta, Záborie, Dúbrava, vrch, Kramársky vrch, Skalicná hora, vrch, Ostrenec, Vinohrádky, Polámané, Vŕšky, Dva vrchy, Grosmanov kopec, Kozí hrebeň, Holý vrch, Člnok, Okrúhle, Červená, Hrubý vrch, Podlúčie, Maďaloš, Machnáč, Javorina, Ostrý vrch, Vesný vrch, Čierny vrch, Starý Háj, Šimonov, Vtáčnik, Močiarna, Na Záhradke, Barina, Kováčov vrch, Agraš, Ostrý vŕšok, vrch, Za bôrom, Zajačí vrch, Hraničný vrch, Javorinka, Bôrová, Čierne, vrch, Hájnica, Kohútky, Hrubý Rink, Kočina hora, Hradište, Zadná hora, Svinský vrch, Nad Táľmi, Čaprštán, Ostrý vrch, Rozložná, Orlie skaly, Bukovina, Adamov vrch, Pohariská, Jazvečie

Vrch, Západné Slovensko:, 13 z 17

Latovec, Mäsiarová, Kopánka, Kolkové, Siroň, Klokočová, Žarnov, Nad Vinohradmi, Drieňová, vrch, Veľký Vracov, Vodičná, Sádocký vrch, Dubičie, Malý Jelenec, Nad potokmi, Močiare, Drviská, Žalostiná, Osečník, Malá Kurňa, Kraje, Zrnová, Vrania skala, Guľatý vrch, Vápenková skala, Hrubá Kečka, Veľký Lysec, Žihľavník, Skala, Ostrý vrch, Janov vrch, Malý Krahulčí vrch, Zigov, Rovence, Čierny les, Medvedí vrch, vrch, Ostrý Vrch, Capárka, Mankov vrch, vrch, vrch, Trubárka, Trstená, Zbojnícky vrch, Hlohová, vrch, Šerený vrch, Veterlín, Farárov vrch, Rúbanisko, Vápenný vrch, Končité, Jahodník, Splazy, Široké, Kypík, Vrchy, Javorské vŕšky

Vrch, Západné Slovensko:, 14 z 17

Havran, Malý Vracov, vrch, Gábrišské vrchy, Drieňovka, Priepasť, vrch, Lipka, Hodulov vrch, Trtavka, Balatom, Hrebienok, Roháčová, Čížové, Skalka, Šedivý vrch, Vápenec, Javorový vrch, Hradisko, Vŕšky, Kováčova skala, vrch, Vysoký lán, Jazvečia skala, Gajda, Žeravica, Soľnisko, Kubriansky háj, Hôrka, vrch, Kozie chrbty, Lipový vrch, Lípie, Diel, Bukovina, vrch, Dúbrava, Tlstá hora, Kohilovec, vrch, Hrabovník, Šrenkov vŕšok, Bezovec, Buchlov, Biela hora, Husárka, Malá Morda, Hrabový vrch, Radochová, Sudkové, Závozy, Kozlišov, Bukovec, Lašid, Levený vrch, Dolná hora, Homôľka, Čierny hrad, Gýmeš, Norovica

Vrch, Západné Slovensko:, 15 z 17

Plieška, Kýčer, Horná polianka, Starý vrch, Ostrá hôrka, Drieňovica, Smutný vrch, Dúbravy, Jaseníky, Cerov, Sychrov, Končina, Janovec, Pasienok, Svrčinovec, Turovec, Peciar, Krahulčie vrchy, Čelo, Kýčera, Rakytník, Bukovský vrch, Stará skala, Chrástky, Domková, Holák, Dúbrava, vrch, Malý Inovec, Kamenec, Ostrá hora, Suchý Vrch, Brestovo, Šibenica, Chrasť, Bielený vrch, Na farskom, Rohatá, Ostrý vrch, Chlmok, Vrábľová, Vrchy, Skalice, Babie, Landríky, Strachoňovec, Nadskálie, Vŕšok, Kolenová, Homôľka, Javorový vrch, Drieňová hora, Žeravica, Šibeničná, Stráže, Tučkovec, Brehy, Kozie, Stará hora, Kamenná hora

Vrch, Západné Slovensko:, 16 z 17

Končiny, Skalica, Žabinec, Kozí chrbát, Medzivršie, Jelenia skala, Trniny, Vrchstráň, Brloh, Španí kameň, vrch, Rakyta, Jurovo, Rašov, vrch, Lopušné, Čertova skala, Drienka, Krátke, Hrebeň, Tŕstie, Pod Brekovcom, Vysoký vrch, Kopanice, Holičov vrch, Jankovie vrch, Čelo, Kalvária, Hradište, Včelár, Žiačik, Skala Ostrý kameň, Javorinky, Lípie, Hrobice, vrch, Petriska, Povojná, Michalová, Mlačovec, Vrchháj, Tlstá hora, Butkov, Lysica, Kopaň, Ružový vrch, Šalovina, Hrebeň, Budišov, Pánský háj, Svitava, Stráne, Handliarovská skala, Havraní vrch, Nadavec, Svibiny, Sedličná hora, Kobylinec, Nové vinice, Hrádok

Vrch, Západné Slovensko:, 17 z 17

Gýmeš, vrch, Upohlavský diel, Veľký Žiar, Trtálka, Ostrý hrádok, Klapy, Mačacia skalka, Bukovina, Tarište, Dielec, vrch, Mladý háj, Svinský vrch, Plieška, Černákovec, Dielec, Roháč, Skala Vieska, Nad Martovou, vrch, Temešská skala, Brekovec, Veľká Morda, Prašnica, Bánovský vrch, Čičerman, Jazero, Hladký vrch, Bôrovište, Hradisko, Kýčerka, Jakubová, Chotár, Biela, Bôrová hôrka, Plieška, Lupka, vrch, Dúbrava

vrch inde

Trenčiansky kraj (739x), Nitriansky kraj (201x), okres Prievidza (157x), okres Považská Bystrica (140x), okres Trenčín (125x), Trnavský kraj (106x), okres Púchov (103x), okres Levice (87x), okres Ilava (79x), okres Zlaté Moravce (60x), okres Nové Mesto nad Váhom (58x), Považská Bystrica (43x), okres Bánovce nad Bebravou (42x), okres Trnava (38x), okres Partizánske (37x), Beluša (36x), okres Senica (33x), Kľačno (32x), okres Myjava (31x), Papradno (28x), Valaská Belá (26x), okres Topoľčany (26x), Dubnica nad Váhom (22x), Handlová (20x), Trenčín (19x), Mariková (19x), Zliechov (18x), okres Nitra (18x), Lazy pod Makytou (18x), okres Piešťany (17x)
vrch v Trenčiansky kraj
vrch v Nitriansky kraj
vrch v okres Prievidza

Podobné, Západné Slovensko:

1965x priroda, 1033x vrch, 488x prameň, 319x výhľad, 94x jaskyňa, 18x sedlo, 8x vodopád, 5x kameň
Hľadáme vrch, OSM tagy: natural = 'peak'.
ilustračný obrázok k Vrch, Západné Slovensko

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://zapadne-slovensko.oma.sk/priroda/vrch

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.